Stanisław KRAWCZYK

Stanisław KRAWCZYK
3300 Downloads

Ciągle ta sama historia? O powtarzalności fabuł w narracyjnych grach fabularnych

strony / pages: 137 – 154

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Stanisław KRAWCZYK (2009). Ciągle ta sama historia? O powtarzalności fabuł w narracyjnych grach fabularnych. Homo Ludens. 1(1), 137 – 154.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Krawczyk, Stanisław
T1  – Ciągle ta sama historia? O powtarzalności fabuł w narracyjnych grach fabularnych
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 137
EP  – 154
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/14/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Krawczyk2009,
title = “Ci\k{a}gle ta sama historia? O powtarzalno\'{s}ci fabu\l{} w narracyjnych grach fabularnych”,
journal = “Homo Ludens”,
volume = “1”,
number = “1”,
pages = “137 – 154”,
year = “2009”,
issn = “2080-4555”,
url = “https://ptbg.org.pl/dl/14/”,
author = “Krawczyk, Stanis\l{}aw”,
}