Michał SOŁTYSIAK

Michał SOŁTYSIAK
2672 Downloads

Gry planszowe Wikingów – rekonstrukcja gier planszowych na przykładzie hnefatafl

strony / pages: 253-266

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Michał SOŁTYSIAK (2013). Gry planszowe Wikingów – rekonstrukcja gier planszowych na przykładzie hnefatafl. Homo Ludens. 1(5), 253-266.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Sołtysiak, Michał
T1  – Gry planszowe Wikingów – rekonstrukcja gier planszowych na przykładzie hnefatafl
JO  – Homo Ludens
VL  – 5
IS  – 1
PY  – 2013///
SP  – 253
EP  – 266
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/148/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Soltysiak2013,
title = “Gry planszowe Wiking\'{o}w – rekonstrukcja gier planszowych na przyk\l{}adzie hnefatafl”,
journal = “Homo Ludens”,
volume = “5”,
number = “1”,
pages = “253-266”,
year = “2013”,
issn = “2080-4555”,
url = “https://ptbg.org.pl/dl/148/”,
author = “So\l{}tysiak, Micha\l{}”,
}