Przemysław NOSAL

Przemysław NOSAL
1946 Downloads

Sprzęt do rywalizacji/rywalizacja sprzętu. Socjologiczne spojrzenie na autonomizację przedmiotów w sporcie

strony / pages: 137 – 150

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Przemysław NOSAL (2010). Sprzęt do rywalizacji/rywalizacja sprzętu. Socjologiczne spojrzenie na autonomizację przedmiotów w sporcie. Homo Ludens. 1(2), 137 – 150.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Nosal, Przemysław
T1  – Sprzęt do rywalizacji/rywalizacja sprzętu. Socjologiczne spojrzenie na autonomizację przedmiotów w sporcie
JO  – Homo Ludens
VL  – 2
IS  – 1
PY  – 2010///
SP  – 137
EP  – 150
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/47/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Nosal2010,
title = „Sprz\k{e}t do rywalizacji/rywalizacja sprz\k{e}tu. Socjologiczne spojrzenie na autonomizacj\k{e} przedmiot\'{o}w w sporcie”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „2”,
number = „1”,
pages = „137 – 150”,
year = „2010”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/47/”,
author = „Nosal, Przemys\l{}aw”,
}