2(8)/2015

ARTYKUŁY

ARTICLES

Magdalena BEDNORZ

Kryzys tożsamości gracza – znaczenie terminu „gamer” wobec popularyzacji gier komputerowych

strony / pages: 10-21

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Magdalena BEDNORZ (2015). Kryzys tożsamości gracza – znaczenie terminu „gamer” wobec popularyzacji gier komputerowych. Homo Ludens. 2(8), 10-21.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Bednorz, Magdalena
T1  – Kryzys tożsamości gracza – znaczenie terminu „gamer” wobec popularyzacji gier komputerowych
JO  – Homo Ludens
VL  – 8
IS  – 2
PY  – 2015///
SP  – 10
EP  – 21
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/173/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Bednorz2015,
title = „Kryzys to\.{z}samo\'{s}ci gracza – znaczenie terminu „gamer” wobec popularyzacji gier komputerowych”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „8”,
number = „2”,
pages = „10-21”,
year = „2015”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/173/”,
author = „Bednorz, Magdalena”,
}

Marcin M. CHOJNACKI

Branded content a elektroniczna rozrywka – promocja i budowanie marki w grach reklamowych

strony / pages: 22-32

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Marcin M. CHOJNACKI (2015). Branded content a elektroniczna rozrywka – promocja i budowanie marki w grach reklamowych. Homo Ludens. 2(8), 22-32.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Chojnacki, Marcin M.
T1  – Branded content a elektroniczna rozrywka – promocja i budowanie marki w grach reklamowych
JO  – Homo Ludens
VL  – 8
IS  – 2
PY  – 2015///
SP  – 22
EP  – 32
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/174/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Chojnacki2015,
title = „Branded content a elektroniczna rozrywka – promocja i budowanie marki w grach reklamowych”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „8”,
number = „2”,
pages = „22-32”,
year = „2015”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/174/”,
author = „Chojnacki, Marcin M.”,
}

Justyna JANIK

Miasto – bohater – idea, czyli postmodernistyczne tożsamości w Batman: Arkham City

strony / pages: 33-45

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Justyna JANIK (2015). Miasto – bohater – idea, czyli postmodernistyczne tożsamości w Batman: Arkham City. Homo Ludens. 2(8), 33-45.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Janik, Justyna
T1  – Miasto – bohater – idea, czyli postmodernistyczne tożsamości w Batman: Arkham City
JO  – Homo Ludens
VL  – 8
IS  – 2
PY  – 2015///
SP  – 33
EP  – 45
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/175/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Janik2015,
title = „Miasto – bohater – idea, czyli postmodernistyczne to\.{z}samo\'{s}ci w Batman: Arkham City”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „8”,
number = „2”,
pages = „33-45”,
year = „2015”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/175/”,
author = „Janik, Justyna”,
}

Mateusz KOMINIARCZUK

Granie ergatyczne, czyli konsekwencje upodobnienia rozgrywki do pracy. Diablo III jako przypadek ?gry zgamifikowanej?

strony / pages: 46-62

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Mateusz KOMINIARCZUK (2015). Granie ergatyczne, czyli konsekwencje upodobnienia rozgrywki do pracy. Diablo III jako przypadek ?gry zgamifikowanej?. Homo Ludens. 2(8), 46-62.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Kominiarczuk, Mateusz
T1  – Granie ergatyczne, czyli konsekwencje upodobnienia rozgrywki do pracy. Diablo III jako przypadek ?gry zgamifikowanej?
JO  – Homo Ludens
VL  – 8
IS  – 2
PY  – 2015///
SP  – 46
EP  – 62
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/176/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Kominiarczuk2015,
title = „Granie ergatyczne, czyli konsekwencje upodobnienia rozgrywki do pracy. Diablo III jako przypadek ?gry zgamifikowanej?”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „8”,
number = „2”,
pages = „46-62”,
year = „2015”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/176/”,
author = „Kominiarczuk, Mateusz”,
}

Stanisław KRAWCZYK

„Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę”. Dlaczego gry komputerowe z przełomu wieków wpłynęły na tożsamość polskich graczy?

strony / pages: 63-79

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Stanisław KRAWCZYK (2015). „Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę”. Dlaczego gry komputerowe z przełomu wieków wpłynęły na tożsamość polskich graczy?. Homo Ludens. 2(8), 63-79.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Krawczyk, Stanisław
T1  – „Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę”. Dlaczego gry komputerowe z przełomu wieków wpłynęły na tożsamość polskich graczy?
JO  – Homo Ludens
VL  – 8
IS  – 2
PY  – 2015///
SP  – 63
EP  – 79
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/177/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Krawczyk2015,
title = „”Przed wyruszeniem w drog\k{e} nale\.{z}y zebra\'{c} dru\.{z}yn\k{e}”. Dlaczego gry komputerowe z prze\l{}omu wiek\'{o}w wp\l{}yn\k{e}\l{}y na to\.{z}samo\'{s}\'{c} polskich graczy?”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „8”,
number = „2”,
pages = „63-79”,
year = „2015”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/177/”,
author = „Krawczyk, Stanis\l{}aw”,
}

Piotr KUBIŃSKI

Tożsamość emersyjna na przykładzie postaci Deadpoola

strony / pages: 80-88

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Piotr KUBIŃSKI (2015). Tożsamość emersyjna na przykładzie postaci Deadpoola. Homo Ludens. 2(8), 80-88.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Kubiński, Piotr
T1  – Tożsamość emersyjna na przykładzie postaci Deadpoola
JO  – Homo Ludens
VL  – 8
IS  – 2
PY  – 2015///
SP  – 80
EP  – 88
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/178/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Kubi’nski2015,
title = „To\.{z}samo\'{s}\'{c} emersyjna na przyk\l{}adzie postaci Deadpoola”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „8”,
number = „2”,
pages = „80-88”,
year = „2015”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/178/”,
author = „Kubi\'{n}ski, Piotr”,
}

Szymon Piotr KUKULAK

Generał bez właściwości. Rola etyki i technologii wojennych w kształtowaniu tożsamości postaci gracza w RTS-ach

strony / pages: 89-108

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Szymon Piotr KUKULAK (2015). Generał bez właściwości. Rola etyki i technologii wojennych w kształtowaniu tożsamości postaci gracza w RTS-ach. Homo Ludens. 2(8), 89-108.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Kukulak, Szymon Piotr
T1  – Generał bez właściwości. Rola etyki i technologii wojennych w kształtowaniu tożsamości postaci gracza w RTS-ach
JO  – Homo Ludens
VL  – 8
IS  – 2
PY  – 2015///
SP  – 89
EP  – 108
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/179/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Kukulak2015,
title = „Genera\l{} bez w\l{}a\'{s}ciwo\'{s}ci. Rola etyki i technologii wojennych w kszta\l{}towaniu to\.{z}samo\'{s}ci postaci gracza w RTS-ach”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „8”,
number = „2”,
pages = „89-108”,
year = „2015”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/179/”,
author = „Kukulak, Szymon Piotr”,
}

Maciej MACIEJEWSKI

Dobry, zły i niemy. Meandry wyborów moralnych jako metody kreacji tożsamości w The Walking Dead studia Telltale Games

strony / pages: 109-122

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Maciej MACIEJEWSKI (2015). Dobry, zły i niemy. Meandry wyborów moralnych jako metody kreacji tożsamości w The Walking Dead studia Telltale Games. Homo Ludens. 2(8), 109-122.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Maciejewski, Maciej
T1  – Dobry, zły i niemy. Meandry wyborów moralnych jako metody kreacji tożsamości w The Walking Dead studia Telltale Games
JO  – Homo Ludens
VL  – 8
IS  – 2
PY  – 2015///
SP  – 109
EP  – 122
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/180/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Maciejewski2015,
title = „Dobry, z\l{}y i niemy. Meandry wybor\'{o}w moralnych jako metody kreacji to\.{z}samo\'{s}ci w The Walking Dead studia Telltale Games”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „8”,
number = „2”,
pages = „109-122”,
year = „2015”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/180/”,
author = „Maciejewski, Maciej”,
}

Maciej NAWROCKI

Strategia interakcji w The Stanley Parable w perspektywie narratologicznej

strony / pages: 123-135

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Maciej NAWROCKI (2015). Strategia interakcji w The Stanley Parable w perspektywie narratologicznej. Homo Ludens. 2(8), 123-135.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Nawrocki, Maciej
T1  – Strategia interakcji w The Stanley Parable w perspektywie narratologicznej
JO  – Homo Ludens
VL  – 8
IS  – 2
PY  – 2015///
SP  – 123
EP  – 135
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/181/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Nawrocki2015,
title = „Strategia interakcji w The Stanley Parable w perspektywie narratologicznej”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „8”,
number = „2”,
pages = „123-135”,
year = „2015”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/181/”,
author = „Nawrocki, Maciej”,
}

Marcin PETROWICZ

Mechaniki tworzenia postaci

strony / pages: 136-152

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Marcin PETROWICZ (2015). Mechaniki tworzenia postaci. Homo Ludens. 2(8), 136-152.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Petrowicz, Marcin
T1  – Mechaniki tworzenia postaci
JO  – Homo Ludens
VL  – 8
IS  – 2
PY  – 2015///
SP  – 136
EP  – 152
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/182/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Petrowicz2015,
title = „Mechaniki tworzenia postaci”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „8”,
number = „2”,
pages = „136-152”,
year = „2015”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/182/”,
author = „Petrowicz, Marcin”,
}

Dominika STASZENKO

Lollipop Chainsaw Goichiego Sudy i problem autorstwa w medium gier wideo

strony / pages: 153-162

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Dominika STASZENKO (2015). Lollipop Chainsaw Goichiego Sudy i problem autorstwa w medium gier wideo. Homo Ludens. 2(8), 153-162.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Staszenko, Dominika
T1  – Lollipop Chainsaw Goichiego Sudy i problem autorstwa w medium gier wideo
JO  – Homo Ludens
VL  – 8
IS  – 2
PY  – 2015///
SP  – 153
EP  – 162
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/183/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Staszenko2015,
title = „Lollipop Chainsaw Goichiego Sudy i problem autorstwa w medium gier wideo”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „8”,
number = „2”,
pages = „153-162”,
year = „2015”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/183/”,
author = „Staszenko, Dominika”,
}

Michał ŻMUDA

Styl grania: pomiędzy czytaniem a odtwarzaniem cybertekstu gier wideo

strony / pages: 163-173

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Michał ŻMUDA (2015). Styl grania: pomiędzy czytaniem a odtwarzaniem cybertekstu gier wideo. Homo Ludens. 2(8), 163-173.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Żmuda, Michał
T1  – Styl grania: pomiędzy czytaniem a odtwarzaniem cybertekstu gier wideo
JO  – Homo Ludens
VL  – 8
IS  – 2
PY  – 2015///
SP  – 163
EP  – 173
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/184/
ER  –

Format BibTeX:

@article{.Zmuda2015,
title = „Styl grania: pomi\k{e}dzy czytaniem a odtwarzaniem cybertekstu gier wideo”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „8”,
number = „2”,
pages = „163-173”,
year = „2015”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/184/”,
author = „\.{Z}muda, Micha\l{}”,
}

Całość Homo Ludens 2(8)-2015