Slide 1

CZASOPISMO HOMO LUDENS

Oficjalne czasopismo PTBG
Pierwszy ludologiczny periodyk naukowy w Polsce

Slide 2

Zaproszenie do udziału w XVIII konferencji z cyklu "Kulturotwórcza funkcja gier"
(19-20.11.2022, Poznań)

Slide 3

Kanał PTBG na YouTube

previous arrow
next arrow

Polskie Towarzystwo Badania Gier

to pierwsze naukowe towarzystwo ludologiczne w Polsce. Skupia naukowców i studentów z wielu uczelni, którzy zajmują się szeroko pojętą problematyką gier – zwłaszcza RPG i gier komputerowych. Jego celem jest popularyzowanie i rozwijanie wiedzy o grach, zarówno w ujęciu teoretycznym (interdyscyplinarnie i od strony nauk szczegółowych), jak i praktycznym (tworzenie i rozpowszechnianie gier; dydaktyczne zastosowania). Polskie Towarzystwo Badania Gier ma ambicję, aby to jego członkowie dokonywali wartościowych ustaleń naukowych oraz nowatorskich rozwiązań praktycznych.

Składka członkowska za rok 2020

Szanowni Członkowie PTBG! Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z ustaleniami I Walnego Zebrania Członków Towarzystwa z 2005 r. termin regulowania składek członkowskich za bieżący rok (2020) minął 10 lutego, choć jest to data umowna i można uiszczać je z opóźnieniem. Podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Badania Gier (21.11.2015) zostały ustalone…

Seminarium groznawcze na Wydziale Filologicznym UŁ „Interfejs, kontrolery i doświadczenie użytkownika”

1 lutego 2020r. na Wydziale Filologicznym UŁ pod patronatem Łódzkiego Koła PTBG odbędzie się Seminarium groznawcze #18 zatytułowane: „Interfejs, kontrolery i doświadczenie użytkownika”. Jego organizatorami są krakowska grupa lvl.up oraz Koło Badaczy Popkultury UŁ „PULP!”. Problematyka interfejsu oraz kontrolerów wydaje się kluczowa w perspektywie refleksji nad specyfiką kontaktu gracza z grą. Za ich pomocą sterujemy awatarem, wpływamy na kształt wirtualnego…

Zebranie Członków Poznańskiego Koła PTBG – wybory Zarządu

Serdecznie zapraszamy członków Polskiego Towarzystwa Badania Gier, zrzeszonych w Poznańskim Kole PTBG przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM, na Zebranie Członków Koła, podczas którego m.in. zostaną przeprowadzone wybory Zarządu Koła na zbliżającą się kadencję 2020-2023. Zebranie odbędzie się w poniedziałek 16 grudnia br. o godz. 19:00 w ILS UAM (Coll. Novum ul. Niepodległości 4) w sali nr…

Kontakt