Arkadiusz JABŁOŃSKI

Arkadiusz JABŁOŃSKI
2686 Downloads

Arkadiusz JABŁOŃSKI (2009). Gry, procedury, przewidywalność – w kontekście polsko-japońskiej komunikacji międzykulturowej. Homo Ludens. 1(1), 103 – 112.

strony / pages: 103 – 112

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Paweł HOSTYŃSKI (2009). Koncepcja relacji wspomagającej C.R. Rogersa jako inspiracja dla glottodydaktyki na kierunkach neoflologicznych. O roli nauczyciela akademickiego i technikach ludycznych. Homo Ludens. 1(1), 85 – 102.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Jabłoński, Arkadiusz
T1  – Gry, procedury, przewidywalność – w kontekście polsko-japońskiej komunikacji międzykulturowej
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 103
EP  – 112
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/11/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Jablo’nski2009,
title = „Gry, procedury, przewidywalno\'{s}\'{c} – w kontek\'{s}cie polsko-japo\'{n}skiej komunikacji mi\k{e}dzykulturowej”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „103 – 112”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/11/”,
author = „Jab\l{}o\'{n}ski, Arkadiusz”,
}