Przemysław NOSAL

Przemysław NOSAL
1800 Downloads

Sprzęt do rywalizacji/rywalizacja sprzętu. Socjologiczne spojrzenie na autonomizację przedmiotów w sporcie

strony / pages: 137 – 150

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Przemysław NOSAL (2010). Sprzęt do rywalizacji/rywalizacja sprzętu. Socjologiczne spojrzenie na autonomizację przedmiotów w sporcie. Homo Ludens. 1(2), 137 – 150.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Nosal, Przemysław
T1  – Sprzęt do rywalizacji/rywalizacja sprzętu. Socjologiczne spojrzenie na autonomizację przedmiotów w sporcie
JO  – Homo Ludens
VL  – 2
IS  – 1
PY  – 2010///
SP  – 137
EP  – 150
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/47/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Nosal2010,
title = “Sprz\k{e}t do rywalizacji/rywalizacja sprz\k{e}tu. Socjologiczne spojrzenie na autonomizacj\k{e} przedmiot\'{o}w w sporcie”,
journal = “Homo Ludens”,
volume = “2”,
number = “1”,
pages = “137 – 150”,
year = “2010”,
issn = “2080-4555”,
url = “https://ptbg.org.pl/dl/47/”,
author = “Nosal, Przemys\l{}aw”,
}