1(2)/2010

Spis treści 1(2)/2010

ARTYKUŁY

ARTICLES

Cecylia BARŁÓG

Konceptualizacja gier w kontekście treningu interkulturowego

strony / pages: 9 – 18

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Cecylia BARŁÓG (2010). Konceptualizacja gier w kontekście treningu interkulturowego. Homo Ludens. 1(2), 9 – 18.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Barłóg, Cecylia
T1  – Konceptualizacja gier w kontekście treningu interkulturowego
JO  – Homo Ludens
VL  – 2
IS  – 1
PY  – 2010///
SP  – 9
EP  – 18
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/36/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Barl’og2010,
title = „Konceptualizacja gier w kontek\'{s}cie treningu interkulturowego”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „2”,
number = „1”,
pages = „9 – 18”,
year = „2010”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/36/”,
author = „Bar\l{}\'{o}g, Cecylia”,
}

Maria GARDA

Gra The Witcher w uniwersum Wiedźmina

strony / pages: 19 – 28

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Maria GARDA (2010). Gra The Witcher w uniwersum Wiedźmina. Homo Ludens. 1(2), 19 – 28.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Garda, Maria
T1  – Gra The Witcher w uniwersum Wiedźmina
JO  – Homo Ludens
VL  – 2
IS  – 1
PY  – 2010///
SP  – 19
EP  – 28
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/37/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Garda2010,
title = „Gra The Witcher w uniwersum Wied\'{z}mina”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „2”,
number = „1”,
pages = „19 – 28”,
year = „2010”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/37/”,
author = „Garda, Maria”,
}

Arkadiusz JABŁOŃSKI

Recepta na klęskę w komunikacji międzykulturowej – o ksenofobicznych grach komunikacyjnych Amélie Nothomb

strony / pages: 29 – 36

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Arkadiusz JABŁOŃSKI (2010). Recepta na klęskę w komunikacji międzykulturowej – o ksenofobicznych grach komunikacyjnych Amélie Nothomb. Homo Ludens. 1(2), 29 – 36.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Jabłoński, Arkadiusz
T1  – Recepta na klęskę w komunikacji międzykulturowej – o ksenofobicznych grach komunikacyjnych Amélie Nothomb
JO  – Homo Ludens
VL  – 2
IS  – 1
PY  – 2010///
SP  – 29
EP  – 36
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/38/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Jablo’nski2010,
title = „Recepta na kl\k{e}sk\k{e} w komunikacji mi\k{e}dzykulturowej – o ksenofobicznych grach komunikacyjnych Am\'{e}lie Nothomb”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „2”,
number = „1”,
pages = „29 – 36”,
year = „2010”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/38/”,
author = „Jab\l{}o\'{n}ski, Arkadiusz”,
}

Jens JAHNKE, Britta STŐCKMANN

Of Dice and Men. The role of dice in board and table games

strony / pages: 37 – 50

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Jens JAHNKE, Britta STŐCKMANN (2010). Of Dice and Men. The role of dice in board and table games. Homo Ludens. 1(2), 37 – 50.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Jahnke, Jens
AU  – Stőckmann, Britta
T1  – Of Dice and Men. The role of dice in board and table games
JO  – Homo Ludens
VL  – 2
IS  – 1
PY  – 2010///
SP  – 37
EP  – 50
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/39/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Jahnke2010,
title = „Of Dice and Men. The role of dice in board and table games”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „2”,
number = „1”,
pages = „37 – 50”,
year = „2010”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/39/”,
author = „Jahnke, Jens and Stőckmann, Britta”,
}

Andrzej KLIMCZUK

Zastosowanie koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludologicznych. Przykład branży gier komputerowych

strony / pages: 51 – 60

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Andrzej KLIMCZUK (2010). Zastosowanie koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludologicznych. Przykład branży gier komputerowych. Homo Ludens. 1(2), 51 – 60.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Klimczuk, Andrzej
T1  – Zastosowanie koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludologicznych. Przykład branży gier komputerowych
JO  – Homo Ludens
VL  – 2
IS  – 1
PY  – 2010///
SP  – 51
EP  – 60
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/40/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Klimczuk2010,
title = „Zastosowanie koncepcji kapita\l{}u spo\l{}ecznego w badaniach ludologicznych. Przyk\l{}ad bran\.{z}y gier komputerowych”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „2”,
number = „1”,
pages = „51 – 60”,
year = „2010”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/40/”,
author = „Klimczuk, Andrzej”,
}

Stanisław KRAWCZYK

Badacz z fanem w jednym domu. O potrzebie kontaktów z fandomem w badaniach nad narracyjnymi grami fabularnymi

strony / pages: 61 – 76

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Stanisław KRAWCZYK (2010). Badacz z fanem w jednym domu. O potrzebie kontaktów z fandomem w badaniach nad narracyjnymi grami fabularnymi. Homo Ludens. 1(2), 61 – 76.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Krawczyk, Stanisław
T1  – Badacz z fanem w jednym domu. O potrzebie kontaktów z fandomem w badaniach nad narracyjnymi grami fabularnymi
JO  – Homo Ludens
VL  – 2
IS  – 1
PY  – 2010///
SP  – 61
EP  – 76
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/41/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Krawczyk2010,
title = „Badacz z fanem w jednym domu. O potrzebie kontakt\'{o}w z fandomem w badaniach nad narracyjnymi grami fabularnymi”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „2”,
number = „1”,
pages = „61 – 76”,
year = „2010”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/41/”,
author = „Krawczyk, Stanis\l{}aw”,
}

Erik-Jan KUIPERS

Lokalizacja gier komputerowych – czyżby dziecinnie proste? Nowe perspektywy w szkoleniu tłumaczy pisemnych

strony / pages: 77 – 86

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Erik-Jan KUIPERS (2010). Lokalizacja gier komputerowych – czyżby dziecinnie proste? Nowe perspektywy w szkoleniu tłumaczy pisemnych. Homo Ludens. 1(2), 77 – 86.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Kuipers, Erik-Jan
T1  – Lokalizacja gier komputerowych – czyżby dziecinnie proste? Nowe perspektywy w szkoleniu tłumaczy pisemnych
JO  – Homo Ludens
VL  – 2
IS  – 1
PY  – 2010///
SP  – 77
EP  – 86
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/42/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Kuipers2010,
title = „Lokalizacja gier komputerowych – czy\.{z}by dziecinnie proste? Nowe perspektywy w szkoleniu t\l{}umaczy pisemnych”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „2”,
number = „1”,
pages = „77 – 86”,
year = „2010”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/42/”,
author = „Kuipers, Erik-Jan”,
}

Izabela ŁUC

(A)kulturowe i (a)kulturalne gry komunikacyjnojęzykowe we współczesnych tekstach reklam

strony / pages: 87 – 96

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Izabela ŁUC (2010). (A)kulturowe i (a)kulturalne gry komunikacyjnojęzykowe we współczesnych tekstach reklam. Homo Ludens. 1(2), 87 – 96.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Łuc, Izabela
T1  – (A)kulturowe i (a)kulturalne gry komunikacyjnojęzykowe we współczesnych tekstach reklam
JO  – Homo Ludens
VL  – 2
IS  – 1
PY  – 2010///
SP  – 87
EP  – 96
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/43/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Luc2010,
title = „(A)kulturowe i (a)kulturalne gry komunikacyjnoj\k{e}zykowe we wsp\'{o}\l{}czesnych tekstach reklam”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „2”,
number = „1”,
pages = „87 – 96”,
year = „2010”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/43/”,
author = „\L{}uc, Izabela”,
}

Jakub MARSZAŁKOWSKI

Problematyka pomiaru popularności gier przeglądarkowych jako przykładu serwisów internetowych

strony / pages: 97 – 106

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Jakub MARSZAŁKOWSKI (2010). Problematyka pomiaru popularności gier przeglądarkowych jako przykładu serwisów internetowych. Homo Ludens. 1(2), 97 – 106.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Marszałkowski, Jakub
T1  – Problematyka pomiaru popularności gier przeglądarkowych jako przykładu serwisów internetowych
JO  – Homo Ludens
VL  – 2
IS  – 1
PY  – 2010///
SP  – 97
EP  – 106
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/44/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Marszalkowski2010,
title = „Problematyka pomiaru popularno\'{s}ci gier przegl\k{a}darkowych jako przyk\l{}adu serwis\'{o}w internetowych”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „2”,
number = „1”,
pages = „97 – 106”,
year = „2010”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/44/”,
author = „Marsza\l{}kowski, Jakub”,
}

Aleksandra MOCHOCKA

Mierzalny wynik gry (w kontekście analizy książek-gier)

strony / pages: 107 – 120

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Aleksandra MOCHOCKA (2010). Mierzalny wynik gry (w kontekście analizy książek-gier). Homo Ludens. 1(2), 107 – 120.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Mochocka, Aleksandra
T1  – Mierzalny wynik gry (w kontekście analizy książek-gier)
JO  – Homo Ludens
VL  – 2
IS  – 1
PY  – 2010///
SP  – 107
EP  – 120
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/45/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Mochocka2010,
title = „Mierzalny wynik gry (w kontek\'{s}cie analizy ksi\k{a}\.{z}ek-gier)”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „2”,
number = „1”,
pages = „107 – 120”,
year = „2010”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/45/”,
author = „Mochocka, Aleksandra”,
}

Michał MOCHOCKI

Lektury szkolne w ratingu PEGI

strony / pages: 121 – 136

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Michał MOCHOCKI (2010). Lektury szkolne w ratingu PEGI. Homo Ludens. 1(2), 121 – 136.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Mochocki, Michał
T1  – Lektury szkolne w ratingu PEGI
JO  – Homo Ludens
VL  – 2
IS  – 1
PY  – 2010///
SP  – 121
EP  – 136
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/46/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Mochocki2010,
title = „Lektury szkolne w ratingu PEGI”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „2”,
number = „1”,
pages = „121 – 136”,
year = „2010”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/46/”,
author = „Mochocki, Micha\l{}”,
}

Przemysław NOSAL

Sprzęt do rywalizacji/rywalizacja sprzętu. Socjologiczne spojrzenie na autonomizację przedmiotów w sporcie

strony / pages: 137 – 150

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Przemysław NOSAL (2010). Sprzęt do rywalizacji/rywalizacja sprzętu. Socjologiczne spojrzenie na autonomizację przedmiotów w sporcie. Homo Ludens. 1(2), 137 – 150.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Nosal, Przemysław
T1  – Sprzęt do rywalizacji/rywalizacja sprzętu. Socjologiczne spojrzenie na autonomizację przedmiotów w sporcie
JO  – Homo Ludens
VL  – 2
IS  – 1
PY  – 2010///
SP  – 137
EP  – 150
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/47/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Nosal2010,
title = „Sprz\k{e}t do rywalizacji/rywalizacja sprz\k{e}tu. Socjologiczne spojrzenie na autonomizacj\k{e} przedmiot\'{o}w w sporcie”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „2”,
number = „1”,
pages = „137 – 150”,
year = „2010”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/47/”,
author = „Nosal, Przemys\l{}aw”,
}

Beata RUSEK

Zabawy rozwijające sprawność mówienia w języku obcym

strony / pages: 151 – 160

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Beata RUSEK (2010). Zabawy rozwijające sprawność mówienia w języku obcym. Homo Ludens. 1(2), 151 – 160.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Rusek, Beata
T1  – Zabawy rozwijające sprawność mówienia w języku obcym
JO  – Homo Ludens
VL  – 2
IS  – 1
PY  – 2010///
SP  – 151
EP  – 160
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/48/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Rusek2010,
title = „Zabawy rozwijaj\k{a}ce sprawno\'{s}\'{c} m\'{o}wienia w j\k{e}zyku obcym”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „2”,
number = „1”,
pages = „151 – 160”,
year = „2010”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/48/”,
author = „Rusek, Beata”,
}

Tomasz SMEJLIS

W kręgu blogosfery RPG

strony / pages: 161 – 174

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Tomasz SMEJLIS (2010). W kręgu blogosfery RPG. Homo Ludens. 1(2), 161 – 174.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Smejlis, Tomasz
T1  – W kręgu blogosfery RPG
JO  – Homo Ludens
VL  – 2
IS  – 1
PY  – 2010///
SP  – 161
EP  – 174
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/49/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Smejlis2010,
title = „W kr\k{e}gu blogosfery RPG”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „2”,
number = „1”,
pages = „161 – 174”,
year = „2010”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/49/”,
author = „Smejlis, Tomasz”,
}

Britta STÖCKMANN, Joanna ZATOR

Jak widzę siebie? Jak widzą mnie inni? Eliminowanie uprzedzeń i stereotypów narodowych za pomocą gier stosowanych podczas nauczania języka obcego

strony / pages: 175 – 190

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Britta STÖCKMANN, Joanna ZATOR (2010). Jak widzę siebie? Jak widzą mnie inni? Eliminowanie uprzedzeń i stereotypów narodowych za pomocą gier stosowanych podczas nauczania języka obcego. Homo Ludens. 1(2), 175 – 190.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Stöckmann, Britta
AU  – Zator, Joanna
T1  – Jak widzę siebie? Jak widzą mnie inni? Eliminowanie uprzedzeń i stereotypów narodowych za pomocą gier stosowanych podczas nauczania języka obcego
JO  – Homo Ludens
VL  – 2
IS  – 1
PY  – 2010///
SP  – 175
EP  – 190
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/50/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Stockmann2010,
title = „Jak widz\k{e} siebie? Jak widz\k{a} mnie inni? Eliminowanie uprzedze\'{n} i stereotyp\'{o}w narodowych za pomoc\k{a} gier stosowanych podczas nauczania j\k{e}zyka obcego”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „2”,
number = „1”,
pages = „175 – 190”,
year = „2010”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/50/”,
author = „St\”{o}ckmann, Britta and Zator, Joanna”,
}

Karolina THEL

Sfera zachowań ludycznych w kontekście społeczno-ekonomicznych konsekwencji kryzysu gospodarczego

strony / pages: 191 – 200

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Karolina THEL (2010). Sfera zachowań ludycznych w kontekście społeczno-ekonomicznych konsekwencji kryzysu gospodarczego. Homo Ludens. 1(2), 191 – 200.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Thel, Karolina
T1  – Sfera zachowań ludycznych w kontekście społeczno-ekonomicznych konsekwencji kryzysu gospodarczego
JO  – Homo Ludens
VL  – 2
IS  – 1
PY  – 2010///
SP  – 191
EP  – 200
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/51/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Thel2010,
title = „Sfera zachowa\'{n} ludycznych w kontek\'{s}cie spo\l{}eczno-ekonomicznych konsekwencji kryzysu gospodarczego”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „2”,
number = „1”,
pages = „191 – 200”,
year = „2010”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/51/”,
author = „Thel, Karolina”,
}

SPRAWOZDANIA

REPORTS

Jerzy Zygmunt SZEJA

Szlachecka i szlachetna. Sprawozdanie z prac nad projektem BBMMOG

strony / pages: 203 – 212

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Jerzy Zygmunt SZEJA (2010). Szlachecka i szlachetna. Sprawozdanie z prac nad projektem BBMMOG. Homo Ludens. 1(2), 203 – 212.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Szeja, Jerzy Zygmunt
T1  – Szlachecka i szlachetna. Sprawozdanie z prac nad projektem BBMMOG
JO  – Homo Ludens
VL  – 2
IS  – 1
PY  – 2010///
SP  – 203
EP  – 212
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/53/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Szeja2010,
title = „Szlachecka i szlachetna. Sprawozdanie z prac nad projektem BBMMOG”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „2”,
number = „1”,
pages = „203 – 212”,
year = „2010”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/53/”,
author = „Szeja, Jerzy Zygmunt”,
}

Całość Homo Ludens 1(2)-2010