Seminarium groznawcze na Wydziale Filologicznym UŁ „Interfejs, kontrolery i doświadczenie użytkownika”

1 lutego 2020r. na Wydziale Filologicznym UŁ pod patronatem Łódzkiego Koła PTBG odbędzie się Seminarium groznawcze #18 zatytułowane: „Interfejs, kontrolery i doświadczenie użytkownika”. Jego organizatorami są krakowska grupa lvl.up oraz Koło Badaczy Popkultury UŁ „PULP!”.

Problematyka interfejsu oraz kontrolerów wydaje się kluczowa w perspektywie refleksji nad specyfiką kontaktu gracza z grą. Za ich pomocą sterujemy awatarem, wpływamy na kształt wirtualnego środowiska, a także poznajemy reguły określające możliwy przebieg interakcji. Jednocześnie dobrze zaprojektowany interfejs staje się przezroczysty, niezauważalny i niewyczuwalny podczas prowadzenia rozgrywki, co czyni go intrygującym zagadnieniem badawczym.

Podczas spotkania przewidziano sześć wystąpień, które wygłoszą przedstawiciele czterech uczelni, poniżej prezentujemy szczegółowy program wydarzenia:

11:45 Otwarcie seminarium

12:00 – 13:00

Rafał Szrajber, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Środowisko gry wideo jako interfejs narracyjny

Magdalena Kozyra, Uniwersytet Jagielloński

“I did the correct input, Mario!” O (narracyjnym) potencjale kinestetycznej porażki

13:15-14:15

Marcin M. Chojnacki, Uniwersytet Łódzki

Wewnątrzdiegetyczny interfejs nawigacyjny jako element hiperludyczny

Mateusz Felczak, Uniwersytet SWPS

Niediegetyczne interfejsy w grach cRPG: między estetyką a politycznością

14:30-15:30

Kamil Jędrasiak, Uniwersytet Łódzki

Rzeczywista wirtualność. VR jako przeszłość/przyszłość, która dzieje się teraz

Dominika Staszenko-Chojnacka, Uniwersytet Łódzki

„Małpia zręczność” przy „katowaniu joysticka”, czyli o interfejsie w polskich pismach hobbystycznych

15:45-16:45 Dyskusja

Seminarium odbędzie się w sali 1.04 i jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych słuchaczy, dlatego serdecznie zapraszamy do udziału.

Strona wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/527906974809803/

Link do strony Instytutu Kultury Współczesnej WF UŁ: http://ikw.uni.lodz.pl/interfejs-kontrolery-i-doswiadczenie-uzytkownika/