Spotkanie Poznańskiego Koła Polskiego Towarzystwa Badania Gier (21.03.2022)

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych i studentów oraz inne zainteresowane osoby na spotkanie Poznańskiego Koła Polskiego Towarzystwa Badania Gier przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM oraz Sekcji ludologicznej i Sekcji translatorycznej

Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej.

Najbliższe zebranie Koła odbędzie się w poniedziałek 21 marca o godz. 18:15 w ILS UAM (Coll. Novum ul. Niepodległości 4) w sali nr 601, blok A. W ramach mini-cyklu „Lingwistyczne aspekty gier” prezentację dot. wybranych zagadnień przekładu filmu i literatury pt. „Gra w tłumaczenie” poprowadzi

dr Augustyn Surdyk

(ILS/PTBG)