Slide 1

CZASOPISMO HOMO LUDENS

Oficjalne czasopismo PTBG
Pierwszy ludologiczny periodyk naukowy w Polsce

Slide 2

Zaproszenie do udziału w XVIII konferencji z cyklu "Kulturotwórcza funkcja gier"
(19-20.11.2022, Poznań)

Slide 3

Kanał PTBG na YouTube

previous arrow
next arrow

Polskie Towarzystwo Badania Gier

to pierwsze naukowe towarzystwo ludologiczne w Polsce. Skupia naukowców i studentów z wielu uczelni, którzy zajmują się szeroko pojętą problematyką gier – zwłaszcza RPG i gier komputerowych. Jego celem jest popularyzowanie i rozwijanie wiedzy o grach, zarówno w ujęciu teoretycznym (interdyscyplinarnie i od strony nauk szczegółowych), jak i praktycznym (tworzenie i rozpowszechnianie gier; dydaktyczne zastosowania). Polskie Towarzystwo Badania Gier ma ambicję, aby to jego członkowie dokonywali wartościowych ustaleń naukowych oraz nowatorskich rozwiązań praktycznych.

XVIII KONFERENCJA NAUKOWAPOLSKIEGO TOWARZYSTWA BADANIA GIER z cyklu Kulturotwórcza funkcja gier   nt. Przyszłość gier Poznań, 19–20 listopada 2022 roku   Po raz osiemnasty od rozpoczęcia cyklu międzynarodowych konferencji naukowych pod wspólnym tytułem „Kulturotwórcza funkcja gier” (pierwsze takie wydarzenie odbyło się w 2005 r.) serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w przedsięwzięciu zorganizowanym przy…

„Lokalizacja gier wideo kiedyś i dziś” – wspólne spotkanie SKJ REMAT, Sekcji ludologicznej i translatorycznej Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej oraz Poznańskiego Koła PTBG przy ILS UAM w Poznaniu (27.05.2022, godz. 16:00, Poznań-online: MSTeams)

Reaktywowane Studenckie Koło Językoznawcze REMAT serdecznie zaprasza na blok trzech prelekcji poświęconych lokalizacji gier wideo, który odbędzie się online, na platformie Microsoft Teams, w piątek 27 maja o godz. 16:00:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6df45e9353384994a01c63e5e5b43011%40thread.tacv2/1652827093456?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2289f5c860-8650-4124-9712-e9697c109510%22%7d Plan spotkania jest następujący:1. Joanna Witczak (japonistyka, UAM) – Lokalizacje japońskich gier na przykładzie „Final Fantasy XV”*******************************Prezentacja przedstawiać będzie zagadnienia…

Kontakt