Michał WRÓBLEWSKI

Michał WRÓBLEWSKI
6024 Downloads

Gra jako model społeczny. O potrzebie grania w społeczeństwie współczesnym

strony / pages: 289 – 301

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Michał WRÓBLEWSKI (2009). Gra jako model społeczny. O potrzebie grania w społeczeństwie współczesnym. Homo Ludens. 1(1), 289 – 301.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Wróblewski, Michał
T1  – Gra jako model społeczny. O potrzebie grania w społeczeństwie współczesnym
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 289
EP  – 301
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/25/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Wr’oblewski2009,
title = „Gra jako model spo\l{}eczny. O potrzebie grania w spo\l{}ecze\'{n}stwie wsp\'{o}\l{}czesnym”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „289 – 301”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/25/”,
author = „Wr\'{o}blewski, Micha\l{}”,
}