Michał SOŁTYSIAK

Michał SOŁTYSIAK
861 Downloads

Rogate hełmy sprzedają się lepiej? O nieprzystawalności współczesnego stanu wiedzy historycznej do potrzeb projektantów gier

strony / pages: 191-210

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Michał SOŁTYSIAK (2015). Rogate hełmy sprzedają się lepiej? O nieprzystawalności współczesnego stanu wiedzy historycznej do potrzeb projektantów gier. Homo Ludens. 1(7), 191-210.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Sołtysiak, Michał
T1  – Rogate hełmy sprzedają się lepiej? O nieprzystawalności współczesnego stanu wiedzy historycznej do potrzeb projektantów gier
JO  – Homo Ludens
VL  – 7
IS  – 1
PY  – 2015///
SP  – 191
EP  – 210
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/198/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Soltysiak2015,
title = „Rogate he\l{}my sprzedaj\k{a} si\k{e} lepiej? O nieprzystawalno\'{s}ci wsp\'{o}\l{}czesnego stanu wiedzy historycznej do potrzeb projektant\'{o}w gier”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „7”,
number = „1”,
pages = „191-210”,
year = „2015”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/198/”,
author = „So\l{}tysiak, Micha\l{}”,
}