1(5)/2013

NAJLEPSZY ARTYKUŁ I NAJLEPSZY RECENZENT ROKU

BEST ARTICLE AND BEST REVIEWER OF THE YEAR

Paweł ŁUPKOWSKI

Measuring the non-cooperation of players – a Loebner Contest case study

strony / pages: 13-22

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Paweł ŁUPKOWSKI (2013). Measuring the non-cooperation of players – a Loebner Contest case study. Homo Ludens. 1(5), 13-22.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Łupkowski, Paweł
T1  – Measuring the non-cooperation of players – a Loebner Contest case study
JO  – Homo Ludens
VL  – 5
IS  – 1
PY  – 2013///
SP  – 13
EP  – 22
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/129/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Lupkowski2013,
title = „Measuring the non-cooperation of players – a Loebner Contest case study”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „5”,
number = „1”,
pages = „13-22”,
year = „2013”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/129/”,
author = „\L{}upkowski, Pawe\l{}”,
}

Piotr STERCZEWSKI

Retoryka porażki. Semantyczne i perswazyjne funkcje przegranej w serious games, art games i grach głównego nurtu

strony / pages: 23-36

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Piotr STERCZEWSKI (2013). Retoryka porażki. Semantyczne i perswazyjne funkcje przegranej w serious games, art games i grach głównego nurtu. Homo Ludens. 1(5), 23-36.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Sterczewski, Piotr
T1  – Retoryka porażki. Semantyczne i perswazyjne funkcje przegranej w serious games, art games i grach głównego nurtu
JO  – Homo Ludens
VL  – 5
IS  – 1
PY  – 2013///
SP  – 23
EP  – 36
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/130/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Sterczewski2013,
title = „Retoryka pora\.{z}ki. Semantyczne i perswazyjne funkcje przegranej w serious games, art games i grach g\l{}\'{o}wnego nurtu”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „5”,
number = „1”,
pages = „23-36”,
year = „2013”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/130/”,
author = „Sterczewski, Piotr”,
}

ARTYKUŁY

ARTICLES

Vassiliki BARBOUSSI, Evangelia KOURTI

Dancing toys: The quest for mechanical life

strony / pages: 37-46

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Vassiliki BARBOUSSI, Evangelia KOURTI (2013). Dancing toys: The quest for mechanical life. Homo Ludens. 1(5), 37-46.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Barboussi, Vassiliki
AU  – Kourti, Evangelia
T1  – Dancing toys: The quest for mechanical life
JO  – Homo Ludens
VL  – 5
IS  – 1
PY  – 2013///
SP  – 37
EP  – 46
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/132/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Barboussi2013,
title = „Dancing toys: The quest for mechanical life”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „5”,
number = „1”,
pages = „37-46”,
year = „2013”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/132/”,
author = „Barboussi, Vassiliki and Kourti, Evangelia”,
}

Mateusz FELCZAK

Praktyki odbioru komputerowych strategii czasu rzeczywistego w kontekście e-sportów

strony / pages: 47-58

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Mateusz FELCZAK (2013). Praktyki odbioru komputerowych strategii czasu rzeczywistego w kontekście e-sportów. Homo Ludens. 1(5), 47-58.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Felczak, Mateusz
T1  – Praktyki odbioru komputerowych strategii czasu rzeczywistego w kontekście e-sportów
JO  – Homo Ludens
VL  – 5
IS  – 1
PY  – 2013///
SP  – 47
EP  – 58
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/133/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Felczak2013,
title = „Praktyki odbioru komputerowych strategii czasu rzeczywistego w kontek\'{s}cie e-sport\'{o}w”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „5”,
number = „1”,
pages = „47-58”,
year = „2013”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/133/”,
author = „Felczak, Mateusz”,
}

Maria B. GARDA

Neo-rogue and the essence of roguelikeness

strony / pages: 59-72

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Maria B. GARDA (2013). Neo-rogue and the essence of roguelikeness. Homo Ludens. 1(5), 59-72.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Garda, Maria B.
T1  – Neo-rogue and the essence of roguelikeness
JO  – Homo Ludens
VL  – 5
IS  – 1
PY  – 2013///
SP  – 59
EP  – 72
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/134/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Garda2013,
title = „Neo-rogue and the essence of roguelikeness”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „5”,
number = „1”,
pages = „59-72”,
year = „2013”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/134/”,
author = „Garda, Maria B.”,
}

Krzysztof INGLOT

Nazwy własne a lokalizacja gier elektronicznych fantasy – o potrzebie przekładu oraz wybranych tendencjach w tłumaczeniu gier anglojęzycznych na rynek polski i niemiecki

strony / pages: 73-82

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Krzysztof INGLOT (2013). Nazwy własne a lokalizacja gier elektronicznych fantasy – o potrzebie przekładu oraz wybranych tendencjach w tłumaczeniu gier anglojęzycznych na rynek polski i niemiecki. Homo Ludens. 1(5), 73-82.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Inglot, Krzysztof
T1  – Nazwy własne a lokalizacja gier elektronicznych fantasy – o potrzebie przekładu oraz wybranych tendencjach w tłumaczeniu gier anglojęzycznych na rynek polski i niemiecki
JO  – Homo Ludens
VL  – 5
IS  – 1
PY  – 2013///
SP  – 73
EP  – 82
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/135/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Inglot2013,
title = „Nazwy w\l{}asne a lokalizacja gier elektronicznych fantasy – o potrzebie przek\l{}adu oraz wybranych tendencjach w t\l{}umaczeniu gier angloj\k{e}zycznych na rynek polski i niemiecki”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „5”,
number = „1”,
pages = „73-82”,
year = „2013”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/135/”,
author = „Inglot, Krzysztof”,
}

Arkadiusz JABŁOŃSKI

Polskie gry honoryfikatywne. Czego nie widać?

strony / pages: 83-92

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Arkadiusz JABŁOŃSKI (2013). Polskie gry honoryfikatywne. Czego nie widać?. Homo Ludens. 1(5), 83-92.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Jabłoński, Arkadiusz
T1  – Polskie gry honoryfikatywne. Czego nie widać?
JO  – Homo Ludens
VL  – 5
IS  – 1
PY  – 2013///
SP  – 83
EP  – 92
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/136/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Jablo’nski2013,
title = „Polskie gry honoryfikatywne. Czego nie wida\'{c}?”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „5”,
number = „1”,
pages = „83-92”,
year = „2013”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/136/”,
author = „Jab\l{}o\'{n}ski, Arkadiusz”,
}

Jan F. JACKO

Czym jest gra? Uwagi o analogicznej wieloznaczności pojęcia gry. Kontekst nauk o zarządzaniu

strony / pages: 93-108

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Jan F. JACKO (2013). Czym jest gra? Uwagi o analogicznej wieloznaczności pojęcia gry. Kontekst nauk o zarządzaniu. Homo Ludens. 1(5), 93-108.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – F. Jacko, Jan
T1  – Czym jest gra? Uwagi o analogicznej wieloznaczności pojęcia gry. Kontekst nauk o zarządzaniu
JO  – Homo Ludens
VL  – 5
IS  – 1
PY  – 2013///
SP  – 93
EP  – 108
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/137/
ER  –

Format BibTeX:

@article{F. Jacko2013,
title = „Czym jest gra? Uwagi o analogicznej wieloznaczno\'{s}ci poj\k{e}cia gry. Kontekst nauk o zarz\k{a}dzaniu”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „5”,
number = „1”,
pages = „93-108”,
year = „2013”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/137/”,
author = „F. Jacko, Jan”,
}

Tomasz KAMIŃSKI

Dlaczego studenci nie grają w gry? Zastosowanie gier w edukacji dorosłych na przykładzie nauczania zarządzania projektami

strony / pages: 109-118

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Tomasz KAMIŃSKI (2013). Dlaczego studenci nie grają w gry? Zastosowanie gier w edukacji dorosłych na przykładzie nauczania zarządzania projektami. Homo Ludens. 1(5), 109-118.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Kamiński, Tomasz
T1  – Dlaczego studenci nie grają w gry? Zastosowanie gier w edukacji dorosłych na przykładzie nauczania zarządzania projektami
JO  – Homo Ludens
VL  – 5
IS  – 1
PY  – 2013///
SP  – 109
EP  – 118
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/138/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Kami’nski2013,
title = „Dlaczego studenci nie graj\k{a} w gry? Zastosowanie gier w edukacji doros\l{}ych na przyk\l{}adzie nauczania zarz\k{a}dzania projektami”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „5”,
number = „1”,
pages = „109-118”,
year = „2013”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/138/”,
author = „Kami\'{n}ski, Tomasz”,
}

Rafał KOCHANOWICZ

Cybernetyczne doświadczenia – fabularyzowane gry komputerowe w perspektywie hermeneutyki

strony / pages: 119-128

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Rafał KOCHANOWICZ (2013). Cybernetyczne doświadczenia – fabularyzowane gry komputerowe w perspektywie hermeneutyki. Homo Ludens. 1(5), 119-128.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Kochanowicz, Rafał
T1  – Cybernetyczne doświadczenia – fabularyzowane gry komputerowe w perspektywie hermeneutyki
JO  – Homo Ludens
VL  – 5
IS  – 1
PY  – 2013///
SP  – 119
EP  – 128
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/139/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Kochanowicz2013,
title = „Cybernetyczne do\'{s}wiadczenia – fabularyzowane gry komputerowe w perspektywie hermeneutyki”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „5”,
number = „1”,
pages = „119-128”,
year = „2013”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/139/”,
author = „Kochanowicz, Rafa\l{}”,
}

Krzysztof KOTUŁA

Od cRPG do gier logicznych. Rozważania na temat użycia gier komputerowych w kontekście glottodydaktycznym

strony / pages: 129-138

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Krzysztof KOTUŁA (2013). Od cRPG do gier logicznych. Rozważania na temat użycia gier komputerowych w kontekście glottodydaktycznym. Homo Ludens. 1(5), 129-138.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Kotuła, Krzysztof
T1  – Od cRPG do gier logicznych. Rozważania na temat użycia gier komputerowych w kontekście glottodydaktycznym
JO  – Homo Ludens
VL  – 5
IS  – 1
PY  – 2013///
SP  – 129
EP  – 138
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/140/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Kotula2013,
title = „Od cRPG do gier logicznych. Rozwa\.{z}ania na temat u\.{z}ycia gier komputerowych w kontek\'{s}cie glottodydaktycznym”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „5”,
number = „1”,
pages = „129-138”,
year = „2013”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/140/”,
author = „Kotu\l{}a, Krzysztof”,
}

Stanisław KRAWCZYK

Osobowość a uczestnictwo w grach fabularnych. O relacjach między tożsamością, myśleniem narracyjnym i stylem gry

strony / pages: 139-164

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Stanisław KRAWCZYK (2013). Osobowość a uczestnictwo w grach fabularnych. O relacjach między tożsamością, myśleniem narracyjnym i stylem gry. Homo Ludens. 1(5), 139-164.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Krawczyk, Stanisław
T1  – Osobowość a uczestnictwo w grach fabularnych. O relacjach między tożsamością, myśleniem narracyjnym i stylem gry
JO  – Homo Ludens
VL  – 5
IS  – 1
PY  – 2013///
SP  – 139
EP  – 164
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/141/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Krawczyk2013,
title = „Osobowo\'{s}\'{c} a uczestnictwo w grach fabularnych. O relacjach mi\k{e}dzy to\.{z}samo\'{s}ci\k{a}, my\'{s}leniem narracyjnym i stylem gry”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „5”,
number = „1”,
pages = „139-164”,
year = „2013”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/141/”,
author = „Krawczyk, Stanis\l{}aw”,
}

Bartłomiej KUCHCIŃSKI

Rola mechanizmów obrzydzenia w tworzeniu i organizacji narracji w wybranych fantastycznonaukowych grach komputerowych

strony / pages: 165-172

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Bartłomiej KUCHCIŃSKI (2013). Rola mechanizmów obrzydzenia w tworzeniu i organizacji narracji w wybranych fantastycznonaukowych grach komputerowych. Homo Ludens. 1(5), 165-172.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Kuchciński, Bartłomiej
T1  – Rola mechanizmów obrzydzenia w tworzeniu i organizacji narracji w wybranych fantastycznonaukowych grach komputerowych
JO  – Homo Ludens
VL  – 5
IS  – 1
PY  – 2013///
SP  – 165
EP  – 172
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/142/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Kuchci’nski2013,
title = „Rola mechanizm\'{o}w obrzydzenia w tworzeniu i organizacji narracji w wybranych fantastycznonaukowych grach komputerowych”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „5”,
number = „1”,
pages = „165-172”,
year = „2013”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/142/”,
author = „Kuchci\'{n}ski, Bart\l{}omiej”,
}

Arkadiusz LUBOŃ

Szekspir mitycznie rzadki. Cytaty tekstów kultury w kolekcjonerskiej grze karcianej „Magic: the Gathering”

strony / pages: 173-190

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Arkadiusz LUBOŃ (2013). Szekspir mitycznie rzadki. Cytaty tekstów kultury w kolekcjonerskiej grze karcianej „Magic: the Gathering”. Homo Ludens. 1(5), 173-190.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Luboń, Arkadiusz
T1  – Szekspir mitycznie rzadki. Cytaty tekstów kultury w kolekcjonerskiej grze karcianej „Magic: the Gathering”
JO  – Homo Ludens
VL  – 5
IS  – 1
PY  – 2013///
SP  – 173
EP  – 190
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/143/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Lubo’n2013,
title = „Szekspir mitycznie rzadki. Cytaty tekst\'{o}w kultury w kolekcjonerskiej grze karcianej „Magic: the Gathering””,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „5”,
number = „1”,
pages = „173-190”,
year = „2013”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/143/”,
author = „Lubo\'{n}, Arkadiusz”,
}

Marzena MATYKA

Być kobietą, być graczem… Funkcjonowanie wyrazu „graczka” w przestrzeni internetu

strony / pages: 191-204

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Marzena MATYKA (2013). Być kobietą, być graczem… Funkcjonowanie wyrazu „graczka” w przestrzeni internetu. Homo Ludens. 1(5), 191-204.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Matyka, Marzena
T1  – Być kobietą, być graczem… Funkcjonowanie wyrazu „graczka” w przestrzeni internetu
JO  – Homo Ludens
VL  – 5
IS  – 1
PY  – 2013///
SP  – 191
EP  – 204
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/144/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Matyka2013,
title = „By\'{c} kobiet\k{a}, by\'{c} graczem… Funkcjonowanie wyrazu „graczka” w przestrzeni internetu”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „5”,
number = „1”,
pages = „191-204”,
year = „2013”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/144/”,
author = „Matyka, Marzena”,
}

Bartosz PRABUCKI

Badanie tradycyjnych sportów i gier ruchowych jako perspektywiczny obszar badawczy

strony / pages: 205-218

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Bartosz PRABUCKI (2013). Badanie tradycyjnych sportów i gier ruchowych jako perspektywiczny obszar badawczy. Homo Ludens. 1(5), 205-218.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Prabucki, Bartosz
T1  – Badanie tradycyjnych sportów i gier ruchowych jako perspektywiczny obszar badawczy
JO  – Homo Ludens
VL  – 5
IS  – 1
PY  – 2013///
SP  – 205
EP  – 218
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/145/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Prabucki2013,
title = „Badanie tradycyjnych sport\'{o}w i gier ruchowych jako perspektywiczny obszar badawczy”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „5”,
number = „1”,
pages = „205-218”,
year = „2013”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/145/”,
author = „Prabucki, Bartosz”,
}

Mateusz SAJNA

Translation of video games and films – a comparative analysis of selected technical problems

strony / pages: 219-232

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Mateusz SAJNA (2013). Translation of video games and films – a comparative analysis of selected technical problems. Homo Ludens. 1(5), 219-232.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Sajna, Mateusz
T1  – Translation of video games and films – a comparative analysis of selected technical problems
JO  – Homo Ludens
VL  – 5
IS  – 1
PY  – 2013///
SP  – 219
EP  – 232
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/146/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Sajna2013,
title = „Translation of video games and films – a comparative analysis of selected technical problems”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „5”,
number = „1”,
pages = „219-232”,
year = „2013”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/146/”,
author = „Sajna, Mateusz”,
}

Katarzyna SKOK

Paradoks gracza, czyli co motywuje graczy do korzystania z gier online

strony / pages: 233-252

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Katarzyna SKOK (2013). Paradoks gracza, czyli co motywuje graczy do korzystania z gier online. Homo Ludens. 1(5), 233-252.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Skok, Katarzyna
T1  – Paradoks gracza, czyli co motywuje graczy do korzystania z gier online
JO  – Homo Ludens
VL  – 5
IS  – 1
PY  – 2013///
SP  – 233
EP  – 252
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/147/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Skok2013,
title = „Paradoks gracza, czyli co motywuje graczy do korzystania z gier online”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „5”,
number = „1”,
pages = „233-252”,
year = „2013”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/147/”,
author = „Skok, Katarzyna”,
}

Michał SOŁTYSIAK

Gry planszowe Wikingów – rekonstrukcja gier planszowych na przykładzie hnefatafl

strony / pages: 253-266

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Michał SOŁTYSIAK (2013). Gry planszowe Wikingów – rekonstrukcja gier planszowych na przykładzie hnefatafl. Homo Ludens. 1(5), 253-266.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Sołtysiak, Michał
T1  – Gry planszowe Wikingów – rekonstrukcja gier planszowych na przykładzie hnefatafl
JO  – Homo Ludens
VL  – 5
IS  – 1
PY  – 2013///
SP  – 253
EP  – 266
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/148/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Soltysiak2013,
title = „Gry planszowe Wiking\'{o}w – rekonstrukcja gier planszowych na przyk\l{}adzie hnefatafl”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „5”,
number = „1”,
pages = „253-266”,
year = „2013”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/148/”,
author = „So\l{}tysiak, Micha\l{}”,
}

Jakub SWACHA

Współczesne modele komercjalizacji gier komputerowych: zasady funkcjonowania i opinie graczy

strony / pages: 267-278

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Jakub SWACHA (2013). Współczesne modele komercjalizacji gier komputerowych: zasady funkcjonowania i opinie graczy. Homo Ludens. 1(5), 267-278.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Swacha, Jakub
T1  – Współczesne modele komercjalizacji gier komputerowych: zasady funkcjonowania i opinie graczy
JO  – Homo Ludens
VL  – 5
IS  – 1
PY  – 2013///
SP  – 267
EP  – 278
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/149/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Swacha2013,
title = „Wsp\'{o}\l{}czesne modele komercjalizacji gier komputerowych: zasady funkcjonowania i opinie graczy”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „5”,
number = „1”,
pages = „267-278”,
year = „2013”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/149/”,
author = „Swacha, Jakub”,
}

Magdalena TUŁA

Dlaczego mężczyźni grają w FIFA, a kobiety w The Sims? Przemoc symboliczna w grach komputerowych

strony / pages: 279-288

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Magdalena TUŁA (2013). Dlaczego mężczyźni grają w FIFA, a kobiety w The Sims? Przemoc symboliczna w grach komputerowych. Homo Ludens. 1(5), 279-288.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Tuła, Magdalena
T1  – Dlaczego mężczyźni grają w FIFA, a kobiety w The Sims? Przemoc symboliczna w grach komputerowych
JO  – Homo Ludens
VL  – 5
IS  – 1
PY  – 2013///
SP  – 279
EP  – 288
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/150/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Tula2013,
title = „Dlaczego m\k{e}\.{z}czy\'{z}ni graj\k{a} w FIFA, a kobiety w The Sims? Przemoc symboliczna w grach komputerowych”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „5”,
number = „1”,
pages = „279-288”,
year = „2013”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/150/”,
author = „Tu\l{}a, Magdalena”,
}

Marcin WARDASZKO, Michał JAKUBOWSKI

Projekt innowacyjnego programu nauczania i symulacyjnej gry decyzyjnej do przedmiotu „ekonomia w praktyce”

strony / pages: 289-306

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Marcin WARDASZKO, MICHAŁ JAKUBOWSKI (2013). Projekt innowacyjnego programu nauczania i symulacyjnej gry decyzyjnej do przedmiotu „ekonomia w praktyce”. Homo Ludens. 1(5), 289-306.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Wardaszko, Marcin
AU  – Jakubowski, Michał
T1  – Projekt innowacyjnego programu nauczania i symulacyjnej gry decyzyjnej do przedmiotu „ekonomia w praktyce”
JO  – Homo Ludens
VL  – 5
IS  – 1
PY  – 2013///
SP  – 289
EP  – 306
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/151/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Wardaszko2013,
title = „Projekt innowacyjnego programu nauczania i symulacyjnej gry decyzyjnej do przedmiotu „ekonomia w praktyce””,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „5”,
number = „1”,
pages = „289-306”,
year = „2013”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/151/”,
author = „Wardaszko, Marcin and Jakubowski, Micha\l{}”,
}

RECENZJE

REVIEWS

Jerzy ZYGMUNT SZEJA

Retoryczne gry. Polemika z artykułem Piotra Sterczewskiego Czytanie gry. O proceduralnej retoryce jako metodzie analizy gier komputerowych.

strony / pages: 307-314

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Jerzy ZYGMUNT SZEJA (2013). Retoryczne gry. Polemika z artykułem Piotra Sterczewskiego Czytanie gry. O proceduralnej retoryce jako metodzie analizy gier komputerowych.. Homo Ludens. 1(5), 307-314.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Szeja, Jerzy Zygmunt
T1  – Retoryczne gry. Polemika z artykułem Piotra Sterczewskiego Czytanie gry. O proceduralnej retoryce jako metodzie analizy gier komputerowych.
JO  – Homo Ludens
VL  – 5
IS  – 1
PY  – 2013///
SP  – 307
EP  – 314
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/153/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Szeja2013,
title = „Retoryczne gry. Polemika z artyku\l{}em Piotra Sterczewskiego Czytanie gry. O proceduralnej retoryce jako metodzie analizy gier komputerowych.”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „5”,
number = „1”,
pages = „307-314”,
year = „2013”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/153/”,
author = „Szeja, Jerzy Zygmunt”,
}

Całość Homo Ludens 1(5)-2013