1(9)/2016

NAJLEPSZY ARTYKUŁ I NAJLEPSZY RECENZENT ROKU

BEST ARTICLE AND BEST REVIEWER OF THE YEAR

Agnieszka Kliś-BRODOWSKA

Pisząc dyscyplinę. O historii badań gier cyfrowych i zawiłościach jej pisania na, przykładzie „(bardzo) krótkiej historii game studies” Fransa Mäyry

strony / pages: 13-30

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Agnieszka Kliś-BRODOWSKA (2016). Pisząc dyscyplinę. O historii badań gier cyfrowych i zawiłościach jej pisania na, przykładzie „(bardzo) krótkiej historii game studies” Fransa Mäyry. Homo Ludens. 1(9), 13-30.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Kliś-Brodowska, Agnieszka
T1  – Pisząc dyscyplinę. O historii badań gier cyfrowych i zawiłościach jej pisania na, przykładzie „(bardzo) krótkiej historii game studies” Fransa Mäyry
JO  – Homo Ludens
VL  – 9
IS  – 1
PY  – 2016///
SP  – 13
EP  – 30
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/207/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Kli’s-Brodowska2016,
title = „Pisz\k{a}c dyscyplin\k{e}. O historii bada\'{n} gier cyfrowych i zawi\l{}o\'{s}ciach jej pisania na, przyk\l{}adzie „(bardzo) kr\'{o}tkiej historii game studies” Fransa M\”{a}yry”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „9”,
number = „1”,
pages = „13-30”,
year = „2016”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/207/”,
author = „Kli\'{s}-Brodowska, Agnieszka”,
}

ARTYKUŁY

ARTICLES

Dagmara DZIEDZIC

Dynamic difficulty adjustment systems for various game genres

strony / pages: 35-51

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Dagmara DZIEDZIC (2016). Dynamic difficulty adjustment systems for various game genres. Homo Ludens. 1(9), 35-51.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Dziedzic, Dagmara
T1  – Dynamic difficulty adjustment systems for various game genres
JO  – Homo Ludens
VL  – 9
IS  – 1
PY  – 2016///
SP  – 35
EP  – 51
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/209/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Dziedzic2016,
title = „Dynamic difficulty adjustment systems for various game genres”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „9”,
number = „1”,
pages = „35-51”,
year = „2016”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/209/”,
author = „Dziedzic, Dagmara”,
}

Arkadiusz JABŁOŃSKI

Japońskie alter ego. Jeszcze o antyinformacji w „narracjach niedbałych”

strony / pages: 53-63

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Arkadiusz JABŁOŃSKI (2016). Japońskie alter ego. Jeszcze o antyinformacji w „narracjach niedbałych”. Homo Ludens. 1(9), 53-63.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Jabłoński, Arkadiusz
T1  – Japońskie alter ego. Jeszcze o antyinformacji w „narracjach niedbałych”
JO  – Homo Ludens
VL  – 9
IS  – 1
PY  – 2016///
SP  – 53
EP  – 63
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/210/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Jablo’nski2016,
title = „Japo\'{n}skie alter ego. Jeszcze o antyinformacji w „narracjach niedba\l{}ych””,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „9”,
number = „1”,
pages = „53-63”,
year = „2016”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/210/”,
author = „Jab\l{}o\'{n}ski, Arkadiusz”,
}

Jan F. JACKO

Czym jest gra? Uwagi o przedmiocie ludologii. Analiza fenomenologiczno-metodologiczna

strony / pages: 65-83

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Jan F. JACKO (2016). Czym jest gra? Uwagi o przedmiocie ludologii. Analiza fenomenologiczno-metodologiczna. Homo Ludens. 1(9), 65-83.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Jacko, Jan F.
T1  – Czym jest gra? Uwagi o przedmiocie ludologii. Analiza fenomenologiczno-metodologiczna
JO  – Homo Ludens
VL  – 9
IS  – 1
PY  – 2016///
SP  – 65
EP  – 83
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/211/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Jacko2016,
title = „Czym jest gra? Uwagi o przedmiocie ludologii. Analiza fenomenologiczno-metodologiczna”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „9”,
number = „1”,
pages = „65-83”,
year = „2016”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/211/”,
author = „Jacko, Jan F.”,
}

Krzysztof JAŃSKI

Towards a Categorisation of Animals in Video Games

strony / pages: 85-101

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Krzysztof JAŃSKI (2016). Towards a Categorisation of Animals in Video Games. Homo Ludens. 1(9), 85-101.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Jański, Krzysztof
T1  – Towards a Categorisation of Animals in Video Games
JO  – Homo Ludens
VL  – 9
IS  – 1
PY  – 2016///
SP  – 85
EP  – 101
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/212/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Ja’nski2016,
title = „Towards a Categorisation of Animals in Video Games”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „9”,
number = „1”,
pages = „85-101”,
year = „2016”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/212/”,
author = „Ja\'{n}ski, Krzysztof”,
}

Jagoda JASKUŁA, Augustyn SURDYK

GRA-nice prawa – metody parascammingowe i retoryka konkursów, teleloterii i loterii SMS-owych

strony / pages: 103-125

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Jagoda JASKUŁA, Augustyn SURDYK (2016). GRA-nice prawa – metody parascammingowe i retoryka konkursów, teleloterii i loterii SMS-owych. Homo Ludens. 1(9), 103-125.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Jaskuła, Jagoda
AU  – Surdyk, Augustyn
T1  – GRA-nice prawa – metody parascammingowe i retoryka konkursów, teleloterii i loterii SMS-owych
JO  – Homo Ludens
VL  – 9
IS  – 1
PY  – 2016///
SP  – 103
EP  – 125
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/213/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Jaskula2016,
title = „GRA-nice prawa – metody parascammingowe i retoryka konkurs\'{o}w, teleloterii i loterii SMS-owych”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „9”,
number = „1”,
pages = „103-125”,
year = „2016”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/213/”,
author = „Jasku\l{}a, Jagoda and Surdyk, Augustyn”,
}

Paweł ŁUPKOWSKI, Dagmara DZIEDZIC

Building players’ engagement – a case study of games with a purpose in science

strony / pages: 127-145

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Paweł ŁUPKOWSKI, Dagmara DZIEDZIC (2016). Building players’ engagement – a case study of games with a purpose in science. Homo Ludens. 1(9), 127-145.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Łupkowski, Paweł
AU  – Dziedzic, Dagmara
T1  – Building players’ engagement – a case study of games with a purpose in science
JO  – Homo Ludens
VL  – 9
IS  – 1
PY  – 2016///
SP  – 127
EP  – 145
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/214/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Lupkowski2016,
title = „Building players’ engagement – a case study of games with a purpose in science”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „9”,
number = „1”,
pages = „127-145”,
year = „2016”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/214/”,
author = „\L{}upkowski, Pawe\l{} and Dziedzic, Dagmara”,
}

Aleksandra MOCHOCKA

Blurring the Lines: De Profundis: Letters from the Abyss (2001) by Michał Oracz

strony / pages: 147-165

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Aleksandra MOCHOCKA (2016). Blurring the Lines: De Profundis: Letters from the Abyss (2001) by Michał Oracz. Homo Ludens. 1(9), 147-165.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Mochocka, Aleksandra
T1  – Blurring the Lines: De Profundis: Letters from the Abyss (2001) by Michał Oracz
JO  – Homo Ludens
VL  – 9
IS  – 1
PY  – 2016///
SP  – 147
EP  – 165
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/215/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Mochocka2016,
title = „Blurring the Lines: De Profundis: Letters from the Abyss (2001) by Micha\l{} Oracz”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „9”,
number = „1”,
pages = „147-165”,
year = „2016”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/215/”,
author = „Mochocka, Aleksandra”,
}

Aleksandra MOCHOCKA, Michał MOCHOCKI

Magia i Miecz Magazine: The Evolution of Tabletop RPG in Poland and its Anglo-Saxon Context

strony / pages: 167-195

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Aleksandra MOCHOCKA, Michał MOCHOCKI (2016). Magia i Miecz Magazine: The Evolution of Tabletop RPG in Poland and its Anglo-Saxon Context. Homo Ludens. 1(9), 167-195.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Mochocka Aleksandra
AU  – Mochocki, Michał
T1  – Magia i Miecz Magazine: The Evolution of Tabletop RPG in Poland and its Anglo-Saxon Context
JO  – Homo Ludens
VL  – 9
IS  – 1
PY  – 2016///
SP  – 167
EP  – 195
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/216/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Mochocka Aleksandra2016,
title = „Magia i Miecz Magazine: The Evolution of Tabletop RPG in Poland and its Anglo-Saxon Context”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „9”,
number = „1”,
pages = „167-195”,
year = „2016”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/216/”,
author = „Mochocka Aleksandra and Mochocki, Micha\l{}”,
}

Michał MOCHOCKI

From College of Wizardry to Witcher School: A Comparative Study of Franchise Larp Design

strony / pages: 197-223

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Michał MOCHOCKI (2016). From College of Wizardry to Witcher School: A Comparative Study of Franchise Larp Design. Homo Ludens. 1(9), 197-223.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Mochocki, Michał
T1  – From College of Wizardry to Witcher School: A Comparative Study of Franchise Larp Design
JO  – Homo Ludens
VL  – 9
IS  – 1
PY  – 2016///
SP  – 197
EP  – 223
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/217/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Mochocki2016,
title = „From College of Wizardry to Witcher School: A Comparative Study of Franchise Larp Design”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „9”,
number = „1”,
pages = „197-223”,
year = „2016”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/217/”,
author = „Mochocki, Micha\l{}”,
}

Jakub SWACHA

Wykorzystanie systemu planowania powtórek z elementami gamifikacji w nauczaniu podstaw programowania komputerów

strony / pages: 225-241

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Jakub SWACHA (2016). Wykorzystanie systemu planowania powtórek z elementami gamifikacji w nauczaniu podstaw programowania komputerów. Homo Ludens. 1(9), 225-241.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Swacha, Jakub
T1  – Wykorzystanie systemu planowania powtórek z elementami gamifikacji w nauczaniu podstaw programowania komputerów
JO  – Homo Ludens
VL  – 9
IS  – 1
PY  – 2016///
SP  – 225
EP  – 241
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/218/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Swacha2016,
title = „Wykorzystanie systemu planowania powt\'{o}rek z elementami gamifikacji w nauczaniu podstaw programowania komputer\'{o}w”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „9”,
number = „1”,
pages = „225-241”,
year = „2016”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/218/”,
author = „Swacha, Jakub”,
}

Marta WITKOWSKA

Funkcjonowanie wykonawcze profesjonalnych graczy komputerowych

strony / pages: 243-257

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Marta WITKOWSKA (2016). Funkcjonowanie wykonawcze profesjonalnych graczy komputerowych. Homo Ludens. 1(9), 243-257.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Witkowska, Marta
T1  – Funkcjonowanie wykonawcze profesjonalnych graczy komputerowych
JO  – Homo Ludens
VL  – 9
IS  – 1
PY  – 2016///
SP  – 243
EP  – 257
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/219/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Witkowska2016,
title = „Funkcjonowanie wykonawcze profesjonalnych graczy komputerowych”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „9”,
number = „1”,
pages = „243-257”,
year = „2016”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/219/”,
author = „Witkowska, Marta”,
}

Całość Homo Ludens 1(9)-2016