Zaproszenie do udziału w XVII konferencji z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier” (20-21.11.2021, Poznań/on-line)

W imieniu Komitetu Organizacyjnego cyklu konferencji „Kulturotwórcza funkcja
gier”, organizowanego od 2005 r. przez Polskie Towarzystwo Badania Gier i
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu, mamy zaszczyt zaprosić na
VII konferencję nt. „Gry z historią i dziedzictwem”, która odbędzie się w
trybie on-line w dniach 20-21 listopada br. Więcej informacji można znaleźć
na witrynie konferencji: http://gry.konferencja.org/. Zgłoszenia udziału (z
referatem lub bez) dokonywane są samodzielnie poprzez rejestrację w systemie
obsługującym konferencję na ww. stronie internetowej. W razie problemów z
rejestracją służymy pomocą pod adresem gry@konferencja.org.