Wojciech Sosnowski

Wojciech Sosnowski
539 Downloads

Dwa aspekty „youtubifkacji” gier video – analiza wybranych przykładów nowego zjawiska w branży gier wideo.

strony / pages: 239-254
dostępne online / available online: 2017-12-28

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Wojciech SOSNOWSKI (2017). Dwa aspekty „youtubifkacji” gier video – analiza wybranych przykładów nowego zjawiska w branży gier wideo. Homo Ludens. 1(10), 239-254.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Sosnowski, Wojciech
T1  – Dwa aspekty „youtubifkacji” gier video – analiza wybranych przykładów nowego zjawiska w branży gier wideo
JO  – Homo Ludens
VL  – 10
IS  – 1
PY  – 2017///
SP  – 239
EP  – 254
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/235/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Sosnowski2017,
title = „Dwa aspekty „youtubifkacji” gier video – analiza wybranych przyk\l{}ad\'{o}w nowego zjawiska w bran\.{z}y gier wideo”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „10”,
number = „1”,
pages = „239-254”,
year = „2017”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/235/”,
author = „Sosnowski, Wojciech”,
}