Spotkanie Poznańskiego Koła PTBG (26.06.2019)

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych i studentów oraz inne zainteresowane osoby na spotkanie Poznańskiego Koła Polskiego Towarzystwa Badania Gier przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM oraz Sekcji ludologicznej Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej.
Najbliższe zebranie Koła odbędzie się w środę 26 czerwca o godz. 19:00 w ILS UAM (Coll. Novum ul. Niepodległości 4) w sali nr 602, blok A.

 Prezentację strategiczno-ekonomicznej, edukacyjnej gry planszowej
„Na skrzydłach”

autorstwa Elizabeth Hargrave
oraz warsztaty poprowadzi

mgr Irena Przygoda
(PTBG)