Slide 1

CZASOPISMO HOMO LUDENS

Oficjalne czasopismo PTBG
Pierwszy ludologiczny periodyk naukowy w Polsce

Slide 2

Zaproszenie do udziału w XVIII konferencji z cyklu "Kulturotwórcza funkcja gier"
(19-20.11.2022, Poznań)

Slide 3

Kanał PTBG na YouTube

previous arrow
next arrow

Polskie Towarzystwo Badania Gier

to pierwsze naukowe towarzystwo ludologiczne w Polsce. Skupia naukowców i studentów z wielu uczelni, którzy zajmują się szeroko pojętą problematyką gier – zwłaszcza RPG i gier komputerowych. Jego celem jest popularyzowanie i rozwijanie wiedzy o grach, zarówno w ujęciu teoretycznym (interdyscyplinarnie i od strony nauk szczegółowych), jak i praktycznym (tworzenie i rozpowszechnianie gier; dydaktyczne zastosowania). Polskie Towarzystwo Badania Gier ma ambicję, aby to jego członkowie dokonywali wartościowych ustaleń naukowych oraz nowatorskich rozwiązań praktycznych.

Archiwalne publikacje PTBG z 2008 r. – numery specjalne czasopisma „Homo Communicativus. Filozofia – komunikacja – język – kultura” (2[4]/2008 i 3[5]/2008) dostępne do pobrania

W 2008 r. w ramach dwóch kolejnych numerów specjalnych czasopisma naukowego Homo Communicativus ukazały się dwa kolejne tomy publikacji Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Tomy stanowią publikacje pokonferencyjne z międzynarodowych konferencji naukowych PTBG z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier”, które odbyły się w latach 2006 i 2007. Dzięki uprzejmości redakcji, w ramach spóźnionego „prezentu pod choinkę”…

Nowa publikacja Polskiego Towarzystwa Badania Gier – “760 prac dyplomowych na temat gier komputerowych wykonanych w jedenastu polskich uniwersytetach do wiosny 2019 r.” autorstwa dr. Jacka Szymali (UWr)

Nowa publikacja Polskiego Towarzystwa Badania Gier – sprawozdanie autorstwa dr. Jacka Szymali (Uniwersytet Wrocławski) pt. “760 prac dyplomowych na temat gier komputerowych wykonanych w jedenastu polskich uniwersytetach do wiosny 2019 r.” dostępna jest do pobrania w wersji do wczesnego cytowania ze strony https://www.ptbg.org.pl/publikacje/ (u dołu strony). – Jest to pełna…

XVI konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Badania Gier
(21-22.11.2020, Poznań/online)

W dniach 21-22 listopada 2020 r. odbyła się XVI konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Badania Gier z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier” nt. (I)grając ze zdrowiem” współorganizowana wraz z Zakładem Komunikacji Interkulturowej i Badań Ludologicznych Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu (więcej szczegółów na stronie konferencji). Była to pierwsza w historii PTBG…

Kontakt