CZASOPISMO HOMO LUDENS

Oficjalne czasopismo PTBG
Pierwszy ludologiczny periodyk naukowy w Polsce

Zaproszenie do udziału w XVII konferencji z cyklu "Kulturotwórcza funkcja gier"
(20-21.11.2021, Poznań/on-line)

previous arrow
next arrow
Slider

Polskie Towarzystwo Badania Gier

to pierwsze naukowe towarzystwo ludologiczne w Polsce. Skupia naukowców i studentów z wielu uczelni, którzy zajmują się szeroko pojętą problematyką gier – zwłaszcza RPG i gier komputerowych. Jego celem jest popularyzowanie i rozwijanie wiedzy o grach, zarówno w ujęciu teoretycznym (interdyscyplinarnie i od strony nauk szczegółowych), jak i praktycznym (tworzenie i rozpowszechnianie gier; dydaktyczne zastosowania). Polskie Towarzystwo Badania Gier ma ambicję, aby to jego członkowie dokonywali wartościowych ustaleń naukowych oraz nowatorskich rozwiązań praktycznych.

Składka członkowska za rok 2021

Szanowni Członkowie PTBG! Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z ustaleniami I Walnego Zebrania Członków Towarzystwa z 2005 r. termin regulowania składek członkowskich za bieżący rok (2021) mija 10 lutego, choć jest to data umowna i można uiszczać je z opóźnieniem. Podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Badania Gier (21.11.2015) zostały ustalone…

Najnowszy numer czasopisma „Homo Ludens” dostępny do pobrania

Z przyjemnością informujemy, iż z końcem ubiegłego roku ukazał się najnowszy numer czasopisma „Homo Ludens” (1[13]/2020). Całość periodyku i poszczególne artykuły dostępne są do pobrania w bezpłatnej wersji cyfrowej ze strony https://www.ptbg.org.pl/homoludens/. Wkrótce rozpoczniemy wysyłkę egzemplarzy autorskich i recenzenckich tradycyjnej – wydrukowanej – wersji pisma. Życzymy miłej lektury!

Archiwalne publikacje PTBG z 2008 r. – numery specjalne czasopisma „Homo Communicativus. Filozofia – komunikacja – język – kultura” (2[4]/2008 i 3[5]/2008) dostępne do pobrania

W 2008 r. w ramach dwóch kolejnych numerów specjalnych czasopisma naukowego Homo Communicativus ukazały się dwa kolejne tomy publikacji Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Tomy stanowią publikacje pokonferencyjne z międzynarodowych konferencji naukowych PTBG z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier”, które odbyły się w latach 2006 i 2007. Dzięki uprzejmości redakcji, w ramach spóźnionego „prezentu pod choinkę”…

Kontakt