XVI konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Badania Gier
(21-22.11.2020, Poznań/online)

W dniach 21-22 listopada 2020 r. odbyła się XVI konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Badania Gier z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier” nt. (I)grając ze zdrowiem” współorganizowana wraz z Zakładem Komunikacji Interkulturowej i Badań Ludologicznych Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu (więcej szczegółów na stronie konferencji). Była to pierwsza w historii PTBG konferencja zorganizowana w formule online, którą zarówno organizatorzy jak i goście zgodnie uznają za udaną. Podczas niej wygłoszono 20 referatów i wykładów plenarnych. Wybrane referaty wygłoszone podczas konferencji, po przejściu recenzji naukowych, zostaną opublikowane na łamach czasopisma „Homo Ludens” wydawanego od roku 2009 przez PTBG przy współpracy z Wydziałem Neofilologii UAM w Poznaniu.