Mateusz FELCZAK

Mateusz FELCZAK
1378 Downloads

Praktyki odbioru komputerowych strategii czasu rzeczywistego w kontekście e-sportów

strony / pages: 47-58

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Mateusz FELCZAK (2013). Praktyki odbioru komputerowych strategii czasu rzeczywistego w kontekście e-sportów. Homo Ludens. 1(5), 47-58.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Felczak, Mateusz
T1  – Praktyki odbioru komputerowych strategii czasu rzeczywistego w kontekście e-sportów
JO  – Homo Ludens
VL  – 5
IS  – 1
PY  – 2013///
SP  – 47
EP  – 58
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/133/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Felczak2013,
title = “Praktyki odbioru komputerowych strategii czasu rzeczywistego w kontek\'{s}cie e-sport\'{o}w”,
journal = “Homo Ludens”,
volume = “5”,
number = “1”,
pages = “47-58”,
year = “2013”,
issn = “2080-4555”,
url = “https://ptbg.org.pl/dl/133/”,
author = “Felczak, Mateusz”,
}