Walne Zebranie członków Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej – nowe Władze Koła, nowe Sekcje i Opiekunowie naukowi

Dnia 9.11.2021 w Instytucie Lingwistyki Stosowanej odbyło się Walne Zebranie członków Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej (KNSLS). W zebraniu wzięło udział 30 studentów. Podczas zebrania wyłoniono skład nowych władz Koła – Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej. Wybrano również Kierowników Sekcji KNSLS, powołano dwie nowe Sekcje oraz zatwierdzono ich Opiekunów naukowych. W skład Władz Koła weszli:

Zarząd KNSLS:

Prezes/Kierownik Sekcji Badań nad Różnicami Indywidualnymi: Joanna Trojak,

Wiceprezes: Mateusz Furman,

Sekretarz/Kierownik Sekcji translatorycznej: Patrycja Witoń,

Skarbnik: Amelia Muszyńska,

Kierownik Sekcji frazeologicznej: Agnieszka Pasik,

Kierownik Sekcji ludologicznej: Dawid Remlein.

Komisja Rewizyjna KNSLS:

Przewodnicząca: Marta Hyjek,

Członek Komisji Rewizyjnej: Iga Erenc,

Członek Komisji Rewizyjnej: Mikołaj Doździel.

Opiekunami nowych Sekcji Badań nad Różnicami Indywidualnymi oraz Sekcji frazeologicznej zostali odpowiednio: dr Jakub Przybył i mgr Katarzyna Bieniecka-Drzymała (SBnRI) oraz dr Joanna Woźniak i dr Elżbieta Dziurewicz (Sf). Opiekunem Sekcji translatorycznej został dr Augustyn Surdyk (jednocześnie pozostając dotychczasowym Opiekunem KNSLS i Sekcji ludologicznej).

Spotkania Sekcji ludologicznej KNSLS odbywają się równolegle ze spotkaniami Poznańskiego Koła Polskiego Towarzystwa Badania Gier przy ILS UAM w Poznaniu działającego od 2005 r.

Więcej informacji nt. działalności KNSLS i jego aktywnych Sekcji można znaleźć w odpowiedniej zakładce na witrynie ILS: http://ils.amu.edu.pl/index.php/pl/component/content/article/8-pl/29-kolo-naukowe oraz na tablicy ogłoszeń na 6. piętrze bloku A.

Wszystkich studentów ILS zainteresowanych udziałem w spotkaniach wybranych Sekcji uprzejmie prosimy o kontakt z Kierownikami i Opiekunami (adresy mailowe podane na powyższej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń). Gorąco zachęcamy studentów lingwistyki stosowanej do wysuwania propozycji reaktywowania i powoływania kolejnych sekcji Koła i wysyłania ich na adres SurdykMG@amu.edu.pl