Nr 1(10)/2017

NAJLEPSZY ARTYKUŁ I NAJLEPSZY RECENZENT ROKU

BEST ARTICLE AND BEST REVIEWER OF THE YEAR

Marta Matylda Kania

Skąd patrzy badaczka rozgrywki? Perspektywy egzystencjalnej estetyki gier komputerowych

strony / pages: 13-23
dostępne online / available online: 2017-12-28

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Marta Matylda KANIA (2017). Skąd patrzy badaczka rozgrywki? Perspektywy egzystencjalnej estetyki gier komputerowych. Homo Ludens. 1(10), 13-23.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Kania, Marta Matylda
T1  – Skąd patrzy badaczka rozgrywki? Perspektywy egzystencjalnej estetyki gier komputerowych
JO  – Homo Ludens
VL  – 10
IS  – 1
PY  – 2017///
SP  – 13
EP  – 23
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/223/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Kania2017,
title = „Sk\k{a}d patrzy badaczka rozgrywki? Perspektywy egzystencjalnej estetyki gier komputerowych”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „10”,
number = „1”,
pages = „13-23”,
year = „2017”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/223/”,
author = „Kania, Marta Matylda”,
}

ARTYKUŁY

ARTICLES

Krzysztof Chmielewski

Elementy grywalizacji w mediacjach gospodarczych – studium przypadku

strony / pages: 27-44
dostępne online / available online: 2017-12-28

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Krzysztof CHMIELEWSKI (2017). Elementy grywalizacji w mediacjach gospodarczych – studium przypadku. Homo Ludens. 1(10), 27-44.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Chmielewski, Krzysztof
T1  – Elementy grywalizacji w mediacjach gospodarczych – studium przypadku
JO  – Homo Ludens
VL  – 10
IS  – 1
PY  – 2017///
SP  – 27
EP  – 44
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/226/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Chmielewski2017,
title = „Elementy grywalizacji w mediacjach gospodarczych – studium przypadku”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „10”,
number = „1”,
pages = „27-44”,
year = „2017”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/226/”,
author = „Chmielewski, Krzysztof”,
}

Aleksiej Fiedosiejew

Jak grać w naukę? Eksperymenty z wykorzystaniem gier na podstawie utworów braci Strugackich i nie tylko.

strony / pages: 45-78
dostępne online / available online: 2017-12-28

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Aleksiej FIEDOSIEJEW (2017). Jak grać w naukę? Eksperymenty z wykorzystaniem gier na podstawie utworów braci Strugackich i nie tylko. Homo Ludens. 1(10), 45-78.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Fiedosiejew, Aleksiej
T1  – Jak grać w naukę? Eksperymenty z wykorzystaniem gier na podstawie utworów braci Strugackich i nie tylko
JO  – Homo Ludens
VL  – 10
IS  – 1
PY  – 2017///
SP  – 45
EP  – 78
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/227/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Fiedosiejew2017,
title = „Jak gra\'{c} w nauk\k{e}? Eksperymenty z wykorzystaniem gier na podstawie utwor\'{o}w braci Strugackich i nie tylko”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „10”,
number = „1”,
pages = „45-78”,
year = „2017”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/227/”,
author = „Fiedosiejew, Aleksiej”,
}

Jakub Mateusz Figus

Wybrana leksyka uczestników narracyjnych gier fabularnych (RPG)

strony / pages: 79-96
dostępne online / available online: 2017-12-28

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Jakub Mateusz FIGUS (2017). Wybrana leksyka uczestników narracyjnych gier fabularnych (RPG). Homo Ludens. 1(10), 79-96.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Figus, Jakub Mateusz
T1  – Wybrana leksyka uczestników narracyjnych gier fabularnych (RPG)
JO  – Homo Ludens
VL  – 10
IS  – 1
PY  – 2017///
SP  – 79
EP  – 96
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/228/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Figus2017,
title = „Wybrana leksyka uczestnik\'{o}w narracyjnych gier fabularnych (RPG)”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „10”,
number = „1”,
pages = „79-96”,
year = „2017”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/228/”,
author = „Figus, Jakub Mateusz”,
}

Arkadiusz Jabłoński

Czy z każdym można grać we wszystko? Gatunki mowy a jednostronne gry komunikacyjne

strony / pages: 97-110
dostępne online / available online: 2017-12-28

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Arkadiusz JABŁOŃSKI (2017). Czy z każdym można grać we wszystko? Gatunki mowy a jednostronne gry komunikacyjne. Homo Ludens. 1(10), 97-110.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Jabłoński, Arkadiusz
T1  – Czy z każdym można grać we wszystko? Gatunki mowy a jednostronne gry komunikacyjne
JO  – Homo Ludens
VL  – 10
IS  – 1
PY  – 2017///
SP  – 97
EP  – 110
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/229/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Jablo’nski2017,
title = „Czy z ka\.{z}dym mo\.{z}na gra\'{c} we wszystko? Gatunki mowy a jednostronne gry komunikacyjne”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „10”,
number = „1”,
pages = „97-110”,
year = „2017”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/229/”,
author = „Jab\l{}o\'{n}ski, Arkadiusz”,
}

Krzysztof Kotuła

Rzeczywistość wirtualna w nauczaniu języków obcych – nowy paradygmat komunikacji w dyskursie szkolnym?

strony / pages: 111-132
dostępne online / available online: 2017-12-28

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Krzysztof KOTUŁA (2017). Rzeczywistość wirtualna w nauczaniu języków obcych – nowy paradygmat komunikacji w dyskursie szkolnym?. Homo Ludens. 1(10), 111-132.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Kotuła, Krzysztof
T1  – Rzeczywistość wirtualna w nauczaniu języków obcych – nowy paradygmat komunikacji w dyskursie szkolnym?
JO  – Homo Ludens
VL  – 10
IS  – 1
PY  – 2017///
SP  – 111
EP  – 132
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/230/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Kotula2017,
title = „Rzeczywisto\'{s}\'{c} wirtualna w nauczaniu j\k{e}zyk\'{o}w obcych – nowy paradygmat komunikacji w dyskursie szkolnym?”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „10”,
number = „1”,
pages = „111-132”,
year = „2017”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/230/”,
author = „Kotu\l{}a, Krzysztof”,
}

Joanna Kubaszczyk

O ocenianiu i ewaluacji w translatoryce w kontekście rozumienia przekładu jako gry.

strony / pages: 133-150
dostępne online / available online: 2017-12-28

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Joanna KUBASZCZYK (2017). O ocenianiu i ewaluacji w translatoryce w kontekście rozumienia przekładu jako gry. Homo Ludens. 1(10), 133-150.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Kubaszczyk, Joanna
T1  – O ocenianiu i ewaluacji w translatoryce w kontekście rozumienia przekładu jako gry
JO  – Homo Ludens
VL  – 10
IS  – 1
PY  – 2017///
SP  – 133
EP  – 150
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/231/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Kubaszczyk2017,
title = „O ocenianiu i ewaluacji w translatoryce w kontek\'{s}cie rozumienia przek\l{}adu jako gry”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „10”,
number = „1”,
pages = „133-150”,
year = „2017”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/231/”,
author = „Kubaszczyk, Joanna”,
}

Michał Mochocki

Gry sarmackie w ujęciu anglo-amerykańskich heritage studies.

strony / pages: 151-192
dostępne online / available online: 2017-12-28

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Michał MOCHOCKI (2017). Gry sarmackie w ujęciu anglo-amerykańskich heritage studies. Homo Ludens. 1(10), 151-192.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Mochocki, Michał
T1  – Gry sarmackie w ujęciu anglo-amerykańskich heritage studies
JO  – Homo Ludens
VL  – 10
IS  – 1
PY  – 2017///
SP  – 151
EP  – 192
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/232/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Mochocki2017,
title = „Gry sarmackie w uj\k{e}ciu anglo-ameryka\'{n}skich heritage studies”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „10”,
number = „1”,
pages = „151-192”,
year = „2017”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/232/”,
author = „Mochocki, Micha\l{}”,
}

Katarzyna Skok

Punktyfkacja, playifkacja, hazardyzacja? Analiza skuteczności mechanizmów motywacyjnych stosowanych w procesie gamifkacji.

strony / pages: 193-216
dostępne online / available online: 2017-12-28

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Katarzyna SKOK (2017). Punktyfkacja, playifkacja, hazardyzacja? Analiza skuteczności mechanizmów motywacyjnych stosowanych w procesie gamifkacji. Homo Ludens. 1(10), 193-216.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Skok, Katarzyna
T1  – Punktyfkacja, playifkacja, hazardyzacja? Analiza skuteczności mechanizmów motywacyjnych stosowanych w procesie gamifkacji
JO  – Homo Ludens
VL  – 10
IS  – 1
PY  – 2017///
SP  – 193
EP  – 216
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/233/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Skok2017,
title = „Punktyfkacja, playifkacja, hazardyzacja? Analiza skuteczno\'{s}ci mechanizm\'{o}w motywacyjnych stosowanych w procesie gamifkacji”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „10”,
number = „1”,
pages = „193-216”,
year = „2017”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/233/”,
author = „Skok, Katarzyna”,
}

Michał Sołtysiak

Mediewalizmy, neomediewalizm i rola archeologii w badaniu gier.

strony / pages: 217-238
dostępne online / available online: 2017-12-28

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Michał SOŁTYSIAK (2017). Mediewalizmy, neomediewalizm i rola archeologii w badaniu gier. Homo Ludens. 1(10), 217-238.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Sołtysiak, Michał
T1  – Mediewalizmy, neomediewalizm i rola archeologii w badaniu gier
JO  – Homo Ludens
VL  – 10
IS  – 1
PY  – 2017///
SP  – 217
EP  – 238
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/234/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Soltysiak2017,
title = „Mediewalizmy, neomediewalizm i rola archeologii w badaniu gier”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „10”,
number = „1”,
pages = „217-238”,
year = „2017”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/234/”,
author = „So\l{}tysiak, Micha\l{}”,
}

Wojciech Sosnowski

Dwa aspekty „youtubifkacji” gier video – analiza wybranych przykładów nowego zjawiska w branży gier wideo.

strony / pages: 239-254
dostępne online / available online: 2017-12-28

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Wojciech SOSNOWSKI (2017). Dwa aspekty „youtubifkacji” gier video – analiza wybranych przykładów nowego zjawiska w branży gier wideo. Homo Ludens. 1(10), 239-254.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Sosnowski, Wojciech
T1  – Dwa aspekty „youtubifkacji” gier video – analiza wybranych przykładów nowego zjawiska w branży gier wideo
JO  – Homo Ludens
VL  – 10
IS  – 1
PY  – 2017///
SP  – 239
EP  – 254
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/235/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Sosnowski2017,
title = „Dwa aspekty „youtubifkacji” gier video – analiza wybranych przyk\l{}ad\'{o}w nowego zjawiska w bran\.{z}y gier wideo”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „10”,
number = „1”,
pages = „239-254”,
year = „2017”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/235/”,
author = „Sosnowski, Wojciech”,
}

Radosław B. Walczak, Joanna Wężowska

Gry fabularne jako sposób zwiększenia kontroli nad rzeczywistością. Poczucie umiejscowienia kontroli oraz emocjonalność graczy, w porównaniu do młodzieży niegrającej.

strony / pages: 255-268
dostępne online / available online: 2017-12-28

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Radosław B. WALCZAK, Joanna WĘŻOWSKA (2017). Gry fabularne jako sposób zwiększenia kontroli nad rzeczywistością. Poczucie umiejscowienia kontroli oraz emocjonalność graczy, w porównaniu do młodzieży niegrającej. Homo Ludens. 1(10), 255-268.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Walczak, Radosław B.
AU  – Wężowska, Joanna
T1  – Gry fabularne jako sposób zwiększenia kontroli nad rzeczywistością. Poczucie umiejscowienia kontroli oraz emocjonalność graczy, w porównaniu do młodzieży niegrającej
JO  – Homo Ludens
VL  – 10
IS  – 1
PY  – 2017///
SP  – 255
EP  – 268
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/236/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Walczak2017,
title = „Gry fabularne jako spos\'{o}b zwi\k{e}kszenia kontroli nad rzeczywisto\'{s}ci\k{a}. Poczucie umiejscowienia kontroli oraz emocjonalno\'{s}\'{c} graczy, w por\'{o}wnaniu do m\l{}odzie\.{z}y niegraj\k{a}cej”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „10”,
number = „1”,
pages = „255-268”,
year = „2017”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/236/”,
author = „Walczak, Rados\l{}aw B. and W\k{e}\.{z}owska, Joanna”,
}

Krzysztof Ząbecki

Tubylcze gry wideo jako narzędzie do wspierania i ochrony kultur ludności rdzennej w Amerykach. Przykłady Never Alone i Huni Kuin: Yube Baitana.

strony / pages: 269-281
dostępne online / available online: 2017-12-28

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Krzysztof ZĄBECKI (2017). Tubylcze gry wideo jako narzędzie do wspierania i ochrony kultur ludności rdzennej w Amerykach. Przykłady Never Alone i Huni Kuin: Yube Baitana. Homo Ludens. 1(10), 269-281.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Ząbecki, Krzysztof
T1  – Tubylcze gry wideo jako narzędzie do wspierania i ochrony kultur ludności rdzennej w Amerykach. Przykłady Never Alone i Huni Kuin: Yube Baitana
JO  – Homo Ludens
VL  – 10
IS  – 1
PY  – 2017///
SP  – 269
EP  – 281
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/237/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Zabecki2017,
title = „Tubylcze gry wideo jako narz\k{e}dzie do wspierania i ochrony kultur ludno\'{s}ci rdzennej w Amerykach. Przyk\l{}ady Never Alone i Huni Kuin: Yube Baitana”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „10”,
number = „1”,
pages = „269-281”,
year = „2017”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/237/”,
author = „Z\k{a}becki, Krzysztof”,
}

RECENZJE

REVIEWS

Stanisław Krawczyk

A Fresh Take on Roger Caillois. Review of Homo Ludens as a Comic Character in Selected American Films.

strony / pages: 285-290
dostępne online / available online: 2017-12-28

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Stanisław KRAWCZYK (2017). A Fresh Take on Roger Caillois. Review of Homo Ludens as a Comic Character in Selected American Films. Homo Ludens. 1(10), 285-290.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Krawczyk, Stanisław
T1  – A Fresh Take on Roger Caillois. Review of Homo Ludens as a Comic Character in Selected American Films
JO  – Homo Ludens
VL  – 10
IS  – 1
PY  – 2017///
SP  – 285
EP  – 290
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/239/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Krawczyk2017,
title = „A Fresh Take on Roger Caillois. Review of Homo Ludens as a Comic Character in Selected American Films”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „10”,
number = „1”,
pages = „285-290”,
year = „2017”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/239/”,
author = „Krawczyk, Stanis\l{}aw”,
}

Sonia Mrzygłocka

Zanurzenie w cyfrowej rzeczywistości. Kółko i krzyżyk a gra wideo. Recenzja książki Gry wideo. Zarys poetyki Piotra Kubińskiego.

strony / pages: 291-302

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Sonia MRZYGŁOCKA (2017). Zanurzenie w cyfrowej rzeczywistości. Kółko i krzyżyk a gra wideo. Recenzja książki Gry wideo. Zarys poetyki Piotra Kubińskiego. Homo Ludens. 1(10), 291-302.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Mrzygłocka, Sonia
T1  – Zanurzenie w cyfrowej rzeczywistości. Kółko i krzyżyk a gra wideo. Recenzja książki Gry wideo. Zarys poetyki Piotra Kubińskiego
JO  – Homo Ludens
VL  – 10
IS  – 1
PY  – 2017///
SP  – 291
EP  – 302
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/240/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Mrzyglocka2017,
title = „Zanurzenie w cyfrowej rzeczywisto\'{s}ci. K\'{o}\l{}ko i krzy\.{z}yk a gra wideo. Recenzja ksi\k{a}\.{z}ki Gry wideo. Zarys poetyki Piotra Kubi\'{n}skiego”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „10”,
number = „1”,
pages = „291-302”,
year = „2017”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/240/”,
author = „Mrzyg\l{}ocka, Sonia”,
}

SPRAWOZDANIA

REPORTS

Anna Gramera, Monika Banicka, Anita Domagała, Dagmara Walczak

Sprawozdanie z warsztatów wiedzy nt. USA.

strony / pages: 303-306
dostępne online / available online: 2017-12-28

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Anna GRAMERA, Monika BANICKA, Anita DOMAGAŁA, Dagmara WALCZAK (2017). Sprawozdanie z warsztatów wiedzy nt. USA. Homo Ludens. 1(10), 303-306.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Gramera, Anna
AU  – Banicka, Monika
AU  – Domagała, Anita
AU  – Walczak, Dagmara
T1  – Sprawozdanie z warsztatów wiedzy nt. USA
JO  – Homo Ludens
VL  – 10
IS  – 1
PY  – 2017///
SP  – 303
EP  – 306
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/242/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Gramera2017,
title = „Sprawozdanie z warsztat\'{o}w wiedzy nt. USA”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „10”,
number = „1”,
pages = „303-306”,
year = „2017”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/242/”,
author = „Gramera, Anna and Banicka, Monika and Domaga\l{}a, Anita and Walczak, Dagmara”,
}

Michał Mochocki

Report from „Larp Studies Seminar 2017”.

strony / pages: 309-313
dostępne online / available online: 2017-12-28

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Michał MOCHOCKI (2017). Report from „Larp Studies Seminar 2017”. Homo Ludens. 1(10), 309-313.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Mochocki, Michał
T1  – Report from „Larp Studies Seminar 2017”
JO  – Homo Ludens
VL  – 10
IS  – 1
PY  – 2017///
SP  – 309
EP  – 313
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/243/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Mochocki2017,
title = „Report from „Larp Studies Seminar 2017″”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „10”,
number = „1”,
pages = „309-313”,
year = „2017”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/243/”,
author = „Mochocki, Micha\l{}”,
}

Całość Homo Ludens 1(10)-2017
dostępne online / available online: 2017-12-28