1(6)/2014

NAJLEPSZY ARTYKUŁ I NAJLEPSZY RECENZENT ROKU

BEST ARTICLE AND BEST REVIEWER OF THE YEAR

Katarzyna SKOK

Wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej w grach. Wnioski z badań nad iluzją gumowej ręki i obecnością

strony / pages: 13-31

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Katarzyna SKOK (2014). Wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej w grach. Wnioski z badań nad iluzją gumowej ręki i obecnością. Homo Ludens. 1(6), 13-31.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Skok, Katarzyna
T1  – Wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej w grach. Wnioski z badań nad iluzją gumowej ręki i obecnością
JO  – Homo Ludens
VL  – 6
IS  – 1
PY  – 2014///
SP  – 13
EP  – 31
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/159/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Skok2014,
title = „Wykorzystanie rzeczywisto\'{s}ci wirtualnej w grach. Wnioski z bada\'{n} nad iluzj\k{a} gumowej r\k{e}ki i obecno\'{s}ci\k{a}”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „6”,
number = „1”,
pages = „13-31”,
year = „2014”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/159/”,
author = „Skok, Katarzyna”,
}

ARTYKUŁY

ARTICLES

Arkadiusz JABŁOŃSKI

O nieprzetłumaczalności gier komunikacyjnych. Studium przypadku

strony / pages: 35-44

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Arkadiusz JABŁOŃSKI (2014). O nieprzetłumaczalności gier komunikacyjnych. Studium przypadku. Homo Ludens. 1(6), 35-44.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Jabłoński, Arkadiusz
T1  – O nieprzetłumaczalności gier komunikacyjnych. Studium przypadku
JO  – Homo Ludens
VL  – 6
IS  – 1
PY  – 2014///
SP  – 35
EP  – 44
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/156/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Jablo’nski2014,
title = „O nieprzet\l{}umaczalno\'{s}ci gier komunikacyjnych. Studium przypadku”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „6”,
number = „1”,
pages = „35-44”,
year = „2014”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/156/”,
author = „Jab\l{}o\'{n}ski, Arkadiusz”,
}

Paweł KLEKA, Paweł ŁUPKOWSKI

Gamifying science – the issue of data validation

strony / pages: 45-54

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Paweł KLEKA, Paweł ŁUPKOWSKI (2014). Gamifying science – the issue of data validation. Homo Ludens. 1(6), 45-54.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Kleka, Paweł
AU  – Łupkowski, Paweł
T1  – Gamifying science – the issue of data validation
JO  – Homo Ludens
VL  – 6
IS  – 1
PY  – 2014///
SP  – 45
EP  – 54
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/160/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Kleka2014,
title = „Gamifying science – the issue of data validation”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „6”,
number = „1”,
pages = „45-54”,
year = „2014”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/160/”,
author = „Kleka, Pawe\l{} and \L{}upkowski, Pawe\l{}”,
}

Stanisław KRAWCZYK

Krytyka psychologicznych badań nad przemocą w grach komputerowych. Przykład Christophera J. Fergusona

strony / pages: 57-74

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Stanisław KRAWCZYK (2014). Krytyka psychologicznych badań nad przemocą w grach komputerowych. Przykład Christophera J. Fergusona. Homo Ludens. 1(6), 57-74.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Krawczyk, Stanisław
T1  – Krytyka psychologicznych badań nad przemocą w grach komputerowych. Przykład Christophera J. Fergusona
JO  – Homo Ludens
VL  – 6
IS  – 1
PY  – 2014///
SP  – 57
EP  – 74
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/165/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Krawczyk2014,
title = „Krytyka psychologicznych bada\'{n} nad przemoc\k{a} w grach komputerowych. Przyk\l{}ad Christophera J. Fergusona”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „6”,
number = „1”,
pages = „57-74”,
year = „2014”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/165/”,
author = „Krawczyk, Stanis\l{}aw”,
}

Magdalena LITWIN

Pojęcie grywalizacji wobec zjawisk związanych z rynkiem pracy

strony / pages: 75-86

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Magdalena LITWIN (2014). Pojęcie grywalizacji wobec zjawisk związanych z rynkiem pracy. Homo Ludens. 1(6), 75-86.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Litwin, Magdalena
T1  – Pojęcie grywalizacji wobec zjawisk związanych z rynkiem pracy
JO  – Homo Ludens
VL  – 6
IS  – 1
PY  – 2014///
SP  – 75
EP  – 86
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/162/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Litwin2014,
title = „Poj\k{e}cie grywalizacji wobec zjawisk zwi\k{a}zanych z rynkiem pracy”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „6”,
number = „1”,
pages = „75-86”,
year = „2014”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/162/”,
author = „Litwin, Magdalena”,
}

Anna MARKO

Drama na lekcjach języka obcego – o potencjale metody

strony / pages: 87-100

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Anna MARKO (2014). Drama na lekcjach języka obcego – o potencjale metody. Homo Ludens. 1(6), 87-100.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Marko, Anna
T1  – Drama na lekcjach języka obcego – o potencjale metody
JO  – Homo Ludens
VL  – 6
IS  – 1
PY  – 2014///
SP  – 87
EP  – 100
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/167/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Marko2014,
title = „Drama na lekcjach j\k{e}zyka obcego – o potencjale metody”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „6”,
number = „1”,
pages = „87-100”,
year = „2014”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/167/”,
author = „Marko, Anna”,
}

Marzena MATYKA

Socjolekt uczestników klasycznych gier fabularnych jako profesjolekt

strony / pages: 101-116

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Marzena MATYKA (2014). Socjolekt uczestników klasycznych gier fabularnych jako profesjolekt. Homo Ludens. 1(6), 101-116.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Matyka, Marzena
T1  – Socjolekt uczestników klasycznych gier fabularnych jako profesjolekt
JO  – Homo Ludens
VL  – 6
IS  – 1
PY  – 2014///
SP  – 101
EP  – 116
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/157/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Matyka2014,
title = „Socjolekt uczestnik\'{o}w klasycznych gier fabularnych jako profesjolekt”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „6”,
number = „1”,
pages = „101-116”,
year = „2014”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/157/”,
author = „Matyka, Marzena”,
}

Michał MIJAL

Cultural Determinants of Board Games Preferences

strony / pages: 117-130

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Michał MIJAL (2014). Cultural Determinants of Board Games Preferences. Homo Ludens. 1(6), 117-130.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Mijal, Michał
T1  – Cultural Determinants of Board Games Preferences
JO  – Homo Ludens
VL  – 6
IS  – 1
PY  – 2014///
SP  – 117
EP  – 130
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/166/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Mijal2014,
title = „Cultural Determinants of Board Games Preferences”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „6”,
number = „1”,
pages = „117-130”,
year = „2014”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/166/”,
author = „Mijal, Micha\l{}”,
}

Paweł SCHREIBER

Eksperymentalne komputerowe gry tekstowe lat 90. a ruch notgames

strony / pages: 131-140

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Paweł SCHREIBER (2014). Eksperymentalne komputerowe gry tekstowe lat 90. a ruch notgames . Homo Ludens. 1(6), 131-140.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Schreiber, Paweł
T1  – Eksperymentalne komputerowe gry tekstowe lat 90. a ruch notgames
JO  – Homo Ludens
VL  – 6
IS  – 1
PY  – 2014///
SP  – 131
EP  – 140
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/158/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Schreiber2014,
title = „Eksperymentalne komputerowe gry tekstowe lat 90. a ruch notgames „,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „6”,
number = „1”,
pages = „131-140”,
year = „2014”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/158/”,
author = „Schreiber, Pawe\l{}”,
}

Maciej SŁOMCZYŃSKI

Dydaktyczne aspekty projektowania gier

strony / pages: 141-152

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Maciej SŁOMCZYŃSKI (2014). Dydaktyczne aspekty projektowania gier. Homo Ludens. 1(6), 141-152.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Słomczyński, Maciej
T1  – Dydaktyczne aspekty projektowania gier
JO  – Homo Ludens
VL  – 6
IS  – 1
PY  – 2014///
SP  – 141
EP  – 152
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/163/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Slomczy’nski2014,
title = „Dydaktyczne aspekty projektowania gier”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „6”,
number = „1”,
pages = „141-152”,
year = „2014”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/163/”,
author = „S\l{}omczy\'{n}ski, Maciej”,
}

Michał SOŁTYSIAK

Archeologia szachów. Przyczynek do badania zmian kulturowych dotyczących pozycji kobiet w średniowieczu, na przykładzie transformacji figury wezyra w królową

strony / pages: 152-170

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Michał SOŁTYSIAK (2014). Archeologia szachów. Przyczynek do badania zmian kulturowych dotyczących pozycji kobiet w średniowieczu, na przykładzie transformacji figury wezyra w królową. Homo Ludens. 1(6), 152-170.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Sołtysiak, Michał
T1  – Archeologia szachów. Przyczynek do badania zmian kulturowych dotyczących pozycji kobiet w średniowieczu, na przykładzie transformacji figury wezyra w królową
JO  – Homo Ludens
VL  – 6
IS  – 1
PY  – 2014///
SP  – 152
EP  – 170
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/168/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Soltysiak2014,
title = „Archeologia szach\'{o}w. Przyczynek do badania zmian kulturowych dotycz\k{a}cych pozycji kobiet w \'{s}redniowieczu, na przyk\l{}adzie transformacji figury wezyra w kr\'{o}low\k{a}”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „6”,
number = „1”,
pages = „152-170”,
year = „2014”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/168/”,
author = „So\l{}tysiak, Micha\l{}”,
}

Paweł STROJNY, Agnieszka STROJNY

Kwestionariusz immersji – polska adaptacja i empiryczna weryfikacja narzędzia

strony / pages: 187-198

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Paweł STROJNY, Agnieszka STROJNY (2014). Kwestionariusz immersji – polska adaptacja i empiryczna weryfikacja narzędzia. Homo Ludens. 1(6), 187-198.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Strojny, Paweł
AU  – Strojny, Agnieszka
T1  – Kwestionariusz immersji – polska adaptacja i empiryczna weryfikacja narzędzia
JO  – Homo Ludens
VL  – 6
IS  – 1
PY  – 2014///
SP  – 187
EP  – 198
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/164/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Strojny2014,
title = „Kwestionariusz immersji – polska adaptacja i empiryczna weryfikacja narz\k{e}dzia”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „6”,
number = „1”,
pages = „187-198”,
year = „2014”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/164/”,
author = „Strojny, Pawe\l{} and Strojny, Agnieszka”,
}

Andrzej STRUŻYNA

Artystyczne gry Anny Anthropy

strony / pages: 187-198

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Andrzej STRUŻYNA (2014). Artystyczne gry Anny Anthropy. Homo Ludens. 1(6), 187-198.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Strużyna, Andrzej
T1  – Artystyczne gry Anny Anthropy
JO  – Homo Ludens
VL  – 6
IS  – 1
PY  – 2014///
SP  – 187
EP  – 198
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/155/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Stru.zyna2014,
title = „Artystyczne gry Anny Anthropy”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „6”,
number = „1”,
pages = „187-198”,
year = „2014”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/155/”,
author = „Stru\.{z}yna, Andrzej”,
}

Natalia WAJDA

Gry kooperacyjne na zajęciach języka obcego dla przedszkolaków

strony / pages: 199-2013

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Natalia WAJDA (2014). Gry kooperacyjne na zajęciach języka obcego dla przedszkolaków. Homo Ludens. 1(6), 199-2013.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Wajda, Natalia
T1  – Gry kooperacyjne na zajęciach języka obcego dla przedszkolaków
JO  – Homo Ludens
VL  – 6
IS  – 1
PY  – 2014///
SP  – 199
EP  – 2013
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/161/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Wajda2014,
title = „Gry kooperacyjne na zaj\k{e}ciach j\k{e}zyka obcego dla przedszkolak\'{o}w”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „6”,
number = „1”,
pages = „199-2013”,
year = „2014”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/161/”,
author = „Wajda, Natalia”,
}

Całość Homo Ludens 1(6)-2014