Piotr KUBIŃSKI

Piotr KUBIŃSKI
828 Downloads

Tożsamość emersyjna na przykładzie postaci Deadpoola

strony / pages: 80-88

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Piotr KUBIŃSKI (2015). Tożsamość emersyjna na przykładzie postaci Deadpoola. Homo Ludens. 2(8), 80-88.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Kubiński, Piotr
T1  – Tożsamość emersyjna na przykładzie postaci Deadpoola
JO  – Homo Ludens
VL  – 8
IS  – 2
PY  – 2015///
SP  – 80
EP  – 88
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/178/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Kubi’nski2015,
title = „To\.{z}samo\'{s}\'{c} emersyjna na przyk\l{}adzie postaci Deadpoola”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „8”,
number = „2”,
pages = „80-88”,
year = „2015”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/178/”,
author = „Kubi\'{n}ski, Piotr”,
}