CZASOPISMO HOMO LUDENS

Oficjalne czasopismo PTBG
Pierwszy ludologiczny periodyk naukowy w Polsce

XVI KONFERENCJA NAUKOWA PTBG
Poznań, 21–22 listopada 2020 roku

Kulturotwórcza funkcja gier
(I)grając ze zdrowiem

previous arrow
next arrow
Slider

Polskie Towarzystwo Badania Gier

to pierwsze naukowe towarzystwo ludologiczne w Polsce. Skupia naukowców i studentów z wielu uczelni, którzy zajmują się szeroko pojętą problematyką gier – zwłaszcza RPG i gier komputerowych. Jego celem jest popularyzowanie i rozwijanie wiedzy o grach, zarówno w ujęciu teoretycznym (interdyscyplinarnie i od strony nauk szczegółowych), jak i praktycznym (tworzenie i rozpowszechnianie gier; dydaktyczne zastosowania). Polskie Towarzystwo Badania Gier ma ambicję, aby to jego członkowie dokonywali wartościowych ustaleń naukowych oraz nowatorskich rozwiązań praktycznych.

Seminarium groznawcze na Wydziale Filologicznym UŁ „Interfejs, kontrolery i doświadczenie użytkownika”

1 lutego 2020r. na Wydziale Filologicznym UŁ pod patronatem Łódzkiego Koła PTBG odbędzie się Seminarium groznawcze #18 zatytułowane: „Interfejs, kontrolery i doświadczenie użytkownika”. Jego organizatorami są krakowska grupa lvl.up oraz Koło Badaczy Popkultury UŁ „PULP!”. Problematyka interfejsu oraz kontrolerów wydaje się kluczowa w perspektywie refleksji nad specyfiką kontaktu gracza z grą. Za ich pomocą sterujemy awatarem, wpływamy na kształt wirtualnego…

Spotkanie Poznańskiego Koła Polskiego Towarzystwa Badania Gier (20.01.2020)

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych i studentów oraz inne zainteresowane osoby na spotkanie Poznańskiego Koła Polskiego Towarzystwa Badania Gier przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM oraz Sekcji ludologicznej Koła Naukowego.Studentów Lingwistyki Stosowanej. Najbliższe zebranie Koła odbędzie się w poniedziałek 20 stycznia o godz. 19:00 w ILS UAM (Coll. Novum ul. Niepodległości 4) w sali nr…

Nowy numer „Homo Ludens” 1(12)/2019 i nowa strona internetowa czasopisma

Z radością informujemy, iż dostępny jest już do pobrania ze stron PTBG najnowszy numer czasopisma „Homo Ludens” 1(12)/2019. Bieżący numer naszego periodyku ukazał się dzięki dofinansowaniu w ramach projektu MNiSW: „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Jednocześnie miło nam ogłosić premierę nowej strony czasopisma (w trakcie migracji danych), która była możliwa dzięki…

Kontakt