Paweł GRABARCZYK

Paweł GRABARCZYK
1176 Downloads

O opozycji hardcore /casual

strony / pages: 89-109

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Paweł GRABARCZYK (2015). O opozycji hardcore /casual. Homo Ludens. 1(7), 89-109.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Grabarczyk, Paweł
T1  – O opozycji hardcore /casual
JO  – Homo Ludens
VL  – 7
IS  – 1
PY  – 2015///
SP  – 89
EP  – 109
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/192/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Grabarczyk2015,
title = „O opozycji hardcore /casual”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „7”,
number = „1”,
pages = „89-109”,
year = „2015”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/192/”,
author = „Grabarczyk, Pawe\l{}”,
}