Sonia Mrzygłocka

Sonia Mrzygłocka
534 Downloads

Zanurzenie w cyfrowej rzeczywistości. Kółko i krzyżyk a gra wideo. Recenzja książki Gry wideo. Zarys poetyki Piotra Kubińskiego.

strony / pages: 291-302

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Sonia MRZYGŁOCKA (2017). Zanurzenie w cyfrowej rzeczywistości. Kółko i krzyżyk a gra wideo. Recenzja książki Gry wideo. Zarys poetyki Piotra Kubińskiego. Homo Ludens. 1(10), 291-302.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Mrzygłocka, Sonia
T1  – Zanurzenie w cyfrowej rzeczywistości. Kółko i krzyżyk a gra wideo. Recenzja książki Gry wideo. Zarys poetyki Piotra Kubińskiego
JO  – Homo Ludens
VL  – 10
IS  – 1
PY  – 2017///
SP  – 291
EP  – 302
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/240/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Mrzyglocka2017,
title = „Zanurzenie w cyfrowej rzeczywisto\'{s}ci. K\'{o}\l{}ko i krzy\.{z}yk a gra wideo. Recenzja ksi\k{a}\.{z}ki Gry wideo. Zarys poetyki Piotra Kubi\'{n}skiego”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „10”,
number = „1”,
pages = „291-302”,
year = „2017”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/240/”,
author = „Mrzyg\l{}ocka, Sonia”,
}