1(3)/2011

SPIS TREŚCI 1(3)/2011
Augustyn SURDYK

Sylwetka naukowa profesor Izabeli Prokop

strony / pages: 9 – 17

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Augustyn SURDYK (2011). Sylwetka naukowa profesor Izabeli Prokop . Homo Ludens. 1(3), 9 – 17.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Surdyk, Augustyn
T1  – Sylwetka naukowa profesor Izabeli Prokop
JO  – Homo Ludens
VL  – 3
IS  – 1
PY  – 2011///
SP  – 9
EP  – 17
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/57/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Surdyk2011,
title = „Sylwetka naukowa profesor Izabeli Prokop „,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „3”,
number = „1”,
pages = „9 – 17”,
year = „2011”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/57/”,
author = „Surdyk, Augustyn”,
}

ARTYKUŁY

ARTICLES

Joanna ANDRZEJEWSKA-KWIATKOWSKA

Polnische Kultur und Sprache-Seminar. Ein Vorschlag zur Förderung interkultureller Kompetenz der deutschen Studierenden mithilfe von Spielen

strony / pages: 21 – 30

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Joanna ANDRZEJEWSKA-KWIATKOWSKA (2011). Polnische Kultur und Sprache-Seminar. Ein Vorschlag zur Förderung interkultureller Kompetenz der deutschen Studierenden mithilfe von Spielen . Homo Ludens. 1(3), 21 – 30.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Andrzejewska-Kwiatkowska, Joanna
T1  – Polnische Kultur und Sprache-Seminar. Ein Vorschlag zur Förderung interkultureller Kompetenz der deutschen Studierenden mithilfe von Spielen
JO  – Homo Ludens
VL  – 3
IS  – 1
PY  – 2011///
SP  – 21
EP  – 30
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/59/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Andrzejewska-Kwiatkowska2011,
title = „Polnische Kultur und Sprache-Seminar. Ein Vorschlag zur F\”{o}rderung interkultureller Kompetenz der deutschen Studierenden mithilfe von Spielen „,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „3”,
number = „1”,
pages = „21 – 30”,
year = „2011”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/59/”,
author = „Andrzejewska-Kwiatkowska, Joanna”,
}

Henryk DUSZYŃSKI

Gry i zabawy na lekcjach języka niemieckiego w czeskiej szkole waldorfskiej

strony / pages: 31 – 42

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Henryk DUSZYŃSKI (2011). Gry i zabawy na lekcjach języka niemieckiego w czeskiej szkole waldorfskiej . Homo Ludens. 1(3), 31 – 42.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Duszyński, Henryk
T1  – Gry i zabawy na lekcjach języka niemieckiego w czeskiej szkole waldorfskiej
JO  – Homo Ludens
VL  – 3
IS  – 1
PY  – 2011///
SP  – 31
EP  – 42
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/60/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Duszy’nski2011,
title = „Gry i zabawy na lekcjach j\k{e}zyka niemieckiego w czeskiej szkole waldorfskiej „,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „3”,
number = „1”,
pages = „31 – 42”,
year = „2011”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/60/”,
author = „Duszy\'{n}ski, Henryk”,
}

Weronika GÓRSKA-WOLNIEWICZ

Inne spojrzenie na czasowniki hiszpańskie w czasie teraźniejszym. Etapy tworzenia gry dydaktycznej

strony / pages: 43 – 52

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Weronika GÓRSKA-WOLNIEWICZ (2011). Inne spojrzenie na czasowniki hiszpańskie w czasie teraźniejszym. Etapy tworzenia gry dydaktycznej . Homo Ludens. 1(3), 43 – 52.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Górska-Wolniewicz, Weronika
T1  – Inne spojrzenie na czasowniki hiszpańskie w czasie teraźniejszym. Etapy tworzenia gry dydaktycznej
JO  – Homo Ludens
VL  – 3
IS  – 1
PY  – 2011///
SP  – 43
EP  – 52
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/61/
ER  –

Format BibTeX:

@article{G’orska-Wolniewicz2011,
title = „Inne spojrzenie na czasowniki hiszpa\'{n}skie w czasie tera\'{z}niejszym. Etapy tworzenia gry dydaktycznej „,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „3”,
number = „1”,
pages = „43 – 52”,
year = „2011”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/61/”,
author = „G\'{o}rska-Wolniewicz, Weronika”,
}

Arkadiusz JABŁOŃSKI

Stereotypy i egzotyka – gry jako aktywność bezproduktywna w komunikacji międzykulturowej (na przykładach współczesnego polskiego japonizmu)

strony / pages: 53 – 62

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Arkadiusz JABŁOŃSKI (2011). Stereotypy i egzotyka – gry jako aktywność bezproduktywna w komunikacji międzykulturowej (na przykładach współczesnego polskiego japonizmu) . Homo Ludens. 1(3), 53 – 62.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Jabłoński, Arkadiusz
T1  – Stereotypy i egzotyka – gry jako aktywność bezproduktywna w komunikacji międzykulturowej (na przykładach współczesnego polskiego japonizmu)
JO  – Homo Ludens
VL  – 3
IS  – 1
PY  – 2011///
SP  – 53
EP  – 62
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/62/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Jablo’nski2011,
title = „Stereotypy i egzotyka – gry jako aktywno\'{s}\'{c} bezproduktywna w komunikacji mi\k{e}dzykulturowej (na przyk\l{}adach wsp\'{o}\l{}czesnego polskiego japonizmu) „,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „3”,
number = „1”,
pages = „53 – 62”,
year = „2011”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/62/”,
author = „Jab\l{}o\'{n}ski, Arkadiusz”,
}

Karol KOWALCZUK

Gra komputerowa Emergency – skuteczny środek dydaktyczny w edukacji dla bezpieczeństwa

strony / pages: 63 – 70

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Karol KOWALCZUK (2011). Gra komputerowa Emergency – skuteczny środek dydaktyczny w edukacji dla bezpieczeństwa . Homo Ludens. 1(3), 63 – 70.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Kowalczuk, Karol
T1  – Gra komputerowa Emergency – skuteczny środek dydaktyczny w edukacji dla bezpieczeństwa
JO  – Homo Ludens
VL  – 3
IS  – 1
PY  – 2011///
SP  – 63
EP  – 70
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/63/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Kowalczuk2011,
title = „Gra komputerowa Emergency – skuteczny \'{s}rodek dydaktyczny w edukacji dla bezpiecze\'{n}stwa „,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „3”,
number = „1”,
pages = „63 – 70”,
year = „2011”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/63/”,
author = „Kowalczuk, Karol”,
}

Marcin ŁĄCZYŃSKI

Gry szkoleniowe w nauczaniu dorosłych. Metoda i zastosowanie na przykładzie gry komunikacyjno-decyzyjnej MaxCom

strony / pages: 71 – 80

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Marcin ŁĄCZYŃSKI (2011). Gry szkoleniowe w nauczaniu dorosłych. Metoda i zastosowanie na przykładzie gry komunikacyjno-decyzyjnej MaxCom . Homo Ludens. 1(3), 71 – 80.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Łączyński, Marcin
T1  – Gry szkoleniowe w nauczaniu dorosłych. Metoda i zastosowanie na przykładzie gry komunikacyjno-decyzyjnej MaxCom
JO  – Homo Ludens
VL  – 3
IS  – 1
PY  – 2011///
SP  – 71
EP  – 80
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/64/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Laczy’nski2011,
title = „Gry szkoleniowe w nauczaniu doros\l{}ych. Metoda i zastosowanie na przyk\l{}adzie gry komunikacyjno-decyzyjnej MaxCom „,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „3”,
number = „1”,
pages = „71 – 80”,
year = „2011”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/64/”,
author = „\L{}\k{a}czy\'{n}ski, Marcin”,
}

Paweł ŁUPKOWSKI

Human computation – how people solve difficult AI problems (having fun doing it)

strony / pages: 81 – 94

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Paweł ŁUPKOWSKI (2011). Human computation – how people solve difficult AI problems (having fun doing it) . Homo Ludens. 1(3), 81 – 94.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Łupkowski, Paweł
T1  – Human computation – how people solve difficult AI problems (having fun doing it)
JO  – Homo Ludens
VL  – 3
IS  – 1
PY  – 2011///
SP  – 81
EP  – 94
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/65/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Lupkowski2011,
title = „Human computation – how people solve difficult AI problems (having fun doing it) „,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „3”,
number = „1”,
pages = „81 – 94”,
year = „2011”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/65/”,
author = „\L{}upkowski, Pawe\l{}”,
}

Tomasz MAJKOWSKI

Gry wideo i kultura autentyczności

strony / pages: 95 – 102

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Tomasz MAJKOWSKI (2011). Gry wideo i kultura autentyczności . Homo Ludens. 1(3), 95 – 102.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Majkowski, Tomasz
T1  – Gry wideo i kultura autentyczności
JO  – Homo Ludens
VL  – 3
IS  – 1
PY  – 2011///
SP  – 95
EP  – 102
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/66/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Majkowski2011,
title = „Gry wideo i kultura autentyczno\'{s}ci „,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „3”,
number = „1”,
pages = „95 – 102”,
year = „2011”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/66/”,
author = „Majkowski, Tomasz”,
}

Jakub MARSZAŁKOWSKI

The importance of advertising exchange for marketing browser games

strony / pages: 103 – 116

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Jakub MARSZAŁKOWSKI (2011). The importance of advertising exchange for marketing browser games . Homo Ludens. 1(3), 103 – 116.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Marszałkowski, Jakub
T1  – The importance of advertising exchange for marketing browser games
JO  – Homo Ludens
VL  – 3
IS  – 1
PY  – 2011///
SP  – 103
EP  – 116
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/67/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Marszalkowski2011,
title = „The importance of advertising exchange for marketing browser games „,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „3”,
number = „1”,
pages = „103 – 116”,
year = „2011”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/67/”,
author = „Marsza\l{}kowski, Jakub”,
}

Aleksandra MOCHOCKA

Alternate Reality Games – gry rzeczywistości alternatywnej – zjawisko graniczne

strony / pages: 117 – 138

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Aleksandra MOCHOCKA (2011). Alternate Reality Games – gry rzeczywistości alternatywnej – zjawisko graniczne . Homo Ludens. 1(3), 117 – 138.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Mochocka, Aleksandra
T1  – Alternate Reality Games – gry rzeczywistości alternatywnej – zjawisko graniczne
JO  – Homo Ludens
VL  – 3
IS  – 1
PY  – 2011///
SP  – 117
EP  – 138
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/68/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Mochocka2011,
title = „Alternate Reality Games – gry rzeczywisto\'{s}ci alternatywnej – zjawisko graniczne „,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „3”,
number = „1”,
pages = „117 – 138”,
year = „2011”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/68/”,
author = „Mochocka, Aleksandra”,
}

Michał MOCHOCKI

Sarmackie dziedzictwo kulturowe w grze fabularnej Dzikie Pola

strony / pages: 139 – 154

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Michał MOCHOCKI (2011). Sarmackie dziedzictwo kulturowe w grze fabularnej Dzikie Pola . Homo Ludens. 1(3), 139 – 154.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Mochocki, Michał
T1  – Sarmackie dziedzictwo kulturowe w grze fabularnej Dzikie Pola
JO  – Homo Ludens
VL  – 3
IS  – 1
PY  – 2011///
SP  – 139
EP  – 154
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/69/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Mochocki2011,
title = „Sarmackie dziedzictwo kulturowe w grze fabularnej Dzikie Pola „,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „3”,
number = „1”,
pages = „139 – 154”,
year = „2011”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/69/”,
author = „Mochocki, Micha\l{}”,
}

Olga NOWAKOWSKA

Wszystko gra! Gry miejskie w przestrzeni Warszawy

strony / pages: 155 – 166

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Olga NOWAKOWSKA (2011). Wszystko gra! Gry miejskie w przestrzeni Warszawy . Homo Ludens. 1(3), 155 – 166.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Nowakowska, Olga
T1  – Wszystko gra! Gry miejskie w przestrzeni Warszawy
JO  – Homo Ludens
VL  – 3
IS  – 1
PY  – 2011///
SP  – 155
EP  – 166
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/70/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Nowakowska2011,
title = „Wszystko gra! Gry miejskie w przestrzeni Warszawy „,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „3”,
number = „1”,
pages = „155 – 166”,
year = „2011”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/70/”,
author = „Nowakowska, Olga”,
}

Paweł OLSZEWSKI

Polityzacja gier wideo. Ewolucja od niezobowiązującej rozrywki do zideologizowanego medium

strony / pages: 167 – 180

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Paweł OLSZEWSKI (2011). Polityzacja gier wideo. Ewolucja od niezobowiązującej rozrywki do zideologizowanego medium . Homo Ludens. 1(3), 167 – 180.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Olszewski, Paweł
T1  – Polityzacja gier wideo. Ewolucja od niezobowiązującej rozrywki do zideologizowanego medium
JO  – Homo Ludens
VL  – 3
IS  – 1
PY  – 2011///
SP  – 167
EP  – 180
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/71/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Olszewski2011,
title = „Polityzacja gier wideo. Ewolucja od niezobowi\k{a}zuj\k{a}cej rozrywki do zideologizowanego medium „,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „3”,
number = „1”,
pages = „167 – 180”,
year = „2011”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/71/”,
author = „Olszewski, Pawe\l{}”,
}

Tomasz SMEJLIS

Konwencja heroic fantasy w grach fabularnych

strony / pages: 181 – 198

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Tomasz SMEJLIS (2011). Konwencja heroic fantasy w grach fabularnych . Homo Ludens. 1(3), 181 – 198.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Smejlis, Tomasz
T1  – Konwencja heroic fantasy w grach fabularnych
JO  – Homo Ludens
VL  – 3
IS  – 1
PY  – 2011///
SP  – 181
EP  – 198
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/72/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Smejlis2011,
title = „Konwencja heroic fantasy w grach fabularnych „,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „3”,
number = „1”,
pages = „181 – 198”,
year = „2011”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/72/”,
author = „Smejlis, Tomasz”,
}

Augustyn SURDYK

Aktywność towarzystw naukowych w internecie na przykładzie PTBG. Podsumowanie siedmiu lat bytności towarzystwa w sieci

strony / pages: 199 – 214

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Augustyn SURDYK (2011). Aktywność towarzystw naukowych w internecie na przykładzie PTBG. Podsumowanie siedmiu lat bytności towarzystwa w sieci . Homo Ludens. 1(3), 199 – 214.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Surdyk, Augustyn
T1  – Aktywność towarzystw naukowych w internecie na przykładzie PTBG. Podsumowanie siedmiu lat bytności towarzystwa w sieci
JO  – Homo Ludens
VL  – 3
IS  – 1
PY  – 2011///
SP  – 199
EP  – 214
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/73/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Surdyk2011,
title = „Aktywno\'{s}\'{c} towarzystw naukowych w internecie na przyk\l{}adzie PTBG. Podsumowanie siedmiu lat bytno\'{s}ci towarzystwa w sieci „,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „3”,
number = „1”,
pages = „199 – 214”,
year = „2011”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/73/”,
author = „Surdyk, Augustyn”,
}

Jerzy Zygmunt SZEJA

Teatralne i narracyjne gry fabularne jako aktywizujące metody nauczania

strony / pages: 215 – 235

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Jerzy Zygmunt SZEJA (2011). Teatralne i narracyjne gry fabularne jako aktywizujące metody nauczania . Homo Ludens. 1(3), 215 – 235.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Szeja, Jerzy Zygmunt
T1  – Teatralne i narracyjne gry fabularne jako aktywizujące metody nauczania
JO  – Homo Ludens
VL  – 3
IS  – 1
PY  – 2011///
SP  – 215
EP  – 235
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/74/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Szeja2011,
title = „Teatralne i narracyjne gry fabularne jako aktywizuj\k{a}ce metody nauczania „,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „3”,
number = „1”,
pages = „215 – 235”,
year = „2011”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/74/”,
author = „Szeja, Jerzy Zygmunt”,
}

RECENZJE

REVIEWS

MICHAŁ MOCHOCKI

Reality is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World Jane McGonigal. 2011. New York: Penguin Press, ss. 388

strony / pages: 239 – 246

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

MICHAŁ MOCHOCKI (2011). Reality is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World Jane McGonigal. 2011. New York: Penguin Press, ss. 388 . Homo Ludens. 1(3), 239 – 246.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Mochocki, Michał
T1  – Reality is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World Jane McGonigal. 2011. New York: Penguin Press, ss. 388
JO  – Homo Ludens
VL  – 3
IS  – 1
PY  – 2011///
SP  – 239
EP  – 246
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/76/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Mochocki2011,
title = „Reality is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World Jane McGonigal. 2011. New York: Penguin Press, ss. 388 „,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „3”,
number = „1”,
pages = „239 – 246”,
year = „2011”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/76/”,
author = „Mochocki, Micha\l{}”,
}

SPRAWOZDANIA

REPORTS

Jakub MARSZAŁKOWSKI

Podsumowanie roku Homo Ludens 1-2009 w internecie

strony / pages: 249 – 258

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Jakub MARSZAŁKOWSKI (2011). Podsumowanie roku Homo Ludens 1-2009 w internecie . Homo Ludens. 1(3), 249 – 258.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Marszałkowski, Jakub
T1  – Podsumowanie roku Homo Ludens 1-2009 w internecie
JO  – Homo Ludens
VL  – 3
IS  – 1
PY  – 2011///
SP  – 249
EP  – 258
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/78/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Marszalkowski2011,
title = „Podsumowanie roku Homo Ludens 1-2009 w internecie „,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „3”,
number = „1”,
pages = „249 – 258”,
year = „2011”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/78/”,
author = „Marsza\l{}kowski, Jakub”,
}

Całość Homo Ludens 1(3)-2011