Tomasz SMEJLIS

Tomasz SMEJLIS
2426 Downloads

W kręgu blogosfery RPG

strony / pages: 161 – 174

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Tomasz SMEJLIS (2010). W kręgu blogosfery RPG. Homo Ludens. 1(2), 161 – 174.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Smejlis, Tomasz
T1  – W kręgu blogosfery RPG
JO  – Homo Ludens
VL  – 2
IS  – 1
PY  – 2010///
SP  – 161
EP  – 174
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/49/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Smejlis2010,
title = “W kr\k{e}gu blogosfery RPG”,
journal = “Homo Ludens”,
volume = “2”,
number = “1”,
pages = “161 – 174”,
year = “2010”,
issn = “2080-4555”,
url = “https://ptbg.org.pl/dl/49/”,
author = “Smejlis, Tomasz”,
}