Slide 1

CZASOPISMO HOMO LUDENS

Oficjalne czasopismo PTBG
Pierwszy ludologiczny periodyk naukowy w Polsce

Slide 2

Zaproszenie do udziału w XVIII konferencji z cyklu "Kulturotwórcza funkcja gier"
(19-20.11.2022, Poznań)

Slide 3

Kanał PTBG na YouTube

previous arrow
next arrow

Polskie Towarzystwo Badania Gier

to pierwsze naukowe towarzystwo ludologiczne w Polsce. Skupia naukowców i studentów z wielu uczelni, którzy zajmują się szeroko pojętą problematyką gier – zwłaszcza RPG i gier komputerowych. Jego celem jest popularyzowanie i rozwijanie wiedzy o grach, zarówno w ujęciu teoretycznym (interdyscyplinarnie i od strony nauk szczegółowych), jak i praktycznym (tworzenie i rozpowszechnianie gier; dydaktyczne zastosowania). Polskie Towarzystwo Badania Gier ma ambicję, aby to jego członkowie dokonywali wartościowych ustaleń naukowych oraz nowatorskich rozwiązań praktycznych.

Seminarium groznawcze na Wydziale Filologicznym UŁ „Interfejs, kontrolery i doświadczenie użytkownika”

1 lutego 2020r. na Wydziale Filologicznym UŁ pod patronatem Łódzkiego Koła PTBG odbędzie się Seminarium groznawcze #18 zatytułowane: „Interfejs, kontrolery i doświadczenie użytkownika”. Jego organizatorami są krakowska grupa lvl.up oraz Koło Badaczy Popkultury UŁ „PULP!”. Problematyka interfejsu oraz kontrolerów wydaje się kluczowa w perspektywie refleksji nad specyfiką kontaktu gracza z grą. Za ich pomocą sterujemy awatarem, wpływamy na kształt wirtualnego…

Zebranie Członków Poznańskiego Koła PTBG – wybory Zarządu

Serdecznie zapraszamy członków Polskiego Towarzystwa Badania Gier, zrzeszonych w Poznańskim Kole PTBG przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM, na Zebranie Członków Koła, podczas którego m.in. zostaną przeprowadzone wybory Zarządu Koła na zbliżającą się kadencję 2020-2023. Zebranie odbędzie się w poniedziałek 16 grudnia br. o godz. 19:00 w ILS UAM (Coll. Novum ul. Niepodległości 4) w sali nr…

Nowy Zarząd Poznańskiego Koła PTBG

W poniedziałek 16 grudnia br. odbyło się zebranie członków Poznańskiego Koła PTBG przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu, podczas którego m.in. wybrano nowy Zarząd Koła na kadencję 2020-2023. W skład Zarządu weszli: Przewodniczący – dr Augustyn Surdyk i członkowie – prof. UJK dr hab. inż. Jan Zych i dr…

Kontakt