Stanisław KRAWCZYK

Stanisław KRAWCZYK
899 Downloads

“Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę”. Dlaczego gry komputerowe z przełomu wieków wpłynęły na tożsamość polskich graczy?

strony / pages: 63-79

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Stanisław KRAWCZYK (2015). “Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę”. Dlaczego gry komputerowe z przełomu wieków wpłynęły na tożsamość polskich graczy?. Homo Ludens. 2(8), 63-79.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Krawczyk, Stanisław
T1  – “Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę”. Dlaczego gry komputerowe z przełomu wieków wpłynęły na tożsamość polskich graczy?
JO  – Homo Ludens
VL  – 8
IS  – 2
PY  – 2015///
SP  – 63
EP  – 79
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/177/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Krawczyk2015,
title = “”Przed wyruszeniem w drog\k{e} nale\.{z}y zebra\'{c} dru\.{z}yn\k{e}”. Dlaczego gry komputerowe z prze\l{}omu wiek\'{o}w wp\l{}yn\k{e}\l{}y na to\.{z}samo\'{s}\'{c} polskich graczy?”,
journal = “Homo Ludens”,
volume = “8”,
number = “2”,
pages = “63-79”,
year = “2015”,
issn = “2080-4555”,
url = “https://ptbg.org.pl/dl/177/”,
author = “Krawczyk, Stanis\l{}aw”,
}