1(13)/2020

NAJLEPSZY ARTYKUŁ I NAJLEPSZY RECENZENT ROKU

BEST ARTICLE AND BEST REVIEWER OF THE YEAR

Jan F. Jacko, Małgorzata Jacko

Czy zaangażowanie w grę jest racjonalne? Imersja emocjonalna w zabawie, zarządzaniu i sporcie.

strony / pages: 13-31

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Jan F. Jacko, Małgorzata Jacko (2020). Czy zaangażowanie w grę jest racjonalne? Imersja emocjonalna w zabawie, zarządzaniu i sporcie. Homo Ludens. 1(13), 13-31.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Jacko, Małgorzata
AU  – Jacko, Jan F.
T1  – Czy zaangażowanie w grę jest racjonalne? Imersja emocjonalna w zabawie, zarządzaniu i sporcie
JO  – Homo Ludens
VL  – 13
IS  – 1
PY  – 2020///
SP  – 13
EP  – 31
SN  – 2080-4555
L1  – https://www.ptbg.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/HL_131_2020_art_01_Jacko.pdf
ER  –

Format BibTeX:

@article{Jacko2012,
title = „Czy zaangażowanie w grę jest racjonalne? Imersja emocjonalna w zabawie, zarządzaniu i sporcie”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „13”,
number = „1”,
pages = „13-31”,
year = „2012”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://www.ptbg.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/HL_131_2020_art_01_Jacko.pdf”,
author = „Jacko, Małgorzata and Jacko, Jan F.”,
}

ARTYKUŁY

ARTICLES

Łukasz Czajka

Wielka Wojna jako temat gier wideo. Wyzwania dla edurozrywki w Valiant Hearts i Battlefield 1.

strony / pages: 35-53

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Łukasz Czajka (2020). Wielka Wojna jako temat gier wideo. Wyzwania dla edurozrywki w Valiant Hearts i Battlefield 1. Homo Ludens. 1(13), 35-53

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Czajka, Łukasz
T1  – Wielka Wojna jako temat gier wideo. Wyzwania dla edurozrywki w Valiant Hearts i Battlefield 1
JO  – Homo Ludens
VL  – 13
IS  – 1
PY  – 2020///
SP  – 35
EP  – 53
SN  – 2080-4555
L1  – https://www.ptbg.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/HL_131_2020_art_02_Czajka.pdf
ER  –

Format BibTeX:

@article{Czajka2020,
title = „Wielka Wojna jako temat gier wideo. Wyzwania dla edurozrywki w Valiant Hearts i Battlefield 1”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „13”,
number = „1”,
pages = „35-53”,
year = „2020”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://www.ptbg.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/HL_131_2020_art_01_Jacko.pdf”,
author = „Czajka, Łukasz”,
}

Arkadiusz Jabłoński

Is orientalism bad? Between the communication game and the non-game.

strony / pages: 55-71

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Arkadiusz Jabłoński (2020). Is orientalism bad? Between the communication game and the non-game. Homo Ludens. 1(13), 55-71

 

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Jabłoński, Arkadiusz
T1  – Is orientalism bad? Between the communication game and the non-game.
JO  – Homo Ludens
VL  – 13
IS  – 1
PY  – 2020///
SP  – 55
EP  – 71
SN  – 2080-4555
L1  – https://www.ptbg.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/HL_131_2020_art_02_Czajka.pdf
ER  –

Format BibTeX:

@article{Jabłoński2020,
title = „Is orientalism bad? Between the communication game and the non-game.”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „13”,
number = „1”,
pages = „55-71”,
year = „2020”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://www.ptbg.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/HL_131_2020_art_01_Jacko.pdf”,
author = „Jabłoński, Arkadiusz”,
}

Paulina Kaźmierczak

Gry w glottodydaktyce polonistycznej. Perspektywa teoretyczna oraz wnioski praktyczne.

strony / pages: 73-81

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Paulina Kaźmierczak (2020). Gry w glottodydaktyce polonistycznej. Perspektywa teoretyczna oraz wnioski praktyczne. Homo Ludens. 1(13), 73-81

 

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Kaźmierczak, Paulina
T1  – Gry w glottodydaktyce polonistycznej. Perspektywa teoretyczna oraz wnioski praktyczne.
JO  – Homo Ludens
VL  – 13
IS  – 1
PY  – 2020///
SP  – 73
EP  – 81
SN  – 2080-4555
L1  – https://www.ptbg.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/HL_131_2020_art_04_Kazimierczak.pdf
ER  –

Format BibTeX:

@article{Kaźmierczak2020,
title = „Gry w glottodydaktyce polonistycznej. Perspektywa teoretyczna oraz wnioski praktyczne.”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „13”,
number = „1”,
pages = „73-81”,
year = „2020”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://www.ptbg.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/HL_131_2020_art_04_Kazimierczak.pdf”,
author = „Kaźmierczak, Paulina”,
}

Karol Kowalczuk

Edukacyjne cechy gamingu

strony / pages: 89-102

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Karol Kowalczuk (2020). Edukacyjne cechy gamingu. Homo Ludens. 1(13), 89-102

 

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Kowalczuk, Karol
T1  – Edukacyjne cechy gamingu.
JO  – Homo Ludens
VL  – 13
IS  – 1
PY  – 2020///
SP  – 89
EP  – 102
SN  – 2080-4555
L1  – https://www.ptbg.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/HL_131_2020_art_05_Kowalczuk.pdf
ER  –

Format BibTeX:

@article{Kowalczuk2020,
title = „Edukacyjne cechy gamingu.”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „13”,
number = „1”,
pages = „89-102”,
year = „2020”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://www.ptbg.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/HL_131_2020_art_05_Kowalczuk.pdf”,
author = „Kowalczuk, Karol”,
}

Marcin Łączyński

Przepis na ludoteki. Finansowanie wypożyczalni gier ze środków budżetu partycypacyjnego w Polsce.

strony / pages: 103-116

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Marcin Łączyński (2020). Przepis na ludoteki. Finansowanie wypożyczalni gier ze środków budżetu partycypacyjnego w Polsce. Homo Ludens. 1(13), 103-116

 

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Łączyński, Marcin
T1  – Przepis na ludoteki. Finansowanie wypożyczalni gier ze środków budżetu partycypacyjnego w Polsce.
JO  – Homo Ludens
VL  – 13
IS  – 1
PY  – 2020///
SP  – 103
EP  – 116
SN  – 2080-4555
L1  – https://www.ptbg.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/HL_131_2020_art_06_Laczynski.pdf
ER  –

Format BibTeX:

@article{Łączyński2020,
title = „Przepis na ludoteki. Finansowanie wypożyczalni gier ze środków budżetu partycypacyjnego w Polsce.”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „13”,
number = „1”,
pages = „103-116”,
year = „2020”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://www.ptbg.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/HL_131_2020_art_06_Laczynski.pdf”,
author = „Łączyński, Marcin”,
}

Kamil Maciaszek

Play in Poland. Promoting play in Gedania 1922 Preschool and CreoGedania alternative school.

strony / pages: 117-131

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Kamil Maciaszek (2020). Play in Poland. Promoting play in Gedania 1922 Preschool and CreoGedania alternative school. Homo Ludens. 1(13), 117-131

 

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Maciaszek, Kamil
T1  – Play in Poland. Promoting play in Gedania 1922 Preschool and CreoGedania alternative school.
JO  – Homo Ludens
VL  – 13
IS  – 1
PY  – 2020///
SP  – 117
EP  – 131
SN  – 2080-4555
L1  – https://www.ptbg.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/HL_131_2020_art_07_Maciaszek.pdf
ER  –

Format BibTeX:

@article{Maciaszek2020,
title = „Play in Poland. Promoting play in Gedania 1922 Preschool and CreoGedania alternative school.”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „13”,
number = „1”,
pages = „117-131”,
year = „2020”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://www.ptbg.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/HL_131_2020_art_07_Maciaszek.pdf”,
author = „Maciaszek, Kamil”,
}

Jacek Mianowski

Leadership, circuition, and shift in tabletop wargaming community.

strony / pages: 133-147

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Jacek Mianowski (2020). Leadership, circuition, and shift in tabletop wargaming community. Homo Ludens. 1(13), 133-147

 

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Mianowski, Jacek
T1  – Leadership, circuition, and shift in tabletop wargaming community.
JO  – Homo Ludens
VL  – 13
IS  – 1
PY  – 2020///
SP  – 133
EP  – 147
SN  – 2080-4555
L1  – https://www.ptbg.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/HL_131_2020_art_08_Mianowski.pdf
ER  –

Format BibTeX:

@article{Mianowski2020,
title = „Leadership, circuition, and shift in tabletop wargaming community.”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „13”,
number = „1”,
pages = „133-147”,
year = „2020”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://www.ptbg.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/HL_131_2020_art_08_Mianowski.pdf”,
author = „Mianowski, Jacek”,
}

Monika Michalak

Codified gestures i scenic learning – dwie techniki oparte na gestach i ruchu scenicznym wspomagające naukę języka angielskiego uczniów szkół podstawowych.

strony / pages: 149-162

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Monika Michalak (2020). Codified gestures i scenic learning – dwie techniki oparte na gestach i ruchu scenicznym wspomagające naukę języka angielskiego uczniów szkół podstawowych. Homo Ludens. 1(13), 149-162

 

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Michalak, Monika
T1  – Codified gestures i scenic learning – dwie techniki oparte na gestach i ruchu scenicznym wspomagające naukę języka angielskiego uczniów szkół podstawowych.
JO  – Homo Ludens
VL  – 13
IS  – 1
PY  – 2020///
SP  – 149
EP  – 162
SN  – 2080-4555
L1  – https://www.ptbg.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/HL_131_2020_art_09_Michalak.pdf
ER  –

Format BibTeX:

@article{Michalak2020,
title = „Codified gestures i scenic learning – dwie techniki oparte na gestach i ruchu scenicznym wspomagające naukę języka angielskiego uczniów szkół podstawowych.”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „13”,
number = „1”,
pages = „149-162”,
year = „2020”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://www.ptbg.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/HL_131_2020_art_09_Michalak.pdf”,
author = „Michalak, Monika”,
}

Michał Mijal, Martyna Cieśla, Monika Gromadzka

Escape room as an adult education tool.

strony / pages: 163-176

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Michał Mijal, Martyna Cieśla, Monika Gromadzka (2020). Escape room as an adult education tool. Homo Ludens. 1(13), 163-176

 

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU – Mijal, Michał
AU – Cieśla, Martyna
AU – Gromadzka, Monika
T1 – Escape room as an adult education tool.
JO  – Homo Ludens
VL  – 13
IS  – 1
PY  – 2020///
SP  – 163
EP  – 176
SN  – 2080-4555
L1  – https://www.ptbg.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/HL_131_2020_art_10_Mijal_Ciesla_Gromadzka.pdf
ER  –

Format BibTeX:

@article{Mijal2020,
title = „Escape room as an adult education tool.”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „13”,
number = „1”,
pages = „163-176”,
year = „2020”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://www.ptbg.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/HL_131_2020_art_10_Mijal_Ciesla_Gromadzka.pdf”,
author = „Mijal, Michał and Cieśla, Martyna and Gromadzka, Monika”,
}

Michał Mochocki

Rhetorics and mechanics of player safety in the Nordic-American larp discourse.

strony / pages: 179-202

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Michał Mochocki (2020). Rhetorics and mechanics of player safety in the Nordic-American larp discourse. Homo Ludens. 1(13), 179-202

 

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU – Mochocki, Michał
T1 – Rhetorics and mechanics of player safety in the Nordic-American larp discourse.
JO  – Homo Ludens
VL  – 13
IS  – 1
PY  – 2020///
SP  – 179
EP  – 202
SN  – 2080-4555
L1  – https://www.ptbg.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/HL_131_2020_art_11_Mochocki.pdf
ER  –

Format BibTeX:

@article{Mijal2020,
title = „Rhetorics and mechanics of player safety in the Nordic-American larp discourse.”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „13”,
number = „1”,
pages = „179-202”,
year = „2020”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://www.ptbg.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/HL_131_2020_art_11_Mochocki.pdf”,
author = „Mochocki, Michał”,
}

Iwona Pałucka-Czerniak

Stylizacja językowa w instrukcjach do polskich gier planszowych.

strony / pages: 203-222

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Iwona Pałucka-Czerniak (2020). Stylizacja językowa w instrukcjach do polskich gier planszowych. Homo Ludens. 1(13), 203-222

 

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU – Pałucka-Czerniak Iwona
T1 – Stylizacja językowa w instrukcjach do polskich gier planszowych.
JO  – Homo Ludens
VL  – 13
IS  – 1
PY  – 2020///
SP  – 203
EP  – 222
SN  – 2080-4555
L1  – https://www.ptbg.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/HL_131_2020_art_12_Palucka_Czerniak.pdf
ER  –

Format BibTeX:

@article{Pałucka-Czerniak2020,
title = „Stylizacja językowa w instrukcjach do polskich gier planszowych.”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „13”,
number = „1”,
pages = „203-222”,
year = „2020”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://www.ptbg.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/HL_131_2020_art_12_Palucka_Czerniak.pdf”,
author = „Pałucka-Czerniak Iwona”,
}

Katarzyna Skok

Uncertainty in games – potential benefits and disadvantages.

strony / pages: 223-240

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Katarzyna Skok (2020). Uncertainty in games – potential benefits and disadvantages. Homo Ludens. 1(13), 203-222

 

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU – Katarzyna Skok
T1 – Uncertainty in games – potential benefits and disadvantages
JO  – Homo Ludens
VL  – 13
IS  – 1
PY  – 2020///
SP  – 223
EP  – 240
SN  – 2080-4555
L1  – https://www.ptbg.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/HL_131_2020_art_13_Skok.pdf
ER  –

Format BibTeX:

@article{Skok2020,
title = „Uncertainty in games – potential benefits and disadvantages”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „13”,
number = „1”,
pages = „223-240”,
year = „2020”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://www.ptbg.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/HL_131_2020_art_13_Skok.pdf”,
author = „Skok, Katarzyna”,
}

RECENZJE

REVIEWS

Marcin Fisz

Zagrajmy w powieść. Recenzja książki Tomasza Majkowskiego Języki gropowieści. Studia o różnojęzyczności gier cyfrowych.

strony / pages: 243-253

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Marcin Fisz (2020). Zagrajmy w powieść. Recenzja książki Tomasza Majkowskiego Języki gropowieści. Studia o różnojęzyczności gier cyfrowych. Homo Ludens. 1(13), 243-253

 

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU – Fisz, Marcin
T1 – Zagrajmy w powieść. Recenzja książki Tomasza Majkowskiego Języki gropowieści. Studia o różnojęzyczności gier cyfrowych.
JO  – Homo Ludens
VL  – 13
IS  – 1
PY  – 2020///
SP  – 243
EP  – 253
SN  – 2080-4555
L1  – https://www.ptbg.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/HL_131_2020_rec_14_Fisz.pdf
ER  –

Format BibTeX:

@article{Fisz2020,
title = „Zagrajmy w powieść. Recenzja książki Tomasza Majkowskiego Języki gropowieści. Studia o różnojęzyczności gier cyfrowych.”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „13”,
number = „1”,
pages = „243-253”,
year = „2020”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://www.ptbg.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/HL_131_2020_rec_14_Fisz.pdf”,
author = „Fisz, Marcin”,
}

CAŁOŚĆ HOMO LUDENS

Homo_Ludens_13(1)_2020