Michał Sołtysiak

Michał Sołtysiak
517 Downloads

Mediewalizmy, neomediewalizm i rola archeologii w badaniu gier.

strony / pages: 217-238
dostępne online / available online: 2017-12-28

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Michał SOŁTYSIAK (2017). Mediewalizmy, neomediewalizm i rola archeologii w badaniu gier. Homo Ludens. 1(10), 217-238.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Sołtysiak, Michał
T1  – Mediewalizmy, neomediewalizm i rola archeologii w badaniu gier
JO  – Homo Ludens
VL  – 10
IS  – 1
PY  – 2017///
SP  – 217
EP  – 238
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/234/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Soltysiak2017,
title = „Mediewalizmy, neomediewalizm i rola archeologii w badaniu gier”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „10”,
number = „1”,
pages = „217-238”,
year = „2017”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/234/”,
author = „So\l{}tysiak, Micha\l{}”,
}