Szymon Piotr KUKULAK

Szymon Piotr KUKULAK
704 Downloads

Generał bez właściwości. Rola etyki i technologii wojennych w kształtowaniu tożsamości postaci gracza w RTS-ach

strony / pages: 89-108

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Szymon Piotr KUKULAK (2015). Generał bez właściwości. Rola etyki i technologii wojennych w kształtowaniu tożsamości postaci gracza w RTS-ach. Homo Ludens. 2(8), 89-108.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Kukulak, Szymon Piotr
T1  – Generał bez właściwości. Rola etyki i technologii wojennych w kształtowaniu tożsamości postaci gracza w RTS-ach
JO  – Homo Ludens
VL  – 8
IS  – 2
PY  – 2015///
SP  – 89
EP  – 108
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/179/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Kukulak2015,
title = „Genera\l{} bez w\l{}a\'{s}ciwo\'{s}ci. Rola etyki i technologii wojennych w kszta\l{}towaniu to\.{z}samo\'{s}ci postaci gracza w RTS-ach”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „8”,
number = „2”,
pages = „89-108”,
year = „2015”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/179/”,
author = „Kukulak, Szymon Piotr”,
}