Stanisław KRAWCZYK

Stanisław KRAWCZYK
1967 Downloads

Gry fabularne w polskich badaniach psychologicznych w latach 2001-2008

strony / pages: 109 – 118

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Stanisław KRAWCZYK (2012). Gry fabularne w polskich badaniach psychologicznych w latach 2001-2008. Homo Ludens. 1(4), 109 – 118.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Krawczyk, Stanisław
T1  – Gry fabularne w polskich badaniach psychologicznych w latach 2001-2008
JO  – Homo Ludens
VL  – 4
IS  – 1
PY  – 2012///
SP  – 109
EP  – 118
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/88/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Krawczyk2012,
title = „Gry fabularne w polskich badaniach psychologicznych w latach 2001-2008”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „4”,
number = „1”,
pages = „109 – 118”,
year = „2012”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/88/”,
author = „Krawczyk, Stanis\l{}aw”,
}