Slide 1

CZASOPISMO HOMO LUDENS

Oficjalne czasopismo PTBG
Pierwszy ludologiczny periodyk naukowy w Polsce

Slide 2

Zaproszenie do udziału w XVIII konferencji z cyklu "Kulturotwórcza funkcja gier"
(19-20.11.2022, Poznań)

Slide 3

Kanał PTBG na YouTube

previous arrow
next arrow

Polskie Towarzystwo Badania Gier

to pierwsze naukowe towarzystwo ludologiczne w Polsce. Skupia naukowców i studentów z wielu uczelni, którzy zajmują się szeroko pojętą problematyką gier – zwłaszcza RPG i gier komputerowych. Jego celem jest popularyzowanie i rozwijanie wiedzy o grach, zarówno w ujęciu teoretycznym (interdyscyplinarnie i od strony nauk szczegółowych), jak i praktycznym (tworzenie i rozpowszechnianie gier; dydaktyczne zastosowania). Polskie Towarzystwo Badania Gier ma ambicję, aby to jego członkowie dokonywali wartościowych ustaleń naukowych oraz nowatorskich rozwiązań praktycznych.

Spotkanie Poznańskiego Koła Polskiego Towarzystwa Badania Gier (21.03.2022)

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych i studentów oraz inne zainteresowane osoby na spotkanie Poznańskiego Koła Polskiego Towarzystwa Badania Gier przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM oraz Sekcji ludologicznej i Sekcji translatorycznej Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej. Najbliższe zebranie Koła odbędzie się w poniedziałek 21 marca o godz. 18:15 w ILS UAM (Coll. Novum ul. Niepodległości 4) w sali nr 601,…

Kanał Polskiego Towarzystwa Badania Gier na YouTube

Od drugiego stycznia bieżącego roku PTBG uruchomiło swój kanał na YouTube. Zamieszczono na nim cztery wystąpienia gości specjalnych naszej ubiegłorocznej konferencji z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier” (nt. „Gry z historią i dziedzictwem”, 20-21.11.2021, Poznań, on-line). Keynote speakers: Prof. Tanya Krzywinska, Falmouth University, UK; Dr Vít Šisler, Charles University, Czechia; Dr…

Czasopismo naukowe „Homo Ludens” na liście ministerialnej

Miło nam poinformować, iż czasopismo ludologiczne „Homo Ludens” wydawane od 2009 r. przez Polskie Towarzystwo Badania Gier przy współpracy z Zakładem Komunikacji Interkulturowej i Badań Ludologicznych Instytutu Lingwistyki Stosowanej Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu zostało ujęte na ministerialnej liście punktowanych czasopism naukowych na pozycji 29972 (z unikatowym numerem czasopisma 200182)…

Kontakt