Arkadiusz JABŁOŃSKI

Arkadiusz JABŁOŃSKI
1372 Downloads

Polskie gry honoryfikatywne. Czego nie widać?

strony / pages: 83-92

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Arkadiusz JABŁOŃSKI (2013). Polskie gry honoryfikatywne. Czego nie widać?. Homo Ludens. 1(5), 83-92.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Jabłoński, Arkadiusz
T1  – Polskie gry honoryfikatywne. Czego nie widać?
JO  – Homo Ludens
VL  – 5
IS  – 1
PY  – 2013///
SP  – 83
EP  – 92
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/136/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Jablo’nski2013,
title = „Polskie gry honoryfikatywne. Czego nie wida\'{c}?”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „5”,
number = „1”,
pages = „83-92”,
year = „2013”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/136/”,
author = „Jab\l{}o\'{n}ski, Arkadiusz”,
}