Stanisław KRAWCZYK

Stanisław KRAWCZYK
1847 Downloads

Osobowość a uczestnictwo w grach fabularnych. O relacjach między tożsamością, myśleniem narracyjnym i stylem gry

strony / pages: 139-164

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Stanisław KRAWCZYK (2013). Osobowość a uczestnictwo w grach fabularnych. O relacjach między tożsamością, myśleniem narracyjnym i stylem gry. Homo Ludens. 1(5), 139-164.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Krawczyk, Stanisław
T1  – Osobowość a uczestnictwo w grach fabularnych. O relacjach między tożsamością, myśleniem narracyjnym i stylem gry
JO  – Homo Ludens
VL  – 5
IS  – 1
PY  – 2013///
SP  – 139
EP  – 164
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/141/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Krawczyk2013,
title = „Osobowo\'{s}\'{c} a uczestnictwo w grach fabularnych. O relacjach mi\k{e}dzy to\.{z}samo\'{s}ci\k{a}, my\'{s}leniem narracyjnym i stylem gry”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „5”,
number = „1”,
pages = „139-164”,
year = „2013”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/141/”,
author = „Krawczyk, Stanis\l{}aw”,
}