1/2009

Spis treści 1/2009

ARTYKUŁY

ARTICLES

Stanisław JUSZCZYK, Augustyn SURDYK

Życie i twórczość naukowa profesora Wincentego Okonia. Iubilaei causa laudatio

strony / pages: 11 – 21

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Stanisław JUSZCZYK, Augustyn SURDYK (2009). Życie i twórczość naukowa profesora Wincentego Okonia. Iubilaei causa laudatio. Homo Ludens. 1(1), 11 – 21.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Juszczyk, Stanisław
AU  – Surdyk, Augustyn
T1  – Życie i twórczość naukowa profesora Wincentego Okonia. Iubilaei causa laudatio
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 11
EP  – 21
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/2/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Juszczyk2009,
title = „\.{Z}ycie i tw\'{o}rczo\'{s}\'{c} naukowa profesora Wincentego Okonia. Iubilaei causa laudatio”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „11 – 21”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/2/”,
author = „Juszczyk, Stanis\l{}aw and Surdyk, Augustyn”,
}

Joanna ANDRZEJEWSKA-KWIATKOWSKA, Britta STŐCKMANN

Czy jesteś kompetentny interkulturowo? Projekt gry sytuacyjnej

strony / pages: 25 – 32

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Joanna ANDRZEJEWSKA-KWIATKOWSKA, Britta STŐCKMANN (2009). Czy jesteś kompetentny interkulturowo? Projekt gry sytuacyjnej. Homo Ludens. 1(1), 25 – 32.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Andrzejewska-Kwiatkowska, Joanna
AU  – Stőckmann, Britta
T1  – Czy jesteś kompetentny interkulturowo? Projekt gry sytuacyjnej
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 25
EP  – 32
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/4/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Andrzejewska-Kwiatkowska2009,
title = „Czy jeste\'{s} kompetentny interkulturowo? Projekt gry sytuacyjnej”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „25 – 32”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/4/”,
author = „Andrzejewska-Kwiatkowska, Joanna and Stőckmann, Britta”,
}

Cecylia BARŁÓG

Funkcja gier w treningach interkulturowych

strony / pages: 33 – 40

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Cecylia BARŁÓG (2009). Funkcja gier w treningach interkulturowych. Homo Ludens. 1(1), 33 – 40.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Barłóg, Cecylia
T1  – Funkcja gier w treningach interkulturowych
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 33
EP  – 40
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/5/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Barl’og2009,
title = „Funkcja gier w treningach interkulturowych”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „33 – 40”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/5/”,
author = „Bar\l{}\'{o}g, Cecylia”,
}

Martyna BIAŁEK

Kulturotwórcza funkcja bajek i gier historycznych – koncepcja nauczania historii dzieci w wieku 1–4 lat.

strony / pages: 41 – 50

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Martyna BIAŁEK (2009). Kulturotwórcza funkcja bajek i gier historycznych – koncepcja nauczania historii dzieci w wieku 1–4 lat. Homo Ludens. 1(1), 41 – 50.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Białek, Martyna
T1  – Kulturotwórcza funkcja bajek i gier historycznych – koncepcja nauczania historii dzieci w wieku 1–4 lat
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 41
EP  – 50
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/6/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Bialek2009,
title = „Kulturotw\'{o}rcza funkcja bajek i gier historycznych – koncepcja nauczania historii dzieci w wieku 1–4 lat”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „41 – 50”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/6/”,
author = „Bia\l{}ek, Martyna”,
}

Małgorzata BORTLICZEK

Gra w (nie)porozumienie

strony / pages: 51 – 60

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Małgorzata BORTLICZEK (2009). Gra w (nie)porozumienie. Homo Ludens. 1(1), 51 – 60.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Bortliczek, Małgorzata
T1  – Gra w (nie)porozumienie
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 51
EP  – 60
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/7/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Bortliczek2009,
title = „Gra w (nie)porozumienie”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „51 – 60”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/7/”,
author = „Bortliczek, Ma\l{}gorzata”,
}

Aleksandra BUSSE-BRANDYK, Dorota CHMIELEWSKA-ŁUCZAK

Narracyjne gry fabularne jako droga do nieświadomości

strony / pages: 61 – 74

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Aleksandra BUSSE-BRANDYK, Dorota CHMIELEWSKA-ŁUCZAK (2009). Narracyjne gry fabularne jako droga do nieświadomości. Homo Ludens. 1(1), 61 – 74.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Busse-Brandyk, Aleksandra
AU  – Chmielewska-Łuczak, Dorota
T1  – Narracyjne gry fabularne jako droga do nieświadomości
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 61
EP  – 74
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/8/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Busse-Brandyk2009,
title = „Narracyjne gry fabularne jako droga do nie\'{s}wiadomo\'{s}ci”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „61 – 74”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/8/”,
author = „Busse-Brandyk, Aleksandra and Chmielewska-\L{}uczak, Dorota”,
}

Agata HOFMAN

Interdyscyplinarne nauczanie z zastosowaniem narzędzi technologii informacyjnej. Edukacyjne gry i programy on-line w nauczaniu języka obcego osób dorosłych – elementy neuropsychologii

strony / pages: 75 – 84

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Agata HOFMAN (2009). Interdyscyplinarne nauczanie z zastosowaniem narzędzi technologii informacyjnej. Edukacyjne gry i programy on-line w nauczaniu języka obcego osób dorosłych – elementy neuropsychologii. Homo Ludens. 1(1), 75 – 84.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Hofman, Agata
T1  – Interdyscyplinarne nauczanie z zastosowaniem narzędzi technologii informacyjnej. Edukacyjne gry i programy on-line w nauczaniu języka obcego osób dorosłych – elementy neuropsychologii
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 75
EP  – 84
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/9/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Hofman2009,
title = „Interdyscyplinarne nauczanie z zastosowaniem narz\k{e}dzi technologii informacyjnej. Edukacyjne gry i programy on-line w nauczaniu j\k{e}zyka obcego os\'{o}b doros\l{}ych – elementy neuropsychologii”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „75 – 84”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/9/”,
author = „Hofman, Agata”,
}

Paweł HOSTYŃSKI

Koncepcja relacji wspomagającej C.R. Rogersa jako inspiracja dla glottodydaktyki na kierunkach neoflologicznych. O roli nauczyciela akademickiego i technikach ludycznych

strony / pages: 85 – 102

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Paweł HOSTYŃSKI (2009). Koncepcja relacji wspomagającej C.R. Rogersa jako inspiracja dla glottodydaktyki na kierunkach neoflologicznych. O roli nauczyciela akademickiego i technikach ludycznych. Homo Ludens. 1(1), 85 – 102.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Hostyński, Paweł
T1  – Koncepcja relacji wspomagającej C.R. Rogersa jako inspiracja dla glottodydaktyki na kierunkach neoflologicznych. O roli nauczyciela akademickiego i technikach ludycznych
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 85
EP  – 102
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/10/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Hosty’nski2009,
title = „Koncepcja relacji wspomagaj\k{a}cej C.R. Rogersa jako inspiracja dla glottodydaktyki na kierunkach neoflologicznych. O roli nauczyciela akademickiego i technikach ludycznych”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „85 – 102”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/10/”,
author = „Hosty\'{n}ski, Pawe\l{}”,
}

Arkadiusz JABŁOŃSKI

Arkadiusz JABŁOŃSKI (2009). Gry, procedury, przewidywalność – w kontekście polsko-japońskiej komunikacji międzykulturowej. Homo Ludens. 1(1), 103 – 112.

strony / pages: 103 – 112

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Paweł HOSTYŃSKI (2009). Koncepcja relacji wspomagającej C.R. Rogersa jako inspiracja dla glottodydaktyki na kierunkach neoflologicznych. O roli nauczyciela akademickiego i technikach ludycznych. Homo Ludens. 1(1), 85 – 102.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Jabłoński, Arkadiusz
T1  – Gry, procedury, przewidywalność – w kontekście polsko-japońskiej komunikacji międzykulturowej
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 103
EP  – 112
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/11/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Jablo’nski2009,
title = „Gry, procedury, przewidywalno\'{s}\'{c} – w kontek\'{s}cie polsko-japo\'{n}skiej komunikacji mi\k{e}dzykulturowej”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „103 – 112”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/11/”,
author = „Jab\l{}o\'{n}ski, Arkadiusz”,
}

Jan Franciszek JACKO

Ontologia myślenia strategicznego

strony / pages: 113 – 122

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Jan Franciszek JACKO (2009). Ontologia myślenia strategicznego. Homo Ludens. 1(1), 113 – 122.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Jacko, Jan Franciszek
T1  – Ontologia myślenia strategicznego
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 113
EP  – 122
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/12/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Jacko2009,
title = „Ontologia my\'{s}lenia strategicznego”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „113 – 122”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/12/”,
author = „Jacko, Jan Franciszek”,
}

Kamila KRASZEWSKA

Zabawa w teatr. Kształcenie językowe z wykorzystaniem perspektywy neurobiologicznej i psychoruchowych predyspozycji uczniów

strony / pages: 123 – 136

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Kamila KRASZEWSKA (2009). Zabawa w teatr. Kształcenie językowe z wykorzystaniem perspektywy neurobiologicznej i psychoruchowych predyspozycji uczniów. Homo Ludens. 1(1), 123 – 136.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Kraszewska, Kamila
T1  – Zabawa w teatr. Kształcenie językowe z wykorzystaniem perspektywy neurobiologicznej i psychoruchowych predyspozycji uczniów
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 123
EP  – 136
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/13/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Kraszewska2009,
title = „Zabawa w teatr. Kszta\l{}cenie j\k{e}zykowe z wykorzystaniem perspektywy neurobiologicznej i psychoruchowych predyspozycji uczni\'{o}w”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „123 – 136”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/13/”,
author = „Kraszewska, Kamila”,
}

Stanisław KRAWCZYK

Ciągle ta sama historia? O powtarzalności fabuł w narracyjnych grach fabularnych

strony / pages: 137 – 154

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Stanisław KRAWCZYK (2009). Ciągle ta sama historia? O powtarzalności fabuł w narracyjnych grach fabularnych. Homo Ludens. 1(1), 137 – 154.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Krawczyk, Stanisław
T1  – Ciągle ta sama historia? O powtarzalności fabuł w narracyjnych grach fabularnych
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 137
EP  – 154
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/14/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Krawczyk2009,
title = „Ci\k{a}gle ta sama historia? O powtarzalno\'{s}ci fabu\l{} w narracyjnych grach fabularnych”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „137 – 154”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/14/”,
author = „Krawczyk, Stanis\l{}aw”,
}

Aleksandra MOCHOCKA

Między interaktywnością a intermedialnością. Książka jako przestrzeń gry

strony / pages: 155 – 176

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Aleksandra MOCHOCKA (2009). Między interaktywnością a intermedialnością. Książka jako przestrzeń gry. Homo Ludens. 1(1), 155 – 176.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Mochocka, Aleksandra
T1  – Między interaktywnością a intermedialnością. Książka jako przestrzeń gry
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 155
EP  – 176
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/15/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Mochocka2009,
title = „Mi\k{e}dzy interaktywno\'{s}ci\k{a} a intermedialno\'{s}ci\k{a}. Ksi\k{a}\.{z}ka jako przestrze\'{n} gry”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „155 – 176”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/15/”,
author = „Mochocka, Aleksandra”,
}

Michał MOCHOCKI

Teatralne gry fabularne (LARP-y) w nauczaniu szkolnym

strony / pages: 177 – 190

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Michał MOCHOCKI (2009). Teatralne gry fabularne (LARP-y) w nauczaniu szkolnym. Homo Ludens. 1(1), 177 – 190.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Mochocki, Michał
T1  – Teatralne gry fabularne (LARP-y) w nauczaniu szkolnym
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 177
EP  – 190
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/16/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Mochocki2009,
title = „Teatralne gry fabularne (LARP-y) w nauczaniu szkolnym”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „177 – 190”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/16/”,
author = „Mochocki, Micha\l{}”,
}

Tadeusz MORAWSKI, Augustyn SURDYK

Polskie palindromy dawniej i dziś

strony / pages: 191 – 204

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Tadeusz MORAWSKI, Augustyn SURDYK (2009). Polskie palindromy dawniej i dziś. Homo Ludens. 1(1), 191 – 204.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Morawski, Tadeusz
AU  – Surdyk, Augustyn
T1  – Polskie palindromy dawniej i dziś
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 191
EP  – 204
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/17/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Morawski2009,
title = „Polskie palindromy dawniej i dzi\'{s}”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „191 – 204”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/17/”,
author = „Morawski, Tadeusz and Surdyk, Augustyn”,
}

Ryszard NECEL

Doświadczanie tożsamości narodowej a współczesne gry sportowe. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w relacji tabloidów

strony / pages: 205 – 212

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Ryszard NECEL (2009). Doświadczanie tożsamości narodowej a współczesne gry sportowe. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w relacji tabloidów. Homo Ludens. 1(1), 205 – 212.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Necel, Ryszard
T1  – Doświadczanie tożsamości narodowej a współczesne gry sportowe. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w relacji tabloidów
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 205
EP  – 212
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/18/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Necel2009,
title = „Do\'{s}wiadczanie to\.{z}samo\'{s}ci narodowej a wsp\'{o}\l{}czesne gry sportowe. Mistrzostwa Europy w pi\l{}ce no\.{z}nej w relacji tabloid\'{o}w”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „205 – 212”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/18/”,
author = „Necel, Ryszard”,
}

Andrzej STĘPNIK

E-sport z perspektywy teorii sportu

strony / pages: 213 – 222

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Andrzej STĘPNIK (2009). E-sport z perspektywy teorii sportu. Homo Ludens. 1(1), 213 – 222.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Stępnik, Andrzej
T1  – E-sport z perspektywy teorii sportu
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 213
EP  – 222
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/19/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Stepnik2009,
title = „E-sport z perspektywy teorii sportu”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „213 – 222”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/19/”,
author = „St\k{e}pnik, Andrzej”,
}

Augustyn SURDYK

Status naukowy ludologii. Przyczynek do dyskusji

strony / pages: 223 – 244

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Augustyn SURDYK (2009). Status naukowy ludologii. Przyczynek do dyskusji. Homo Ludens. 1(1), 223 – 244.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Surdyk, Augustyn
T1  – Status naukowy ludologii. Przyczynek do dyskusji
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 223
EP  – 244
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/20/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Surdyk2009,
title = „Status naukowy ludologii. Przyczynek do dyskusji”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „223 – 244”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/20/”,
author = „Surdyk, Augustyn”,
}

Jakub SWACHA, Adam SKRZYSZEWSKI

Nauczanie projektowania gier komputerowych. Oczekiwania studentów a doświadczenia profesjonalistów

strony / pages: 245 – 256

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Jakub SWACHA, Adam SKRZYSZEWSKI (2009). Nauczanie projektowania gier komputerowych. Oczekiwania studentów a doświadczenia profesjonalistów. Homo Ludens. 1(1), 245 – 256.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Swacha, Jakub
AU  – Skrzyszewski, Adam
T1  – Nauczanie projektowania gier komputerowych. Oczekiwania studentów a doświadczenia profesjonalistów
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 245
EP  – 256
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/21/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Swacha2009,
title = „Nauczanie projektowania gier komputerowych. Oczekiwania student\'{o}w a do\'{s}wiadczenia profesjonalist\'{o}w”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „245 – 256”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/21/”,
author = „Swacha, Jakub and Skrzyszewski, Adam”,
}

Jerzy Zygmunt SZEJA

Życie w grze, seks w grze

strony / pages: 257 – 268

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Jerzy Zygmunt SZEJA (2009). Życie w grze, seks w grze. Homo Ludens. 1(1), 257 – 268.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Szeja, Jerzy Zygmunt
T1  – Życie w grze, seks w grze
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 257
EP  – 268
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/22/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Szeja2009,
title = „\.{Z}ycie w grze, seks w grze”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „257 – 268”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/22/”,
author = „Szeja, Jerzy Zygmunt”,
}

Artur URBANIAK

Kultura a język. Rola gier w rozwoju językowym współczesnego człowieka w świetle hipotezy Sapira-Whorfa

strony / pages: 269 – 278

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Artur URBANIAK (2009). Kultura a język. Rola gier w rozwoju językowym współczesnego człowieka w świetle hipotezy Sapira-Whorfa. Homo Ludens. 1(1), 269 – 278.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Urbaniak, Artur
T1  – Kultura a język. Rola gier w rozwoju językowym współczesnego człowieka w świetle hipotezy Sapira-Whorfa
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 269
EP  – 278
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/23/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Urbaniak2009,
title = „Kultura a j\k{e}zyk. Rola gier w rozwoju j\k{e}zykowym wsp\'{o}\l{}czesnego cz\l{}owieka w \'{s}wietle hipotezy Sapira-Whorfa”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „269 – 278”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/23/”,
author = „Urbaniak, Artur”,
}

Sławomir WACEWICZ

„Gra” w uwodzenie. Seduction community jako nowe zjawisko społeczne

strony / pages: 279 – 288

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Sławomir WACEWICZ (2009). „Gra” w uwodzenie. Seduction community jako nowe zjawisko społeczne. Homo Ludens. 1(1), 279 – 288.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Wacewicz, Sławomir
T1  – „Gra” w uwodzenie. Seduction community jako nowe zjawisko społeczne
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 279
EP  – 288
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/24/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Wacewicz2009,
title = „„Gra” w uwodzenie. Seduction community jako nowe zjawisko spo\l{}eczne”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „279 – 288”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/24/”,
author = „Wacewicz, S\l{}awomir”,
}

Michał WRÓBLEWSKI

Gra jako model społeczny. O potrzebie grania w społeczeństwie współczesnym

strony / pages: 289 – 301

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Michał WRÓBLEWSKI (2009). Gra jako model społeczny. O potrzebie grania w społeczeństwie współczesnym. Homo Ludens. 1(1), 289 – 301.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Wróblewski, Michał
T1  – Gra jako model społeczny. O potrzebie grania w społeczeństwie współczesnym
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 289
EP  – 301
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/25/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Wr’oblewski2009,
title = „Gra jako model spo\l{}eczny. O potrzebie grania w spo\l{}ecze\'{n}stwie wsp\'{o}\l{}czesnym”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „289 – 301”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/25/”,
author = „Wr\'{o}blewski, Micha\l{}”,
}

RECENZJE

REVIEWS

Frans MÄYRÄ

An Introduction to Game Studies. Games in Culture. (Radosław BOMBA, „Jak badać gry komputerowe?”)

strony / pages: 305 – 308

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Frans MÄYRÄ (2009). An Introduction to Game Studies. Games in Culture. (Radosław BOMBA, „Jak badać gry komputerowe?”). Homo Ludens. 1(1), 305 – 308.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Mäyrä, Frans
T1  – An Introduction to Game Studies. Games in Culture. (Radosław BOMBA, „Jak badać gry komputerowe?”)
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 305
EP  – 308
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/27/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Mayra2009,
title = „An Introduction to Game Studies. Games in Culture. (Rados\l{}aw BOMBA, „Jak bada\'{c} gry komputerowe?”)”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „305 – 308”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/27/”,
author = „M\”{a}yr\”{a}, Frans”,
}

Tadeusz MORAWSKI

Kobyła ma mały bok. Czyli o polskich palindromach (Martyna BIAŁEK, Agata HOFMAN)

strony / pages: 309 – 312

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Tadeusz MORAWSKI (2009). Kobyła ma mały bok. Czyli o polskich palindromach (Martyna BIAŁEK, Agata HOFMAN). Homo Ludens. 1(1), 309 – 312.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Morawski, Tadeusz
T1  – Kobyła ma mały bok. Czyli o polskich palindromach (Martyna BIAŁEK, Agata HOFMAN)
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 309
EP  – 312
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/28/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Morawski2009,
title = „Koby\l{}a ma ma\l{}y bok. Czyli o polskich palindromach (Martyna BIA\L{}EK, Agata HOFMAN)”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „309 – 312”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/28/”,
author = „Morawski, Tadeusz”,
}

Augustyn SURDYK, Jerzy Zygmunt SZEJA (red.)

Augustyn SURDYK (red.), Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. tom I, seria „Język–kultura–komunikacja” nr 1, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2007., Augustyn SURDYK, Jerzy Zygmunt SZEJA (red.), Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. tom II, seria „Język–kultura–komunikacja” nr 2, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007. (Agata HOFMAN, Monika MOTYKA)

strony / pages: 313 – 322

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Augustyn SURDYK, Jerzy Zygmunt SZEJA (red.) (2009). Augustyn SURDYK (red.), Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. tom I, seria „Język–kultura–komunikacja” nr 1, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2007., Augustyn SURDYK, Jerzy Zygmunt SZEJA (red.), Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. tom II, seria „Język–kultura–komunikacja” nr 2, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007. (Agata HOFMAN, Monika MOTYKA). Homo Ludens. 1(1), 313 – 322.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
ED  – Surdyk, Augustyn
ED  – Szeja, Jerzy Zygmunt
T1  – Augustyn SURDYK (red.), Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. tom I, seria „Język–kultura–komunikacja” nr 1, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2007., Augustyn SURDYK, Jerzy Zygmunt SZEJA (red.), Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. tom II, seria „Język–kultura–komunikacja” nr 2, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007. (Agata HOFMAN, Monika MOTYKA)
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 313
EP  – 322
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/29/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Surdyk2009,
title = „Augustyn SURDYK (red.), Kulturotw\'{o}rcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytua\l{}. tom I, seria „J\k{e}zyk–kultura–komunikacja” nr 1, Wydawnictwo Naukowe UAM, Pozna\'{n}, 2007., Augustyn SURDYK, Jerzy Zygmunt SZEJA (red.), Kulturotw\'{o}rcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytua\l{}. tom II, seria „J\k{e}zyk–kultura–komunikacja” nr 2, Wydawnictwo Naukowe UAM, Pozna\'{n} 2007. (Agata HOFMAN, Monika MOTYKA)”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „313 – 322”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/29/”,
author = „Surdyk, Augustyn and Szeja, Jerzy Zygmunt (red.)”,
}

Augustyn SURDYK, Jerzy Zygmunt SZEJA (red.)

Kulturotwórcza funkcja gier. Gra w kontekście edukacyjnym, społecznym i medialnym, „Homo Communicativus” 2(4)/2008, Zakład Teorii i Filozofi Komunikacji UAM, Poznań, 2008. (Joanna ANDRZEJEWSKA-KWIATKOWSKA)

strony / pages: 323 – 326

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Augustyn SURDYK, Jerzy Zygmunt SZEJA (red.) (2009). Kulturotwórcza funkcja gier. Gra w kontekście edukacyjnym, społecznym i medialnym, „Homo Communicativus” 2(4)/2008, Zakład Teorii i Filozofi Komunikacji UAM, Poznań, 2008. (Joanna ANDRZEJEWSKA-KWIATKOWSKA). Homo Ludens. 1(1), 323 – 326.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
ED  – Surdyk, Augustyn
ED  – Szeja, Jerzy Zygmunt
T1  – Kulturotwórcza funkcja gier. Gra w kontekście edukacyjnym, społecznym i medialnym, „Homo Communicativus” 2(4)/2008, Zakład Teorii i Filozofi Komunikacji UAM, Poznań, 2008. (Joanna ANDRZEJEWSKA-KWIATKOWSKA)
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 323
EP  – 326
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/30/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Surdyk2009,
title = „Kulturotw\'{o}rcza funkcja gier. Gra w kontek\'{s}cie edukacyjnym, spo\l{}ecznym i medialnym, „Homo Communicativus” 2(4)/2008, Zak\l{}ad Teorii i Filozofi Komunikacji UAM, Pozna\'{n}, 2008. (Joanna ANDRZEJEWSKA-KWIATKOWSKA)”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „323 – 326”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/30/”,
author = „Surdyk, Augustyn and Szeja, Jerzy Zygmunt (red.)”,
}

Augustyn SURDYK, Jerzy Zygmunt SZEJA (red.)

Kulturotwórcza funkcja gier. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności, „Homo Communicativus” 3(5)/2008, Zakład Teorii i Filozofi Komunikacji UAM, Poznań, 2008. (Joanna KIC-DRGAS)

strony / pages: 327 – 329

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Augustyn SURDYK, Jerzy Zygmunt SZEJA (red.) (2009). Kulturotwórcza funkcja gier. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności, „Homo Communicativus” 3(5)/2008, Zakład Teorii i Filozofi Komunikacji UAM, Poznań, 2008. (Joanna KIC-DRGAS). Homo Ludens. 1(1), 327 – 329.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
ED  – Surdyk, Augustyn
ED  – Szeja, Jerzy Zygmunt
T1  – Kulturotwórcza funkcja gier. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności, „Homo Communicativus” 3(5)/2008, Zakład Teorii i Filozofi Komunikacji UAM, Poznań, 2008. (Joanna KIC-DRGAS)
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 327
EP  – 329
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/31/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Surdyk2009,
title = „Kulturotw\'{o}rcza funkcja gier. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we wsp\'{o}\l{}czesno\'{s}ci, „Homo Communicativus” 3(5)/2008, Zak\l{}ad Teorii i Filozofi Komunikacji UAM, Pozna\'{n}, 2008. (Joanna KIC-DRGAS)”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „327 – 329”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/31/”,
author = „Surdyk, Augustyn and Szeja, Jerzy Zygmunt (red.)”,
}