Slide 1

CZASOPISMO HOMO LUDENS

Oficjalne czasopismo PTBG
Pierwszy ludologiczny periodyk naukowy w Polsce

Slide 2

Zaproszenie do udziału w XVIII konferencji z cyklu "Kulturotwórcza funkcja gier"
(19-20.11.2022, Poznań)

Slide 3

Kanał PTBG na YouTube

previous arrow
next arrow

Polskie Towarzystwo Badania Gier

to pierwsze naukowe towarzystwo ludologiczne w Polsce. Skupia naukowców i studentów z wielu uczelni, którzy zajmują się szeroko pojętą problematyką gier – zwłaszcza RPG i gier komputerowych. Jego celem jest popularyzowanie i rozwijanie wiedzy o grach, zarówno w ujęciu teoretycznym (interdyscyplinarnie i od strony nauk szczegółowych), jak i praktycznym (tworzenie i rozpowszechnianie gier; dydaktyczne zastosowania). Polskie Towarzystwo Badania Gier ma ambicję, aby to jego członkowie dokonywali wartościowych ustaleń naukowych oraz nowatorskich rozwiązań praktycznych.

Zaproszenie do udziału w XVII konferencji z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier” (20-21.11.2021, Poznań/on-line)

W imieniu Komitetu Organizacyjnego cyklu konferencji „Kulturotwórcza funkcjagier”, organizowanego od 2005 r. przez Polskie Towarzystwo Badania Gier iInstytut Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu, mamy zaszczyt zaprosić naVII konferencję nt. „Gry z historią i dziedzictwem”, która odbędzie się wtrybie on-line w dniach 20-21 listopada br. Więcej informacji można znaleźćna witrynie konferencji: http://gry.konferencja.org/.…

Czasopismo Polskiego Towarzystwa Badania Gier “Homo Ludens” za 20 punktów!

Opublikowano najnowszy wykaz czasopism naukowych. Niezmiernie miło nam poinformować, iż czasopismo “Homo Ludens”, wydawane od 2009 r. przez Polskie Towarzystwo Badania Gier, zostało w nim ujęte w pozycji nr 29972, z Unikatowym Identyfikatorem Czasopisma 200182 i otrzymało 20 punktów. Gratulujemy Kolegium Redakcyjnemu, Radzie Naukowej, Radzie Redakcyjnej oraz wszystkim Autorom! Pełna…

Składka członkowska za rok 2021

Szanowni Członkowie PTBG! Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z ustaleniami I Walnego Zebrania Członków Towarzystwa z 2005 r. termin regulowania składek członkowskich za bieżący rok (2021) mija 10 lutego, choć jest to data umowna i można uiszczać je z opóźnieniem. Podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Badania Gier (21.11.2015) zostały ustalone…

Kontakt