Slide 1

CZASOPISMO HOMO LUDENS

Oficjalne czasopismo PTBG
Pierwszy ludologiczny periodyk naukowy w Polsce

Slide 2

Zaproszenie do udziału w XVIII konferencji z cyklu "Kulturotwórcza funkcja gier"
(19-20.11.2022, Poznań)

Slide 3

Kanał PTBG na YouTube

previous arrow
next arrow

Polskie Towarzystwo Badania Gier

to pierwsze naukowe towarzystwo ludologiczne w Polsce. Skupia naukowców i studentów z wielu uczelni, którzy zajmują się szeroko pojętą problematyką gier – zwłaszcza RPG i gier komputerowych. Jego celem jest popularyzowanie i rozwijanie wiedzy o grach, zarówno w ujęciu teoretycznym (interdyscyplinarnie i od strony nauk szczegółowych), jak i praktycznym (tworzenie i rozpowszechnianie gier; dydaktyczne zastosowania). Polskie Towarzystwo Badania Gier ma ambicję, aby to jego członkowie dokonywali wartościowych ustaleń naukowych oraz nowatorskich rozwiązań praktycznych.

Czasopismo naukowe „Homo Ludens” na liście ministerialnej

Miło nam poinformować, iż czasopismo ludologiczne „Homo Ludens” wydawane od 2009 r. przez Polskie Towarzystwo Badania Gier przy współpracy z Zakładem Komunikacji Interkulturowej i Badań Ludologicznych Instytutu Lingwistyki Stosowanej Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu zostało ujęte na ministerialnej liście punktowanych czasopism naukowych na pozycji 29972 (z unikatowym numerem czasopisma 200182)…

XVII konferencja z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier” (20-21.11.2021)

W dniach 20-21 listopada 2021 w Poznaniu (w trybie on-line: http://gry.konferencja.org/) odbyła się XVII konferencja naukowa z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier” nt. „Gry z historią i dziedzictwem” współorganizowana od 2005 r. przez Polskie Towarzystwo Badania Gier i Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu. W konferencji wzięło udział ok. 50 osób…

Walne Zebranie członków Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej – nowe Władze Koła, nowe Sekcje i Opiekunowie naukowi

Dnia 9.11.2021 w Instytucie Lingwistyki Stosowanej odbyło się Walne Zebranie członków Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej (KNSLS). W zebraniu wzięło udział 30 studentów. Podczas zebrania wyłoniono skład nowych władz Koła – Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej. Wybrano również Kierowników Sekcji KNSLS, powołano dwie nowe Sekcje oraz zatwierdzono ich Opiekunów naukowych.…

Kontakt