1(4)/2012

ARTYKUŁY

ARTICLES

Aleksandra BUSSE-BRANDYK, Dorota CHMIELEWSKA-ŁUCZAK

Zły bohater – niemoralny gracz? Projekt badawczy

strony / pages: 11 – 30

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Aleksandra BUSSE-BRANDYK, Dorota CHMIELEWSKA-ŁUCZAK (2012). Zły bohater – niemoralny gracz? Projekt badawczy. Homo Ludens. 1(4), 11 – 30.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Busse-Brandyk, Aleksandra
AU  – Chmielewska-Łuczak, Dorota
T1  – Zły bohater – niemoralny gracz? Projekt badawczy
JO  – Homo Ludens
VL  – 4
IS  – 1
PY  – 2012///
SP  – 11
EP  – 30
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/82/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Busse-Brandyk2012,
title = „Z\l{}y bohater – niemoralny gracz? Projekt badawczy”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „4”,
number = „1”,
pages = „11 – 30”,
year = „2012”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/82/”,
author = „Busse-Brandyk, Aleksandra and Chmielewska-\L{}uczak, Dorota”,
}

Bartosz CUDZICH

Wykorzystanie technik ludycznych oraz WebQuest w nauczaniu języka specjalistycznego

strony / pages: 31 – 44

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Bartosz CUDZICH (2012). Wykorzystanie technik ludycznych oraz WebQuest w nauczaniu języka specjalistycznego. Homo Ludens. 1(4), 31 – 44.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Cudzich, Bartosz
T1  – Wykorzystanie technik ludycznych oraz WebQuest w nauczaniu języka specjalistycznego
JO  – Homo Ludens
VL  – 4
IS  – 1
PY  – 2012///
SP  – 31
EP  – 44
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/83/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Cudzich2012,
title = „Wykorzystanie technik ludycznych oraz WebQuest w nauczaniu j\k{e}zyka specjalistycznego”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „4”,
number = „1”,
pages = „31 – 44”,
year = „2012”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/83/”,
author = „Cudzich, Bartosz”,
}

Dorota ĆWIKLIŃSKA-SURDYK, Augustyn SURDYK

Człowiek jako aktor na scenie życia. Teorie G. H. Meada i E. Goffmana a narracyjne gry fabularne

strony / pages: 45 – 62

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Dorota ĆWIKLIŃSKA-SURDYK, Augustyn SURDYK (2012). Człowiek jako aktor na scenie życia. Teorie G. H. Meada i E. Goffmana a narracyjne gry fabularne. Homo Ludens. 1(4), 45 – 62.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Ćwiklińska-Surdyk, Dorota
AU  – Surdyk, Augustyn
T1  – Człowiek jako aktor na scenie życia. Teorie G. H. Meada i E. Goffmana a narracyjne gry fabularne
JO  – Homo Ludens
VL  – 4
IS  – 1
PY  – 2012///
SP  – 45
EP  – 62
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/84/
ER  –

Format BibTeX:

@article{’Cwikli’nska-Surdyk2012,
title = „Cz\l{}owiek jako aktor na scenie \.{z}ycia. Teorie G. H. Meada i E. Goffmana a narracyjne gry fabularne”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „4”,
number = „1”,
pages = „45 – 62”,
year = „2012”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/84/”,
author = „\'{C}wikli\'{n}ska-Surdyk, Dorota and Surdyk, Augustyn”,
}

Henryk DUSZYŃSKI

Gryfy, harpie, syreny i inne stwory – o hybrydach w narracyjnych grach fabularnych

strony / pages: 63 – 86

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Henryk DUSZYŃSKI (2012). Gryfy, harpie, syreny i inne stwory – o hybrydach w narracyjnych grach fabularnych. Homo Ludens. 1(4), 63 – 86.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Duszyński, Henryk
T1  – Gryfy, harpie, syreny i inne stwory – o hybrydach w narracyjnych grach fabularnych
JO  – Homo Ludens
VL  – 4
IS  – 1
PY  – 2012///
SP  – 63
EP  – 86
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/85/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Duszy’nski2012,
title = „Gryfy, harpie, syreny i inne stwory – o hybrydach w narracyjnych grach fabularnych”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „4”,
number = „1”,
pages = „63 – 86”,
year = „2012”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/85/”,
author = „Duszy\'{n}ski, Henryk”,
}

Arkadiusz JABŁOŃSKI

Stereotypy, egzotyka, konkret. Medialna gra w groźną Japonię po tragicznych wydarzeniach marca 2011

strony / pages: 87- 96

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Arkadiusz JABŁOŃSKI (2012). Stereotypy, egzotyka, konkret. Medialna gra w groźną Japonię po tragicznych wydarzeniach marca 2011. Homo Ludens. 1(4), 87- 96.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Jabłoński, Arkadiusz
T1  – Stereotypy, egzotyka, konkret. Medialna gra w groźną Japonię po tragicznych wydarzeniach marca 2011
JO  – Homo Ludens
VL  – 4
IS  – 1
PY  – 2012///
SP  – 87
EP  – 96
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/86/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Jablo’nski2012,
title = „Stereotypy, egzotyka, konkret. Medialna gra w gro\'{z}n\k{a} Japoni\k{e} po tragicznych wydarzeniach marca 2011”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „4”,
number = „1”,
pages = „87- 96”,
year = „2012”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/86/”,
author = „Jab\l{}o\'{n}ski, Arkadiusz”,
}

Grzegorz JAŚKIEWICZ

Funkcjonowanie botów w grze Counter-Strike na przykładzie bota E[POD]

strony / pages: 97 – 108

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Grzegorz JAŚKIEWICZ (2012). Funkcjonowanie botów w grze Counter-Strike na przykładzie bota E[POD]. Homo Ludens. 1(4), 97 – 108.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Jaśkiewicz, Grzegorz
T1  – Funkcjonowanie botów w grze Counter-Strike na przykładzie bota E[POD]
JO  – Homo Ludens
VL  – 4
IS  – 1
PY  – 2012///
SP  – 97
EP  – 108
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/87/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Ja’skiewicz2012,
title = „Funkcjonowanie bot\'{o}w w grze Counter-Strike na przyk\l{}adzie bota E[POD]”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „4”,
number = „1”,
pages = „97 – 108”,
year = „2012”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/87/”,
author = „Ja\'{s}kiewicz, Grzegorz”,
}

Stanisław KRAWCZYK

Gry fabularne w polskich badaniach psychologicznych w latach 2001-2008

strony / pages: 109 – 118

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Stanisław KRAWCZYK (2012). Gry fabularne w polskich badaniach psychologicznych w latach 2001-2008. Homo Ludens. 1(4), 109 – 118.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Krawczyk, Stanisław
T1  – Gry fabularne w polskich badaniach psychologicznych w latach 2001-2008
JO  – Homo Ludens
VL  – 4
IS  – 1
PY  – 2012///
SP  – 109
EP  – 118
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/88/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Krawczyk2012,
title = „Gry fabularne w polskich badaniach psychologicznych w latach 2001-2008”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „4”,
number = „1”,
pages = „109 – 118”,
year = „2012”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/88/”,
author = „Krawczyk, Stanis\l{}aw”,
}

Marcin ŁĄCZYŃSKI

Badanie instrukcji do gier z perspektywy twórcy i użytkownika

strony / pages: 119 – 134

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Marcin ŁĄCZYŃSKI (2012). Badanie instrukcji do gier z perspektywy twórcy i użytkownika. Homo Ludens. 1(4), 119 – 134.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Łączyński, Marcin
T1  – Badanie instrukcji do gier z perspektywy twórcy i użytkownika
JO  – Homo Ludens
VL  – 4
IS  – 1
PY  – 2012///
SP  – 119
EP  – 134
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/89/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Laczy’nski2012,
title = „Badanie instrukcji do gier z perspektywy tw\'{o}rcy i u\.{z}ytkownika”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „4”,
number = „1”,
pages = „119 – 134”,
year = „2012”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/89/”,
author = „\L{}\k{a}czy\'{n}ski, Marcin”,
}

Marzena MATYKA

Wybrane aspekty komunikacyjne funkcjonowania podręczników do systemów klasycznych gier fabularnych – między autorem tekstu a nadawcą wirtualnym

strony / pages: 135 – 148

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Marzena MATYKA (2012). Wybrane aspekty komunikacyjne funkcjonowania podręczników do systemów klasycznych gier fabularnych – między autorem tekstu a nadawcą wirtualnym. Homo Ludens. 1(4), 135 – 148.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Matyka, Marzena
T1  – Wybrane aspekty komunikacyjne funkcjonowania podręczników do systemów klasycznych gier fabularnych – między autorem tekstu a nadawcą wirtualnym
JO  – Homo Ludens
VL  – 4
IS  – 1
PY  – 2012///
SP  – 135
EP  – 148
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/90/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Matyka2012,
title = „Wybrane aspekty komunikacyjne funkcjonowania podr\k{e}cznik\'{o}w do system\'{o}w klasycznych gier fabularnych – mi\k{e}dzy autorem tekstu a nadawc\k{a} wirtualnym”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „4”,
number = „1”,
pages = „135 – 148”,
year = „2012”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/90/”,
author = „Matyka, Marzena”,
}

Michał MOCHOCKI

Teatralne gry fabularne (LARP-y) na lekcjach historii – raport z badań

strony / pages: 149 – 172

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Michał MOCHOCKI (2012). Teatralne gry fabularne (LARP-y) na lekcjach historii – raport z badań. Homo Ludens. 1(4), 149 – 172.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Mochocki, Michał
T1  – Teatralne gry fabularne (LARP-y) na lekcjach historii – raport z badań
JO  – Homo Ludens
VL  – 4
IS  – 1
PY  – 2012///
SP  – 149
EP  – 172
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/91/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Mochocki2012,
title = „Teatralne gry fabularne (LARP-y) na lekcjach historii – raport z bada\'{n}”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „4”,
number = „1”,
pages = „149 – 172”,
year = „2012”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/91/”,
author = „Mochocki, Micha\l{}”,
}

Armina MUSZYŃSKA

Gra w poznanie grą w odkodowanie – gry miejskie w małym mieście (przykład Głowna)

strony / pages: 173 – 182

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Armina MUSZYŃSKA (2012). Gra w poznanie grą w odkodowanie – gry miejskie w małym mieście (przykład Głowna). Homo Ludens. 1(4), 173 – 182.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Muszyńska, Armina
T1  – Gra w poznanie grą w odkodowanie – gry miejskie w małym mieście (przykład Głowna)
JO  – Homo Ludens
VL  – 4
IS  – 1
PY  – 2012///
SP  – 173
EP  – 182
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/92/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Muszy’nska2012,
title = „Gra w poznanie gr\k{a} w odkodowanie – gry miejskie w ma\l{}ym mie\'{s}cie (przyk\l{}ad G\l{}owna)”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „4”,
number = „1”,
pages = „173 – 182”,
year = „2012”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/92/”,
author = „Muszy\'{n}ska, Armina”,
}

Armina MUSZYŃSKA, Paweł KAPUSTA

Projekt gry na telefony typu smartphone propagującej wiedzę o Polsce i kulturze polskiej wśród cudzoziemców

strony / pages: 183 – 194

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Armina MUSZYŃSKA, Paweł KAPUSTA (2012). Projekt gry na telefony typu smartphone propagującej wiedzę o Polsce i kulturze polskiej wśród cudzoziemców. Homo Ludens. 1(4), 183 – 194.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Muszyńska, Armina
AU  – Kapusta, Paweł
T1  – Projekt gry na telefony typu smartphone propagującej wiedzę o Polsce i kulturze polskiej wśród cudzoziemców
JO  – Homo Ludens
VL  – 4
IS  – 1
PY  – 2012///
SP  – 183
EP  – 194
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/93/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Muszy’nska2012,
title = „Projekt gry na telefony typu smartphone propaguj\k{a}cej wiedz\k{e} o Polsce i kulturze polskiej w\'{s}r\'{o}d cudzoziemc\'{o}w”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „4”,
number = „1”,
pages = „183 – 194”,
year = „2012”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/93/”,
author = „Muszy\'{n}ska, Armina and Kapusta, Pawe\l{}”,
}

Bartosz PRABUCKI

Gry sportowe jako element wzmacniający współczesne tożsamości etniczne. Analiza na przykładzie Basków

strony / pages: 195 – 208

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Bartosz PRABUCKI (2012). Gry sportowe jako element wzmacniający współczesne tożsamości etniczne. Analiza na przykładzie Basków. Homo Ludens. 1(4), 195 – 208.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Prabucki, Bartosz
T1  – Gry sportowe jako element wzmacniający współczesne tożsamości etniczne. Analiza na przykładzie Basków
JO  – Homo Ludens
VL  – 4
IS  – 1
PY  – 2012///
SP  – 195
EP  – 208
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/94/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Prabucki2012,
title = „Gry sportowe jako element wzmacniaj\k{a}cy wsp\'{o}\l{}czesne to\.{z}samo\'{s}ci etniczne. Analiza na przyk\l{}adzie Bask\'{o}w”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „4”,
number = „1”,
pages = „195 – 208”,
year = „2012”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/94/”,
author = „Prabucki, Bartosz”,
}

Britta STŐCKMANN

On the Lookout for Fair Game ? Aspects of (im)morality in board games

strony / pages: 209 – 228

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Britta STŐCKMANN (2012). On the Lookout for Fair Game ? Aspects of (im)morality in board games. Homo Ludens. 1(4), 209 – 228.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Stőckmann, Britta
T1  – On the Lookout for Fair Game ? Aspects of (im)morality in board games
JO  – Homo Ludens
VL  – 4
IS  – 1
PY  – 2012///
SP  – 209
EP  – 228
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/95/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Stőckmann2012,
title = „On the Lookout for Fair Game ? Aspects of (im)morality in board games”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „4”,
number = „1”,
pages = „209 – 228”,
year = „2012”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/95/”,
author = „Stőckmann, Britta”,
}

Jerzy Zygmunt SZEJA

Przyszłość gier, przyszłość człowieka

strony / pages: 229 – 241

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Jerzy Zygmunt SZEJA (2012). Przyszłość gier, przyszłość człowieka. Homo Ludens. 1(4), 229 – 241.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Szeja, Jerzy Zygmunt
T1  – Przyszłość gier, przyszłość człowieka
JO  – Homo Ludens
VL  – 4
IS  – 1
PY  – 2012///
SP  – 229
EP  – 241
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/96/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Szeja2012,
title = „Przysz\l{}o\'{s}\'{c} gier, przysz\l{}o\'{s}\'{c} cz\l{}owieka”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „4”,
number = „1”,
pages = „229 – 241”,
year = „2012”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/96/”,
author = „Szeja, Jerzy Zygmunt”,
}

SPRAWOZDANIA

REPORTS

Danuta FURSZPANIAK

Co mogło zainteresować dydaktyka języka obcego na 24 Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Humorem?

strony / pages: 243 – 253

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Danuta FURSZPANIAK (2012). Co mogło zainteresować dydaktyka języka obcego na 24 Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Humorem?. Homo Ludens. 1(4), 243 – 253.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Furszpaniak, Danuta
T1  – Co mogło zainteresować dydaktyka języka obcego na 24 Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Humorem?
JO  – Homo Ludens
VL  – 4
IS  – 1
PY  – 2012///
SP  – 243
EP  – 253
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/98/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Furszpaniak2012,
title = „Co mog\l{}o zainteresowa\'{c} dydaktyka j\k{e}zyka obcego na 24 Konferencji Mi\k{e}dzynarodowego Stowarzyszenia Bada\'{n} nad Humorem?”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „4”,
number = „1”,
pages = „243 – 253”,
year = „2012”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/98/”,
author = „Furszpaniak, Danuta”,
}

Całość Homo Ludens 1(4)-2012