Michał SOŁTYSIAK

Michał SOŁTYSIAK
1717 Downloads

Archeologia szachów. Przyczynek do badania zmian kulturowych dotyczących pozycji kobiet w średniowieczu, na przykładzie transformacji figury wezyra w królową

strony / pages: 152-170

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Michał SOŁTYSIAK (2014). Archeologia szachów. Przyczynek do badania zmian kulturowych dotyczących pozycji kobiet w średniowieczu, na przykładzie transformacji figury wezyra w królową. Homo Ludens. 1(6), 152-170.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Sołtysiak, Michał
T1  – Archeologia szachów. Przyczynek do badania zmian kulturowych dotyczących pozycji kobiet w średniowieczu, na przykładzie transformacji figury wezyra w królową
JO  – Homo Ludens
VL  – 6
IS  – 1
PY  – 2014///
SP  – 152
EP  – 170
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/168/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Soltysiak2014,
title = „Archeologia szach\'{o}w. Przyczynek do badania zmian kulturowych dotycz\k{a}cych pozycji kobiet w \'{s}redniowieczu, na przyk\l{}adzie transformacji figury wezyra w kr\'{o}low\k{a}”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „6”,
number = „1”,
pages = „152-170”,
year = „2014”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/168/”,
author = „So\l{}tysiak, Micha\l{}”,
}